• Konkursy szkolne 2019/2020

    •  

      

      

      

      

      

     Health - my lapbook (how to live healthy)

     Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie:

     Health - my lapbook (how to live healthy)

     Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VIII.

     Prace należy wykonać do 27.03.

     Koordynator konkursu - Agnieszka Majewska - Pietrzakowska/ nauczyciel języka angielskiego


      

     Konkurs z języka angielskiego OLIMPUSEK

     Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w olimpiadzie z języka angielskiego "Olimpusek". Jest to konkurs płatny (10 zł).
     Olimpiada odbędzie się w naszej szkole 20 marca.
     Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 29. lutego.
     Kamila Dąbrowska

      


     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS IV - VIII

     „Zwyczaje, obyczaje karnawałowe – przyśpiewki, zabawy”

      

      

      

      CELE KONKURSU:

      

     1. Poznanie ludowych tradycji karnawałowych w różnych regionach Polski;
     2. Utrwalenie wiadomości na temat różnic kulturowych między poszczególnymi regionami kraju;
     3. Kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich pomysłów w formie pracy plastycznej;
     4. Rozwijanie aktywności twórczej i plastycznej. 

      

     UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

      

     Uczniowie SP 301 uczęszczający do klas IV – VIII.

      

     ZASADY OGÓLNE:

      

      

      

     1. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko 1 pracę;
     2. Przekazane prac nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora,  który zastrzega sobie możliwość ich publikowania;
     3. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne opisanie pracy na jej odwrocie danymi autora (imieniem, nazwiskiem, klasą do której uczęszcza);
     4. Prace należy przekazać swojemu nauczycielowi muzyki lub plastyki.
     5. Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie
      z ustalonymi kryteriami;
     6. Prace należy przekazywać do 25 lutego 2020r.;

      

      

     ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

      

     1. Tematem konkursu jest przedstawienie zwyczajów świętowania okresu karnawałowego, inspirując się tradycjami wybranego regionu Polski
     2. Oceniane będą: zgodność treści pracy z tematyką konkursu, wartość estetyczna pracy, zgodność z istniejącymi zwyczajami karnawałowymi;
     3. Technika wykonania prac - dowolna płaska;
     4. Format prac: A4;

      


     Z największą przyjemnością ogłaszam, że laureatami konkursu „Ptaki w mieście” zostali:
     I miejsce - Julia Sochocka klasa VI B
     II miejsce – Maciej Cesarek klasa V F
     III miejsce – Weronika Kołowacik klasa VI B
     Wyróżnienie – Oskar Kliś klasa VI B

     Laureatom gratuluję, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za podjęcie wyzwania.

     Organizator konkursu
     Agnieszka Niewrzędowska

     Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu literackiego na wiersz o temacie przewodnim Tolerancja. Wszystkie wiersze zrobiły na nas duże wrażanie, dlatego komisja konkursowa podjęła decyzję o dwóch miejscach ex aequo:

     1 miejsce- Wiktoria Stocka kl. 7d
     2 miejsce- Bartosz Muniowski kl. 8b
     2 miejsce- Filip Stachelek kl. 6a

     Laureatom serdecznie gratulujemy

     Elżbieta Rajs
     Elżbieta Zielant

      


     Informacje o konkursach z języka angielskiego - szczegóły

     Informacje o konkursach z języka hiszpańskiego - szczegóły

      

      


      

      

     „Ptaki w mieście” – konkurs na wykonanie karmnika

     Zima to trudny czas dla zwierząt. Pomóżmy przetrwać go naszym skrzydlatym przyjaciołom i stwórzmy dla nich miejsca, gdzie będą mogły znaleźć pożywienie.
     1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Warszawie
     2. Celem konkursu jest:
     - zwrócenie uwagi na rolę człowieka we wspomaganiu przyrody i jej ochrony
     - nauka odpowiedzialności za postępowanie wobec zwierząt;
     - edukacja ekologiczna, przybliżenie tematu recyklingu;
     - rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu.
     3. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie karmnika dla ptaków z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu. Technika wykonania karmnika jest dowolna. Ważne jest by karmnik był praktyczny tzn. pozwalał w bezpieczny sposób ptakom z niego korzystać, chronił pożywienie przed zamoknięciem i umożliwiał zawieszenie go na drzewie.
     4. Prace konkursowe opatrzone informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa) należy zgłaszać do 17 grudnia 2019 r. do p. Agnieszki Niewrzędowskiej.
     5. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
     6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 grudnia 2019 r.
     7. Ocenie prac konkursowych będą podlegały: funkcjonalność i trwałość karmnika oraz pomysłowość i estetyka wykonania.
     W konkursie zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace. Praca zwycięzcy zostanie umieszczona na ternie przyszkolnym.
     8. Organizator konkursu: Agnieszka Niewrzędowska

      


      

      

      

      

     Szkolny konkurs literacki na wiersz o temacie przewodnim "Tolerancja"

      

     1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V -VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301
     im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Warszawie.

     2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden, wcześniej niepublikowany, samodzielnie napisany wiersz.

     3. Organizatorzy konkursu przyjmują wiersz (minimum 2 strofy) wydrukowany na kartce
     w formacie A 4.

     4.Na odwrocie wydrukowanej pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię oraz klasa.

     5. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.


     Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 06.12.2019 r.

     Prace należy składać u pani Elżbiety Rajs.

     O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

     Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 grudnia 2019 r.


     Kryteria oceny prac konkursowych

     - wartość merytoryczna i zgodność z tematyką,
     - poziom literacki pracy,
     - samodzielność i oryginalność.


     Organizatorzy: Elżbieta Zielant, Elżbieta Rajs

      


      

      

      

     Szkolny konkurs plastyczny "Niepełnosprawni są wśród nas"

     1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I -III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Warszawie.

