• Zestaw podręczników dla klas IV - VIII

    obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 301

    w roku szkolnym 2020/2021

     

    Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 4 - 8,

    z wyjątkiem religii, zapewnia szkoła.

    klasy czwarte

    Lp.

    Przedmiot

    Autor

    Tytuł podręcznika

    Wydawnictwo

     

    1.

    religia

    ks. K. Mielnicki

    „Miejsce pełne BOGActw”

    Jedność

    Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

    2.

    język polski

    E. Horwath, A. Żegleń

     

     

     

     

     

     

     

     

    E. Horwath

    „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

    Podręcznik

    Klasa 4

    „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

    Podręcznik

    Klasa 4

     

    „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

    Zeszyt ćwiczeń

    Klasa 4

     

    WSiP

     

     

     

     

     

     

     

     

    WSiP

    3.

    język angielski

    J. Heath, M. Crawford,

    M. Mrozik, K. Kłopska

     

    S. Clarke, M. Mrozik,

    D. Wosińska

    „Junior Explorer 4”

    Podręcznik

     

    „Junior Explorer 4”

    Zeszyt ćwiczeń

     

    Nowa Era

     

     

    Nowa Era

    4.

     

     

     

     

    5.

    muzyka

    T. Wójcik

     

     

     

    „Muzyka 4”

    Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     

    Wydawnictwo MAC

     

    6.

    plastyka

    J. Lukas, K. Onak

    „Do dzieła!”

    Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

    7.

    historia

    T. Małkowski

     

     

     

    „Historia 4 Podróże w czasie” Podręcznik

    Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     

    GWO

     

     

     

    8.

    przyroda

    M. Marko-Worłowska,

    F. Szlajfer, J. Stawarz

     

     


    J. Golanko, U. Moździerz, 

    J. Stawarz, I. Wróbel

     

    „Tajemnice przyrody”

    Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     

    „Tajemnice przyrody”

    Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

     

     

     

    Nowa Era

    9.

    matematyka

    M. Dobrowolska,

    M. Jucewicz

     

    Z. Bolałek,

    M. Dobrowolska

    P. Zarzycki

    „Matematyka z plusem 4” Podręcznik

     

    „Matematyka z plusem 4” Zeszyt ćwiczeń

     

    „Matematyka z plusem 4” Geometria. Wersja B Zeszyt ćwiczeń

    GWO

     

     

    GWO

     

     

    GWO

    10.

    informatyka

    W. Jochemczyk,

    I. Krajewska-Kranas,

    W. Kranas, A. Samulska,

    M. Wyczółkowski

    „Informatyka 4”

    Podręcznik klasa 4

    WSiP

    11.

    technika

    B. Bogacka-Osińska,

    D. Łazuchiewicz

    „Karta rowerowa Bądź bezpieczny na drodze”

    Podręcznik dla klas 4-6

    WSiP

     

    klasy piąte

    Lp.

    Przedmiot

    Autor

    Tytuł podręcznika

    Wydawnictwo

     

    1.

    religia

    ks. K. Mielnicki

    "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"  - podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawwoej.

    Jedność

    Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

    2.

    język polski

    E. Horwath, A. Żegleń

     

     

     

     

     

     

     

     

    E. Horwath

    „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

    Podręcznik

    Klasa 5

    „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

    Podręcznik

    Klasa 5

     

    „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

    Zeszyt ćwiczeń

    Klasa 5

     

    WSiP

     

     

     

     

     

     

     

     

    WSiP

    3.

    język angielski

    J. Heath, M. Crawford,

    M. Mrozik, K. Kłopska

     

    S. Clarke , M. Mrozik,

    D. Wosińska

    „Junior Explorer 5”

    Podręcznik

     

    „Junior Explorer 5”

    Zeszyt ćwiczeń

     

    Nowa Era

     

     

    Nowa Era

    4.

     

     

     

     

    5.

    muzyka

    T. Wójcik

     

     

     

     

    „Muzyka 5”

    Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

     

    Wydawnictwo MAC

     

    6.

    plastyka

    J. Lukas, K. Onak

    „Do dzieła!”

    Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

    7.

    historia

    T. Małkowski

     

     

     

     

    „Historia 5 Podróże w czasie” Podręcznik

    Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

    GWO

     

     

     

    8.

    geografia

    F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,

    T. Rachwał, M. Malarz

     

     

     

    K. Skomoroko

    „Planeta Nowa 5”

    Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

    „Planeta Nowa 5”

    Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

    Nowa Era

     

     

     

     

    Nowa Era

    9.

    biologia

    M. Sęktas, J. Stawasz

     

     

     

     

    „Puls życia 5”

    Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

    Nowa Era

     

     

     

    10.

    matematyka

    A. Dubiecka,

    B. Dubiecka-Kruk,

    P. Piskorski, E. Malicka

    „Matematyka 5”

    Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

    „Matematyka 5”

    Zeszyt ćwiczeń cz. 1

    Zeszyt ćwiczeń cz. 2

     

    WSiP

     

     

     

    WSiP

    11.

    informatyka

    W. Jochemczyk,

    I. Krajewska-Kranas,

    W. Kranas, A. Samulska,

    M. Wyczółkowski

    „Informatyka 5”

    Podręcznik klasa 5

    WSiP

    12.

    technika

    B. Bogacka-Osińska,

    D. Łazuchiewicz

    „Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze”

    Podręcznik dla klas 4-6

    WSiP

     

    klasy szóste

    Lp.

    Przedmiot

    Autor

    Tytuł podręcznika

    Wydawnictwo

     

    1.

    religia

    ks. K. Mielnicki

    „Tajemnice BOGAtego życia”

    Jedność

    Uwaga: podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

    2.

    język polski

    E. Horwath, A. Żegleń

     

     

     

     

     

     

     

     

    E. Horwath

    „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

    Podręcznik Klasa 6

     

    „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

    Podręcznik Klasa 6

     

    „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

    Zeszyt ćwiczeń Klasa 6

    WSiP

     

     

     

     

     

     

     

     

    WSiP

    3.

    język angielski

    J. Heath, M. Crawford,

    M. Mrozik, K. Kłopska

     

    S. Clarke , M. Mrozik,

    D. Wosińska

    „Junior Explorer 6”

    Podręcznik

     

    „Junior Explorer 6”

    Zeszyt ćwiczeń

    Nowa Era

     

     

    Nowa Era

    4.

     

         

    5.

    muzyka

    T. Wójcik

     

     

     

    „Muzyka 6”

    Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     

    Wydawnictwo MAC

     

    6.

    plastyka

    J. Lukas, K. Onak

    „Do dzieła!”

    Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

    7.

    historia

    T. Małkowski

     

     

    „Historia 6 Podróże w czasie”

    Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    GWO

     

     

     

    8.

    geografia

    F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,

    T. Rachwał, M. Malarz

     

     

     

    K. Skomoroko

    „Planeta Nowa 6” Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     

    „Planeta nowa 6”

    Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

    Nowa Era

     

     

     

     

    Nowa Era

    9.

    biologia

    M. Sęktas, J. Stawasz

     

     

     

     

    „Puls życia 6”

    Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     

    Nowa Era

     

     

     

    10.

    matematyka

    A. Dubiecka,

    B. Dubiecka-Kruk,

    P. Piskorski, E. Malicka

    „Matematyka 6”

    Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     

    „Matematyka 6”

    Zeszyt ćwiczeń cz. 1

    Zeszyt ćwiczeń cz. 2

    WSiP

     

     

     

    WSiP

    11.

    informatyka

    W. Jochemczyk,

    I. Krajewska-Kranas,

    W. Kranas, A. Samulska,

    M. Wyczółkowski

    „Informatyka 6”

    Podręcznik klasa 6

    WSiP

    12.

    technika

    B. Bogacka-Osińska,

    D. Łazuchiewicz

    „Technika na co dzień”

    Podręcznik dla klas 4-6

    WSiP

     

    klasy siódme

    Lp.

    Przedmiot

    Autor

    Tytuł podręcznika

    Wydawnictwo

     

    1.

    religia

    ks. K. Mielnicki

    „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

    Jedność

    Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

    2.

    język polski

    E. Nowak, J. Gaweł,

    Z. Czarniecka-Rodzik

    „Myśli i słowa”

    Podręcznik do języka polskiego Klasa 7

     

    „Myśli i słowa Gramatyka i stylistyka”

     Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7

     

    WSiP

     

     

    WSiP

    3.

    język angielski

    A. Bandis, D. Shotton

     

     

    P. McElmuray

    „Teen Explorer 7”

    Podręcznik

     

    „Teen Explorer 7”

    Zeszyt ćwiczeń

     

    Nowa Era

     

     

    Nowa Era

     

    4.

    język hiszpański

    Aurora Martín de Santa Olalla, Margarita Avendaño, Belén Muñoz, Nitzia Tudela, Javier Villatoro, Dominika Ujazdowska

    „Generación 1”

     

     

    PWN/EnClave ELE

    (rok wydania 2020)

     

    5.

    muzyka

    T. Wójcik

     

     

     

    „Muzyka”

    Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Wydawnictwo MAC

     

    6.

    plastyka

    M. Ipczyńska,

    N. Mrozkowiak

    „Do dzieła!”

    Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

    .

    historia

    T. Małkowski

     

     

     

     

    „Historia 7 Podróże w czasie”

    Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     

    GWO

     

     

    8.

     

    geografia

    R. Malarz, M. Szubert,

    T. Rachwał

     

    „Planeta Nowa 7”

    Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

     

     

    9.

    biologia

    M. Jefimow

     

     

     

    J. Holeczek,

    B. Januszewska - Hasiec

    „Puls życia 7”

    Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    „Puls życia 7”

    Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

     

     

    10.

    chemia

    J. Kulawik, T. Kulawik,

    M. Litwin

     

     

     

    „Chemia Nowej Ery 7”

    Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

     

    11.

    fizyka

    B. Sagnowska,

    M. Rozenbajgier,

    R. Rozenbajgier,

    D. Szot-Gawlik,

    M. Godlewska

    „Świat fizyki 7”

    Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     

     

    WSiP

     

     

     

     

     

    12.

    matematyka

    A. Makowski,

    T. Masłowski, A. Toruńska

    „Matematyka. Podręcznik klasa 7”

     

    „Matematyka.

    Zeszyt ćwiczeń klasa 7”

     

    WSiP

     

    WSiP

    13.

    informatyka

    W. Jochemczyk,

    I. Krajewska-Kranas,

    W. Kranas, A. Samulska

    „Informatyka 7”

    Podręcznik klasa 7

     

    WSiP

     

    klasy ósme

    Lp.

    Przedmiot

    Autor

    Tytuł podręcznika

    Wydawnictwo

     

    1.

    religia

    ks. K. Mielnicki

    „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

    Jedność

    Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

    2.

    język polski

    E. Nowak, J. Gaweł

    „Myśli i słowa” Podręcznik do języka polskiego klasa 8

     

    „Myśli i słowa. Gramatyka i stylistyka”

    Zeszyt ćwiczeń kllasa 8

     

    WSiP

    3.

    język angielski

    A.Bandis, D. Shotton

     

     

     

    P. McElmuray

     

    „Teen Explorer 8”

    Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    „Teen Explorer 8”

    Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    Nowa Era

     

     

     

    Nowa Era

    4.

    język hiszpański

    M. Sánches, F. Vargas,

    L. Martínez, A. Aragón,

    E. Mora, L. Brizuela,

    F. Fernández

     

    „Espacio Joven A1+”

    Podręcznik

     

    Edinumen

     

     

     

    5.

    historia

    T. Małkowski

     

     

     

     

    „Historia 8 Podróże w czasie”

    Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    GWO

     

     

     

    6.

    wiedza o społeczeństwie

    I. Janicka, A. Janicki,

    A. Kucia-Maćkowska,

    T. Maćkowski

    „Dziś i jutro”

    Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

    7.

    geografia

    T. Rachwał, D. Szczypiński

     

     

     

     

    „Planeta Nowa 8”

    Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    Nowa Era

     

    8.

    biologia

    B. Sagin, A. Boczarowski, M. Sęktas

     

     

     

    J. Holeczek,

    B. Januszewska - Hasiec

    „Puls życia 8”

    Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    „Puls życia 8”

    Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    Nowa Era

     

     

     

     

    Nowa Era

    9.

    chemia

    J. Kulawik, T. Kulawiak,

    M. Litwin

     

     

    „Chemia Nowej Ery 8”

    Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    Nowa Era

     

     

     

     

    10.

    fizyka

    B. Sagnowska,

    M. Rozenbajgier,

    R. Rozenbajgier,

    D. Szot-Gawlik,

    M. Godlewska

    „Świat fizyki 8”

    Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

     

     

    WSiP

     

     

     

     

     

    11.

    matematyka

    Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

     

     

    M. Dobrowolska,

    M. Jucewicz, M. Karpiński

    „Matematyka z plusem 8”

    Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    „Matematyka z plusem 8”

    Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

    GWO

     

     

     

    GWO

    12.

    informatyka

    W. Jochemczyk,

    I. Krajewska-Kranas,

    W. Kranas, A. Samulska

    „Informatyka 8”

    Podręcznik klasa 8

     

    WSiP

    13.

    edukacja dla bezpieczeństwa

    J. Słoma

    „Żyję i działam bezpiecznie”

    Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

    Nowa Era