• Certyfikat WARS I SAWA

    •  

      

     Szkolny_program_wspierania_uzdolnionych_2020.pdf

      


     W ramach realizacji pilotażowego projektu „WARS i Sawa bliżej

     społeczności, nauki, sztuki - czyli Sens wspierania uzdolnionych” uczniowie

     z naszej szkoły z klas IV - VII wraz z opiekunami wybrali się do Centrum

     Nauki Kopernik, by rozwijać swoje zainteresowania w obszarze Nauka.

      

      „Lekcje w Koperniku” – spotkania i warsztaty dla uczniów, mają na celu:

     a. zwiększenie zainteresowania uczniów nauką poprzez osobiste eksperymentowanie na wystawach;
     b. rozwój kompetencji i postaw (otwartość na nowe doświadczenie, samodzielność podejmowania decyzji, osobiste zaangażowanie, motywacja do działania, współpraca w zespole, krytyczne myślenie, formułowanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, interdyscyplinarne spojrzenie na naukę).

      

     Celem całego projektu jest wzmacnianie współpracy szkół  z instytucjami,

     a tym samym wspieranie uczniów uzdolnionych.

     Emilia Wolska

     Nina Brzezińska -  opiekunowie


      

     Z radością informujemy, że nasza Szkoła zakwalifikowała się do pilotażu programu "WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych".

     Szczegóły "patronatu"


      

     Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych WARS I SAWA został przedłużony

      

           28 października 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik zostały wręczone Certyfikaty WARS i SAWA  Prezydenta m.st. Warszawy IV edycji oraz  Certyfikaty WARS i SAWA - przedłużenie Certyfikatu dla szkół z I edycji, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i osiągnięciami w  realizowanym programie wspierania uzdolnionych. Wśród nich znalazła się nasza szkoła, której po raz pierwszy Certyfikat Wars i Sawa przyznano we wrześniu 2010r., tj. w pierwszej edycji.

     kliknij - uroczystość

           Program Wspierania Uzdolnionych WARS i SAWA ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia i rozwijanie potencjału twórczego uczniów i nauczycieli, wspieranie rozwoju uczniowskich pasji i uzdolnień, osiąganie mierzalnych rezultatów w krajowych i międzynarodowych olimpiadach lub konkursach.

     Więcej informacji i Listę wyróżnionych szkół znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji pod adresami: WARS i SAWA IV:

     http://prezi.com/0trurjfw-u9q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

           W prezentacjach gwiazdką zostały oznaczone Certyfikaty szkół, których wnioski i osiągnięcia Kapituła oceniła na bardzo wysokim poziomie. Wśród szczególnie wyróżnionych znalazła się nasza szkoła.

     Serdecznie GRATULUJEMY !

      

      

      


     Szanowni Państwo,

     z przyjemnością informuję, że program WARS i SAWA spełnił kryteria określone przez Europejskie Centrum Wspierania Talentów (European Talent Centre), dotyczące programów, których głównym celem jest identyfikacja i wspieranie zdolności uczniów oraz wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z edukacją uczniów zdolnych.

     Tym samym został wyróżniony na międzynarodowej mapie talentów tworzonej przez European Talent Centre, stając się jednym z „Talent Points”.

     Szczegółowe informacje o Europejskim Centrum Wspierania Talentów w Budapeszcie oraz tworzonej przez nie europejskiej mapie talentów, będącej bazą danych o instytucjach, organizacjach, miejscach, realizujących programy wspierające uzdolnionych znajdują się na stronie:  http://www.talentcentrebudapest.eu .

     Joanna Gospodarczyk
     Dyrektor Biura Edukacji

      

     27 września 2010 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Prezydenta m. st. Warszawy WARS I SAWA szkołom, które uzyskały pozytywną opinię Kapituły do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o przyznanie certyfikatu.

     Naszą szkołę reprezentowali:

     Dyrektor – pani Krystyna Ożyńska,

     Lider Zespołu ds. Uzdolnionych –

     pani Iwona Malarowska

     i uczennica kl. III - Julia Dymitrowska

      

      

      

     SZKOLNA DEFINICJA UCZNIA UZDOLNIONEGO

      

      

     W naszej szkole uczeń uzdolniony:

     - wyróżnia się w nauce, ale często jest „mocny”, tylko, w wybranej przez siebie dziedzinie,

     - wykonując tę samą czynność, w takich samych warunkach, jak jego koledzy, przewyższa ich, pracuje szybciej,

     - cechuje go duża zdolność rozwiązywania problemów, myślenia twórczego,

     - wykazuje własny, specyficzny sposób uczenia się, powiązany z umiejętnościami korzystania z różnych ponadobowiązkowych źródeł wiedzy,

     - chętnie uczestniczy w życiu szkoły (bierze udział w akcjach, projektach, zbiórkach, często coś organizuje, występuje).