•  

      

     Magazyn zdolności - magazyn aktywnych rodziców -

     Zachęcam do lektury!  http://zdolnosci.pl/

      

     Twórczość we współczesnym świecie  jest bardzo pożądana. Nie jest to już tylko i wyłącznie termin rozpatrywany przez pryzmat elitarnego podejścia do twórczości i nie jest on zarezerwowany tylko dla sławnych ludzi oraz ich dzieł. Pojęcie twórczości zaczęło być rozpatrywane w kontekście zwykłych ludzi i dnia codziennego. Coraz częściej wymaga się od ludzi twórczości definiowanej przez Annę Craft jako twórczość przez małe „t”. Jest ona wręcz wymagana w szkole i w pracy. W dzisiejszych czasach dobry pracownik czy uczeń jest twórczy. Z tego też powodu  zaczęto obalać stereotyp, który charakteryzował ludzi twórczych jako osoby problematyczne, niegrzeczne i nonkonformistyczne. Twórczość odnosi się już do całego życia jednostek, a nie tylko do jakiejś ściśle określonej dziedziny.

     Pojęcie „twórczość” jest we współczesnym świecie niezwykle popularne. Jest ono również trudne do zdefiniowania, ponieważ każdy z autorów piszących na ten temat tworzy własną definicję twórczości. Jednak najczęściej twórczość zajmuje się osobą, procesem, produktem i otoczeniem oraz relacjami pomiędzy tymi elementami.

     Z tego też powodu Nasza szkoła daje uczniom możliwość rozwijania kreatywności podczas treningów twórczości. Ćwiczenia i zadania wykorzystywane w treningu twórczości mają na celu:

     - Rozwijanie gotowości do rozwiązywania problemów oraz  podejmowania wyzwań,

     - Rozwijanie umiejętności społecznych,  

     - Rozwijanie sztuki nawiązywania kontaktów interpersonalnych bez elementów rywalizacji,

     -  Rozwijanie tolerancji dla różnych pomysłów, sposobów patrzenia na dany problem,

     -  Stymulowanie ciekawości poznawczej, motywacji autotelicznej do pracy,

     -  Rozwijanie umiejętności słuchania,

     -  Posługiwanie się komunikatami werbalnymi  oraz niewerbalnymi,

     Rozwijanie zdolności dostrzegania różnorodności rozwiązań danego zadania,

     Rozwijanie gotowości do przełamywania schematów myślowych,

     Rozwijania umiejętności autoprezentacji, komunikacji swoich myśli, uczuć oraz wglądu w siebie, a także w efekty swojej pracy.

     Podczas zajęć uczniowie uczą się czerpać radość z samego faktu rozwiązywania zadań (a nie tylko z efektu końcowego), mają również możliwość rozwijania swoich mocnych stron, wiary we własne możliwości. Ćwiczenia usprawniają także współdziałanie półkul mózgowych, wspomagają efektywność przebiegu procesów poznawczych.

     Podczas zajęć wykonujemy różnorodne zadania, które rozwijają kreatywność zgodnie z teoriami:

     - klasycznymi, które odwoływały się do nieświadomej pracy mózgu. W tym przypadku proces  twórczy składa się z czterech faz, które muszą nastąpić jedna po drugiej. Do tych faz zaliczamy: (1) fazę preparacji, czyli przygotowania, w której następuje zbieranie informacji oraz definiowanie problemu, (2) faza inkubacji, czyli samoistne i nieświadome generowanie pomysłów, (3) faza iluminacji, czyli olśnienia, polegająca na nagłym zrozumieniu istoty problemu oraz (4) faza weryfikacji, czyli sprawdzania czy wygenerowany pomysł spełnia wszystkie określone kryteria tzn. czy jest sensowny, poprawny, oryginalny i użyteczny;

     - asocjacyjnymi definiujące zjawisko twórczości jako dokonywanie odległych lub nietypowych skojarzeń i przekształceń (metafory przynoszące nowe kombinacje);

     - postaciowymi, w których największe znaczenie dla twórczości ma myślenie reproduktywne, do którego dochodzi w sytuacjach dobrze znanych człowiekowi oraz myślenie produktywne, do którego dochodzi w sytuacjach problemowych, czyli nowych i nieznanych. Sytuacje problemowe określane są jako sytuacje niedomknięte, natomiast ich domknięcie zachodzi dzięki wglądowi;

     - poznawczymi - według nich przejawia się w specyficznych operacjach umysłowych polegających na przetwarzaniu informacji.

                 Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 13.50 – 16.25 w dwóch grupach (pierwsza grupa – starsza – 13.50-15.25, druga grupa – młodsza – 15.30 – 16.30). Uczniowie podczas zajęć są niezwykle pracowici i kreatywni, czego doskonałym dowodem są zdjęcia wykonywane podczas zajęć.

                 Bardzo serdecznie zachęcam również Państwa – Rodziców do rozwijania kreatywności i pracowania razem z Państwa pociechami w domu. Inspiracji możecie Państwo szukać w magazynie aktywnych rodziców „ZDOLNOŚCI”, do czytania którego serdecznie zapraszam i polecam.

                                                                                       Katarzyna Kozicka

                                                                                       psycholog,

                                                                                  psychopedagog kreatywności.