• Konkursy pozaszkolne 2019/2020

    • Zachęcamy do udziału w konkursie 

     organizowanym przez  Urząd Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy 

     z okazji Dnia Dziecka pt. „WAKACJE 2020”.

      Jest on skierowany do dzieci i młodzieży. 

     Zgłoszenia będą przyjmowane 

     wyłącznie drogą  

     e-mailową: 

     bemowo.promocja@um.warszawa.pl 

      w TERMINIE 1 – 7 czerwca 2020 r.

      

     REGULAMIN_KONKURSU(1).pdf

     KARTA_ZGLOSZENIOWA.docx

      


     SP nr 82 organizuje konkurs plastyczny pt. "Fututrystyczna wizja świata".

     Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować PLAKAT na wybrany temat:
     1. "Zmiany klimatu i jego wpływ na zjawiska zachodzące na Ziemi" (zobrazowanie zjawisk, które zachodzą lub mogą zachodzić w przypadku braku reakcji na zmiany klimatu, np. pożary, huragany, topnienie lodowców, pustynnienie, zmiany w oceanach).

     2. "Życie na Ziemi w obliczu katastrofy klimatycznej" (wizja świata - wyobrażenie jak będzie wyglądało życie na Ziemi jeżeli nie będzie reakcji na zmiany klimatyczne jakie zachodzą obecnie).

     Technika pracy - płaska, format pracy - A2 lub A3. Prace muszę być wykonane indywidualnie.

     Do pracy konieczne jest dołączenie oświadczenia konkursowego, które odebrać można od nauczycieli plastyki i techniki.

     Na prace czekamy do 20 marca.

     Nauczyciele plastyki.

      


     „KOMIKSIARZ POLSKI – czyli utwory polskich autorów w komiksie” konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

     Charakterystyka konkursu

      

     1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

     2. Prace muszą być wykonane w formacie A4  i wynosić minimum 5, maksimum 10 stron. Prace mogą być wykonane ręcznie lub w programie komputerowym.

     3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

     4. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w duecie.

     5. Szkoła może zgłosić do konkursu najwyżej pięć prac.

     6. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane samodzielnie i wcześniej niepublikowane w wersji papierowej ani na stronach internetowych (inaczej zostaną zdyskwalifikowane).

     7. Autorzy muszą opatrzyć swoje prace przybranym pseudonimem.

     8. Do każdej pracy musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy umieszczony w zaklejonej kopercie, podpisanej pseudonimem autora.

     9. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

      

     Zasady

      

     1. Konkurs polega na przedstawieniu wybranego utworu literackiego epoki romantyzmu w postaci komiksu.
     2. Utwór krótszy (np. ballada, poemat  opisowo-refleksyjny) musi być przedstawiony w całości, w przypadku dramatu ma to być jeden wybrany akt.
     3. Komiks może być wykonany w kolorze lub w wersji czarno-białej.
     4. Praca musi być dostarczona w wersji papierowej.

     Terminy

      

     1. Konkurs trwa od 2.03.2020 r. do 7.05.2020 r.
     2. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu zwycięskiej pracy) nastąpi 18.05.2020 r.
     3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://sp82.edupage.org/news/
     4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu.

     Komiksiarz_polski_regulamin.pdf

      

      


     SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU 

     W I EDYCJI WARSZAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

     "SWOIMI SŁOWAMI"

     Jego uczestnikami mogą być uczniowie klas 4- 8 szkół podstawowych z terenu Warszawy. 

     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej,  ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa.

     Konkurs trwa do 15 kwietnia 2020.

     Regulamin_konkursu_SWOIMI_SLOWAMI_.docx

     zgoda_na_udzial_SWOIMI_SLOWAMI_-_SP_341.pdf

      


      

      

     Konkurs z języka angielskiego OLIMPUSEK

     Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w olimpiadzie z języka angielskiego "Olimpusek". Jest to konkurs płatny (10 zł).
     Olimpiada odbędzie się w naszej szkole 20 marca.
     Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 29. lutego.
     Kamila Dąbrowska


     Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w "Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Bemowie", którego organizatorem jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo. 

