• Konkursy szkolne i pozaszkolne 2022/2023

    •  

      

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

     Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji do dowolnego wiersza K. K. Baczyńskiego.
     Technika pracy jest dowolna.
     Format pracy to A3.

     Praca musi być obowiązkowo oznaczona metryką, do pracy musi być dołączona zgoda na wzięcie udziału w konkursie. Załączniki do pracy można pobrać ze strony organizatora (https://sp2.um.pulawy.pl/pl/aktualnosci/iii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-przez-nas-ilustrowane-to-co-w-wierszach-krzysztofa-kamila-baczynskiego-zapisane.html) lub od nauczycieli plastyki.

     Termin dostarczenia prac mija 20 kwietnia.

     Zachęcamy do wzięcia udziału.

      

      

     Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie zaprasza uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w Dzielnicowym Konkursie Literackim: „Po słonecznej stronie”.

     Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest napisanie opowiadania, którego mottem będzie myśl Nicolasa Bouviera: „Dalekie podróże mają to do siebie, że przywozi się z nich coś zupełnie innego niż to, po co się pojechało”.
     Opowiadanie należy utrzymać w konwencji literatury fantastycznonaukowej (akcja utworu powinna być osadzona w przyszłości i rozgrywać się w świecie wysoko rozwiniętej techniki; zadaniem uczestników będzie wykazanie się nie tylko talentem literackim, lecz także elementami wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych i ścisłych).

     Praca powinna obejmować od 2 do 3 stron wydruku komputerowego (dla uczniów klas 4-6) i od 3 do 5 stron wydruku (dla uczniów klas 7-8): czcionka Arial, rozmiar czcionki – 12, odstęp 1,5.

     Prace nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców, nie powinny to też być prace wcześniej publikowane.
     Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Autora.

     Termin nadsyłania prac i formularzy zgłoszeniowych upływa 12 kwietnia 2023 roku.

     Katarzyna Dobrowolska
     Szkolny Koordynator Konkursu

      

      

     Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie zaprasza uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w XIII edycji KONKURSU POETYCKIEGO „ZŁOTA BIEDRONKA”.

     Cele konkursu:
     1) propagowanie wiedzy na temat życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego;
     2) rozwijanie twórczości dzieci i młodzieży;
     3) kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

     Tematyka konkursu: „uczucia niedorzeczne…” (ks. J. Twardowski z wiersza „Kłopoty”)

     Wymagania:
     1. Format pracy - dokument programu Word (.doc lub .docx).
     2. Utwór poetycki powinien być opatrzony metryczką zawierającą:
     - tytuł pracy;
     - imię i nazwisko autora;
     - klasę;
     - imię i nazwisko opiekuna literackiego;
     - nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail;
     - zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
     3. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
     - były publikowane;
     - były nagradzane w innych konkursach;
     - zostały nadesłane po terminie określonym w regulaminie konkursu.

     Termin nadsyłania prac oraz zgód upływa 15 kwietnia 2023 roku.

     Katarzyna Dobrowolska

     Szkolny Koordynator Konkursu
      
      
      

     Zachęcamy do udziału w konkursie Recytatorskim: "Mój ulubiony wiersz Wisławy Szymborskiej" dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Konkurs składa się z 2 etapów:
     • klasowy – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki, który prezentują na forum klasy. Nauczyciel wybiera maksymalnie trzy najlepsze prezentacje utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego. Wybór do 22.04.2023r.
     • szkolny – uczniowie prezentują wybrany przez siebie utwór w finale konkursu, który odbędzie się w kameralnej atmosferze np. bibliotece szkolnej. Czas występu nie może przekroczyć 10 – 15 minut.
     Kryteria oceny recytacji:
     • wybór utworu w kontekście tematu konkursu
     • opanowanie pamięciowe utworu,
     • bezbłędność wypowiedzi
     • trafność interpretacji głosowej (intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
     • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

     W składzie komisji oceniającej :

     - Anna Adamik
     - Katarzyna Dobrowolska
     - Joanna Pepłowska – Piątkowska

     Najlepsze występy uczestników (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) zostaną nagrodzone dyplomem i nagrodą.

      

      

     XIX edycja Forum Angielskich Kół Teatralnych FAKT 2023

     Drodzy Uczniowie,

     zapraszam do udziału w XIX edycji Forum Angielskich Kół Teatralnych FAKT 2023.

     FAKT jest festiwalem małych form teatralnych dla uczniów szkół podstawowych.

     Forma:

     - krótkie (5-10 minut) skecze, scenki i piosenki w języku angielskim,

     - krótkie filmy w języku angielskim (5-10 minut), które mogą mieć formę zapisu przedstawień lub pracy nad nimi.

