•  

    rok szkolny 2022/2023

    Data Godzina Klasy Rodzaj spotkania
    08.09.2022 r. 17:00 - 18:30 0-IV zebranie z rodzicami uczniów
    18:30 - 20:00 V-VIII
    27.10.2022 r. 17:00 - 18:30 0-IV konsultacje
    18:30 - 20:00 V-VIII
    15.12.2022 r. 17:00 - 18:30 0-IV zebranie z rodzicami uczniów
    18:30 - 20:00 V-VIII
    26.01.2023 r. 17:00 - 18:30 0-IV zebranie z rodzicami uczniów (oceny śródroczne) 
    18:30 - 20:00 V-VIII
    23.03.2023 r. 17:00 - 18:30 0-IV konsultacje
    18:30 - 20:00 V-VIII
    31.05.2023 r. 17:00 - 18:30 0-IV zebranie z rodzicami uczniów (zagrożenia, przewidywane oceny roczne)
    18:30 - 20:00 V-VIII