     2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

     3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię oraz klasa.

     4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A 4 następującymi technikami: rysunek (kredkami, pastelami suchymi, pastelami olejnymi), wyklejanka, collage.

     5. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.


     Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 06.12.2019 r.

     Prace należy składać u pani Katarzyny Leszczyńskiej.

     O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

     Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 grudnia 2019 r.

     Organizatorzy: Elżbieta Zielant, Katarzyna Leszczyńska


     Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym, w dwóch kategoriach:

     - KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA W FORMIE PLAKATU dla klas I - IV

     - KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA W FORMIE KOMIKSU dla klas V - VIII,

     organizowanym przez Samorząd Uczniowski.

     Termin składania prac mija 29 listopada 2019r.

     Regulaminy: 

     Regulamin_konkursu_korczakowskiego_I___III.pdf 

     Regulamin_konkursu_korczakowskiego_V___VIII.pdf


     Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III z bemowskich szkół

     do udziału w II edycji konkursu dzielnicowego

     "Znam legendy polskie"

     pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo Pani Urszuli Kierzkowskiej.

     regulamin_konkursu.pdf

     Zalacznik_nr_1.docx 

     Zalacznik_nr_2(1).docx     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastyczno-Językowym na temat "Plakat ilustrujący znane hiszpańskie przysłowie".
     Należy wykonać dowolną techniką- kredki, farby, kolaż- plakat o wymiarach A3, umieszczając na nim ludowe porzekadło hiszpańskie oraz stosowną ilustrację.
     Wygrają trzy najpiękniejsze plakaty, najtrafniej przedstawiające przysłowie.
     Plakaty należy oddać do 25 października nauczycielom języka hiszpańskiego.
     Powodzenia! Mucha suerte!
     Joanna Woźniak i Dorota Tarkowska

      


     Zapraszam chętnych uczniów do zmierzenia się z Ogólnopolskim Testem Ortograficznym, którego jestem koordynatorem.
     Konkurs jest uwzględniany przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia oraz informację na świadectwie szkolnym.
     • Konkurs przeprowadzony będzie 29.10 br. w szkole, w formie testu. Każdy test składać się będzie z 26 pytań (podzielonych na bloki tematyczne) z podanymi do nich 4 odpowiedziami, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
     • Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe.
     Ogólnopolski Test Ortograficzny jest konkursem płatnym (10zł)
     Test konkursowy zostanie przeprowadzony w czterech grupach wiekowych - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), szkoła podstawowa (klasy IV-VI), szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)
     Zagadnienia zawarte w testach ortograficznych dla poszczególnych grup wiekowych są zgodne z zatwierdzoną przez MEN podstawą programową
     Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego zostaną rozdane wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
     • Miejsce 1: Grawerowany dyplom "Arcymistrza Ortografii" oraz nagroda książkowa;
     • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy "Mistrza Ortografii" oraz nagrody książkowe;
     • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy "Mistrza Ortografii";
     • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy "Eksperta Ortografii";
     • Miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.
     Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!
     Wszelkie dodatkowe informacje oraz archiwalne testy można przejrzeć – wydrukować ze strony organizatora: www.ces.edu.pl/ortografia
     Zgłoszenia przyjmuję (poprzez platformę Librus) do końca tygodnia – 04.10 br. Płatność(10zł) po potwierdzeniu przyjęcia szkoły do konkursu – dam sygnał.
     Bożena Katarzyna Brycht – terapia pedagogiczna

      


     Zapraszam uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka angielskiego do końca tego tygodnia, tj. do 4.10.
     Etap szkolny odbędzie się 23.10.
     Zapraszam.
     Kamila Dąbrowska

      


     Zapraszam uczniów klas czwartych i piątych do udziału w II edycji Warszawskiego Konkursu Zoologicznego IRBIS organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Tytuł tegorocznej edycji: Zwierzęta wokół nas.
     Celem konkursu jest propagowanie wiedzy zoologicznej, a w szczególności zwrócenie uwagi na właściwe podejście do zwierząt domowych jak i dziko żyjących.
     Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
     I - szkolny - test wiedzy - termin 27.11.19,
     II - zewnętrzny w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 354 -test wiedzy - termin marzec 2020,
     III (zewnętrzny), który odbędzie się w Warszawskim ZOO - termin maj 2020.
     Tematyka I etapu obejmuje zagadnienia właściwej opieki i prawidłowej pielęgnacji domowych ulubieńców, takich jak psy, koty, ptaki, gryzonie, gady i bezkręgowce.
     Więcej szczegółów na stronie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego w zakładce edukacja/konkursy.
     Na zgłoszenia nauczyciele przyrody i biologii czekają do 15 października 2019.

     Agnieszka Dąbrowska

      


     FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY KONKURS

     DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

     „Jesienny pejzaż z książką”


     Cele konkursu:
     1.Rozbudzanie zamiłowania do czytania książek.
     2.Rozwijanie uzdolnień i predyspozycji twórczych.
     3.Uwrażliwianie na piękno przyrody.

     Technika: malarstwo, rysunek, fotografia, kolaż - połączenie technik. Pracę należy podpisać na rewersie.
     Format pracy: A4 lub większy.
     Jury zwróci uwagę na: pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, fantazję, staranność wykonania pracy oraz zgodność z tematem.
     Termin przekazania prac do biblioteki szkolnej upływa 25.10.2019 r.
     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.10.2019 r. i zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Biblioteka.
     Nagrody zostaną wręczone laureatom na apelu.
     Wzięcie udziału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację danych osobowych (imię, nazwisko, zdjęcie).
     Dodatkowe informacje można otrzymać w bibliotece szkolnej.
     Zapraszamy!

     Agnieszka Iwanek