     Cel konkursu - zachęcenie uczniów do przedstawienia swoich sprawności językowych w atmosferze wspólnej zabawy.

     Najciekawsze przedstawienia i filmy oraz piosenki zostaną nagrodzone, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

     W przeglądzie biorą udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w Warszawie, podzieleni na dwie grupy wiekowe: kl.I – III i kl.IV - VIII.

     Długość przedstawienia/filmiku nie powinna przekraczać 10 minut.

     Do przeglądu dopuszcza się wszelkie formy teatralne i estradowe w języku angielskim, a także krótkie filmy i klipy, które mogą mieć formę integralnego przedstawienia lub być zapisem prac nad przedstawieniem i jego reklamą oraz piosenki w języku angielskim.

     Aktorzy zobowiązani są do pamięciowego opanowania ról.

     Przyznaje się nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w następujących kategoriach: przedstawienie/ skecz, piosenka oraz film lub klip, przyznaje się też nagrodę publiczności.(głosują uczniowie z widowni).

     Forum Angielskich Kół Teatralnych FAKT jest konkursem składającym się tylko z jednego etapu. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po naradzie jury, po zakończonych prezentacjach.

     Zgłoszone do konkursu szkoły będą proszone o wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestników FAKTu. (karta zgłoszenia - dostępna na stronie szkoły).

     Zgłoszenia grup przyjmujemy do 19 maja 2023.

     Zapraszam serdecznie do udziału.

     Pamiętajcie - English is fun!

     Koordynator konkursu
     Agnieszka Majewska - Pietrzakowska

     Karta_zgloszenia-FAKT-2023.docx

      

      

      

      

      Drodzy Uczniowie!

     7 marca (wtorek) o godzinie 13.50 w sali 210 odbędą się szkolne eliminacje do kolejnej edycji Konkursu Recytatorskiego,,Warszawska Syrenka'' .

     REGULAMIN 46. KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA


     I ORGANIZATORZY
     1. Mazowiecki Instytut Kultury – Organizator finału Konkursu.
     2. Organizatorzy lokalni z terenu województwa mazowieckiego (szkoły, ośrodki kultury lub inne placówki w gminach, powiatach województwa mazowieckiego i dzielnicach Warszawy) – Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych.

     II UCZESTNICY KONKURSU - SZKOŁY PODSTAWOWE
     KATEGORIE
     kategoria 1: klasy I-III
     kategoria 2: klasy IV – VI
     kategoria 3: klasy VII-VIII

     III REPERTUAR
     1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

     - Klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych
     prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.

     - Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut

     Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.

     Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju.

     Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.
     Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.

     Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.


     2. Dotyczy eliminacji finałowych w MIK:
     Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika). W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI, VII-VIII).

     IV KRYTERIA OCENY
     Jury ocenia:
     - dobór repertuaru
     - interpretacja utworu
     - kultura mowy
     - ogólny wyraz artystyczny.

      

      

     Dzielnicowy konkurs historyczno - literacki

     Regulamin:

     Regulamin_konkurs_historyczno-literacki.pdf

      


     Kto czyta książki, żyje podwójnie | Dzielnicowy Konkurs Literacki

     Miło nam poinformować, że do finałowego etapu Dzielnicowego Konkursu Literackiego: Kto czyta książki, żyje podwójnie awansowali następujący uczniowie:

     1) Zuzanna Markiewicz (kl. 4c)
     2) Maksymilian Kuciak (kl. 5b)
     3) Milena Wójcik (kl. 5c)

     Gratulujemy!

     Etap finałowy odbędzie się 21 listopada 2022 roku (godz. 9.00) w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie.

     Katarzyna Dobrowolska i Agnieszka Mieszczakowska - koordynatorzy szkolnego etapu konkursu

      

      


     Świąteczny konkurs językowo - literacki El Cuento de Navidad/Christmas Story w języku angielskim i hiszpańskim

     Zapraszamy uczniów klas: 6 - 8 do udziału w konkursie literackim organizowanym przez SP nr 234 im. Juliana Tuwima (przy ulicy Esperanto 5).

     Szczegóły konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu, który właśnie wysłałam Państwu mailem (w Librusie).

     Ponieważ zgłosić szkołę muszę do 25 listopada, w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada do godziny 15:00 oczekuję na maile (w Librusie) rodziców uczniów, których dzieci chcą wziąć udział w tym konkursie. W tytule maila proszę wpisać nazwę konkursu, w treści: imię, nazwisko, klasę dziecka i język, w jakim będzie pisane wypracowanie. Zgłoszenia konkursu wysyłamy w Librusie bezpośrednio do mnie, czyli do Magdaleny Jaśkiewicz.