     Konkurs jest organizowany w 2 kategoriach wiekowych(kl. IV-VII, kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe) i składa się z 2 etapów: szkolnego - w postaci testu składającego się z 25 pytań oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz dzielnicowego - polegającego na przedstawieniu przez wszystkich zakwalifikowanych osób prezentacji multimedialnej. 

     Szczegóły:  konkurs_I_love_Bemowo.docx

     Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do 19 stycznia br. do nauczycieli języka polskiego uczących w danych klasach lub bezpośrednio do p. P. Stefańskiej 


     Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w Dzielnicowym Konkursie Multimedialnym „Bezpieczna przygoda z Internetem”, w którym należy przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint.
     Tematy prezentacji( jeden do wyboru):
     1. „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
     2. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
     3. Prywatność i ochrona danych.
     4. Blaski i cienie Internetu.
     Prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 15 slajdów. Musi być oryginalna, nie może być powieleniem wcześniej publikowanych materiałów, wykonana samodzielnie w domu. W prezentacji należy podać materiały źródłowe. Czas trwania nie dłuższy niż 8 minut. Prace należy zapisać według wzoru: imię_nazwisko_kl_sp_nr, a następnie dostarczyć na nośniku do nauczyciela informatyki do dnia 31 stycznia 2020r.
     Prace z błędami ortograficznymi nie będą oceniane.
     Janina Ceglińska, koordynator konkursu

      

      

      


     Konkurs Alfik Humanistyczny odbędzie się 11 grudnia w godz. 13.00 -14.00.

     Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas IV -VIII.

     INFORMACJA O KONKURSIE

     Celem ogólnopolskiego konkursu Alfik Humanistyczny jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

     Zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do nauczyciela języka polskiego lub bezpośrednio do koordynatora konkursu do 9 grudnia, wpłacając kwotę 10 zł.

     Koordynator konkursu,
     Agnieszka Mieszczakowska


     Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

     Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z biologii OLIMPUS - sesja zimowa.

     Konkurs ten odbędzie się 08.01.2020 r.

     Warunkiem zgłoszenia jest:
     1) zapisanie na listę uczestników konkursu u nauczyciela,
     2) odręczne napisanie zgody na udział dziecka w konkursie:

     WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA (IMIĘ I NAZWISKO): …...……………………………., UCZNIA/UCZENNICY KL. ............……. W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE Z BIOLOGII OLIMPUS - SESJA ZIMOWA w dniu 08.01. 2020 r.

     Podpis rodzica


     3) WPŁATA 10 ZŁ

     Osoby chętne do wzięcia udziału w olimpiadzie, proszę o przekazanie zgody i pieniędzy do nauczyciela biologii do dnia 29.11.2019.


     Agnieszka Dąbrowska
     Michał Sulkiewicz


     Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

     Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z przyrody OLIMPUS - sesja zimowa.

     Konkurs ten odbędzie się 10.01.2020 r.

     Warunkiem zgłoszenia jest:
     1) zapisanie na listę uczestników konkursu u nauczyciela,
     2) odręczne napisanie zgody na udział dziecka w konkursie:

     WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA (IMIĘ I NAZWISKO): …...……………………………., UCZNIA/UCZENNICY KL. ............……. W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE Z PRZYRODY OLIMPUS - SESJA ZIMOWA w dniu 08.01. 2020 r.

     Podpis rodzica


     3) WPŁATA 10 ZŁ

     Osoby chętne do wzięcia udziału w olimpiadzie, proszę o przekazanie zgody i pieniędzy do nauczyciela PRZYRODY do dnia 29.11.2019.

     Agnieszka Dąbrowska


     Zapraszamy Rodziców i Uczniów do udziału w VI edycji Bemowskiego Konkursu Ortograficznego Regulaminy: 

     Regulamin_Bemowskiego_Konkursu_Ortograficznego_2019___dorosli_(1).pdf 

     Regulamin_Bemowskiego_Konkursu_Ortograficznego_2019___mlodziez(1).pdf

      


     Zapraszamy do udziału w Dzielnicowym konkursie fotograficznym "Jesienne Bemowo" zorganizowanym przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych w SP nr 357

     przy ulicy Zachodzącego Słońca 25. 


      

     II edycja Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci pt. "O uśmiech dziecka"

     - o zasięgu wojewódzkim