     Prace konkursowe natomiast uczniowie będą musieli przesłać mi w czacie osobistym Teams (lub ostatecznie przynieść na pendrivie), ponieważ jak widać w regulaminie mam je wysłać pocztą cyfrową.
     Będę na nie czekać do 07 grudnia do godziny 15:00 (również termin nieprzekraczalny).

     Zgodnie z regulaminem:
     Opowiadanie powinno być napisane samodzielnie, mile widziane są ilustracje, należy podać tytuł opowiadania, plik tekstowy powinien być opisany: imię i nazwisko, klasa i szkoła, minimum jedna strona A4 i maksymalnie 3 strony A4, czcionka Times New Roman 13.

     Zapraszamy,
     Koordynatorki konkursu:
     Joanna Woźniak i Magdalena Jaśkiewicz

      

      


     Zostań Mistrzem Słówek- ogólnopolski konkurs z języka angielskiego

     Zapraszam do udziału w bezpłatnym konkursie "Zostań Mistrzem Słówek!", którego organizatorem jest platforma do nauki słownictwa Lingos.

     Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter ogólnopolski.

     Uczniowie mogą startować w trzech kategoriach wiekowych:

     poziom I(A1): klasy IV-V
     poziom II(A2): klasy VI-VII
     poziom III(A2+/B1): klasa VIII

     Konkurs polega na rozwiązaniu testu (w tym zadań otwartych i zamkniętych), który odbędzie się w szkole 9 grudnia o godz.9:00.

     Pytania konkursowe będą obejmowały słownictwo z zestawu, który uczniowie zgłoszeni do konkursu otrzymają po wypełnieniu i dostarczeniu do szkoły pisemnej zgody rodzica/opiekuna na udział ucznia w konkursie.

     Nagrody:
     1. I miejsce: uczeń z każdej kategorii wiekowej, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów
     otrzyma zestaw nagród ufundowanych przez Wydawnictwo Edgard Języki Obce, dyplom
     laureata, prestiżowy tytuł „Mistrza Słówek” oraz Pakiet Premium na platformie Lingos na 3
     miesiące.
     2. II i III miejsce: uczeń z każdej kategorii wiekowej, otrzyma nagrodę ufundowaną przez
     Wydawnictwo Edgard Języki Obce, dyplom laureata oraz Pakiet Premium na platformie Lingos
     na miesiąc.
     3. Pozostali uczestnicy: każdy uczeń otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

     Materiały konkursowe (zestaw około 500 słów) uczniowie będą utrwalać za pomocą bezpłatnej platformy "Lingos"- link do materiałów zostanie rozesłany do rodziców uczestników poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

     Więcej szczegółów oraz regulamin i zgody do pobrania dostępne pod linkiem:
     https://lingos.pl/konkurs     Zgłoszenia (uzupełnione zgody)- proszę kierować do nauczycieli języka angielskiego do 18.11.2022r.

     Monika Bielecka- szkolny koordynator konkursu

      

      

      

      


     Konkurs Czytelniczy z Języka Angielskiego

     Zapraszamy uczniów klas 6-8 do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym z Języka Angielskiego.
     Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez czytanie książek w języku obcym.

     Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
     Pierwszy etap konkursu odbędzie się w naszej szkole 16 grudnia o godz. 9.00.
     Do tego czasu uczniowie powinni się zapoznać z następującą lekturą: "Christmas Stories" wydawnictwa Poltext.
     Konkurs odbędzie się online. Pytania dotyczyć będą treści lektury, mogą również zawierać zagadnienia gramatyczne jak i leksykalne zawarte w wyżej wymienionej publikacji.

     Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada.
     Konkurs jest bezpłatny.

     Zapraszamy!

     Kamila Dąbrowska, Agnieszka Majewska Pietrzakowska - koordynatorzy konkursu

      

      

      


     Szkolny konkurs geograficzno - fotograficzny - wyniki

     Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoimi wakacyjnymi wrażeniami i wykonali piękne prace na ten szkolny konkurs. Jury nagrodziło następujących uczniów:

     Klasy 5
     I miejsce - Maksymilian Kulik kl.5b
     II miejsce - Katarzyna Czerwonka kl.5c
     III miejsce - Berenika Kamorska kl.5c
     wyróżnienie - Piotr Chromiński kl.5c

     Klasy 6
     I miejsce - Wiktoria Berlińska kl.6b
     II miejsce - Emilia Słowik kl.6c

     Klasy7
     I miejsce - Anna Krzemińska - kl.7a
     II miejsce - Olaf Furman - kl.7a

     Klasy 8
     I miejsce - Natalia Krzemińska kl.8c
     II miejsce - Antonina Kulik kl.8d
     III miejsce - Milan Duchecki kl.8c
     wyróżnienie - Karol Chromiński kl.8e
     Mateusz Tybel kl.8b
     Korneliusz Uszyński kl.8b

     Gratulujemy autorom wyróżnionych prac! Niebawem pojawią się one na wystawie i/lub na szkolnych ekranach - tak, by wszyscy mogli je oglądać, podziwiać i ... wspominać wakacje!

     Joanna Urbaniak

      

      

      

      


     Drodzy uczniowie!

     Nauczyciele języka hiszpańskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkolnym konkursie pod tytułem "Najciekawsza prezentacja zabytku hiszpańskiego ery Cesarstwa Rzymskiego."


     Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas 7-8, ale uczniowie klas 4-6 również mogą w nim uczestniczyć.
     Jak wiadomo, Półwysep Iberyjski był częścią Imperium Rzymskiego w okresie od 197 roku p.n.e do około 500 roku naszej ery, kiedy rozpadło się Cesarstwo Rzymskie. Rzymianie nazywali te rejony "Hispania -kraj dzikich królików". Tak naprawdę nazwa ta wywodzi się jeszcze z epoki Fenicjan, i mogła oznaczać "Kraj metali".
     Z czasów, gdy Hispania była kolonią rzymską, pozostały na terytorium całej współczesnej Hiszpanii liczne zabytki pochodzenia rzymskiego.
     Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formie A3, przedstawiającego wybrany zabytek rzymski.
     Praca może być wykonana indywidualnie lub
     w parze, jako zespół dwuosobowy.
     Może być wykonana w języku hiszpańskim lub polskim.
     Oprócz zdjęć zabytku, na plakacie powinny znaleźć się informacje o nim, w formie zwięzłej, wzbudzającej ciekawość (ciekawostki). Powinna być także krótka informacja nawiązująca do spuścizny antycznej zabytku -np. zabytek jako przykład inzynierii rzymskiej, kultury codziennej, lub kultury i sztuki.
     Preferowana będzie forma plakatu, ale dopuszcza się też ewentualnie wykonanie prezentacji multimedialnej.
     Oddajemy prace do nauczycieli języka hiszpańskiego. Czekamy na nie do dnia piatek, 2 grudnia 2022 roku.
     Po tym terminie zostaną wybrane zwycięskie prace konkursowe.

     Życzymy wam powodzenia i zdobycia nowej wiedzy przy wykonywaniu plakatów!

     Joanna Woźniak, szkolny koordynator konkursu.

      


     Serdecznie zapraszam uczniów klas 7 i 8 do udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów - OJAJ.

     I etap, część I odbędzie 21.11.2022, godzina 10:00-10:45 – test pisemny WYKONYWANY W SZKOLE.
     Regulamin, wymagania i program merytoryczny znajdują się na stronie: https://ojaj.wsjo.pl/regulamin-20212022/
     Proszę o zgłaszanie chęci udziału do nauczycieli języka angielskiego - przekazanie podpisanej zgody (https://ojaj.wsjo.pl/formularz-rodo-20212022/ - oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych do 11.11.22).

     Agnieszka Majewska-Pietrzakowska
     ZJO


     Zapraszam uczennice i uczniów chętnych do udziału w informatycznym konkursie "Bóbr.
     Konkurs jest przeprowadzany w kategoriach:
     o Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
     o Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
     o Junior – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

     Konkurs przebiega w dwóch etapach: test próbny oraz test właściwy. Do każdego etapu należy przeprowadzić rejestrację online.
     Konkurs Bóbr trwa jedną godzinę zegarową dla każdej grupy wiekowej. Uczniowie rozwiązują zadania online w szkole pod nadzorem nauczyciela.
     Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się do poniedziałku 10 października 2022 r. do Janiny Ceglińskiej- sala 204 lub 214.


     Serdecznie zachęcamy uczniów klas 4-5 do wzięcia udziału w Dzielnicowym Konkursie Literackim:

     Kto czyta książki, żyje podwójnie,

     organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 150 w Warszawie.
     Konkurs składa się z dwóch etapów - szkolnego oraz finałowego.
     By przystąpić do konkursu, należy uważnie przeczytać powieść Jadwigi Korczakowskiej pt. Spotkanie nad morzem. Przedstawicieli w etapie finałowym wyłoni test ze znajomości utworu, który zostanie przeprowadzony w naszej szkole, w ostatnim tygodniu października.
     Szczegóły u nauczycieli języka polskiego - pani Katarzyna Dobrowolskiej oraz Agnieszki Mieszczakowskiej.