Menu główne

ENGLISH CORNER BLOG • Zachęcamy uczniów na wszystkich poziomach do korzystania z darmowych aplikacji do nauki słówek. Jedną z nich jest „Quizlet”, który ułatwia przyswajanie materiału z zajęć lekcyjnych, ponieważ zawarte są w nim zestawy do nauki oparte na większości podręczników językowych używanych w szkołach. Po wpisaniu w wyszukiwarkę aplikacji dowolnej frazy (tytułu podręcznika, unitu, zagadniena tematycznego itd.) w programie wyświetlają się gotowe zestawy do nauki. Polecamy korzystanie z aplikacji „Quizlet” już od klasy pierwszej!

  Zespół języków obcych

   

  08.01.2019 22:16 | więcej »
 • Wyniki konkursu „My Christmas lapbook”

  I miejsce- Helena Afrykańska klasa 2c

  II miejsce- Karol Chromiński klasa 4b

  III miejsce- Kuba Mrówka klasa 1b

  Wyróżnienia:

  Natalia Otwinowska klasa 2c

  Katarzyna Czerwonka klasa 1c

  Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody zostaną przekazane przez nauczycieli języka angielskiego.


  Monika Bielecka

  Dominika Mazurek

  08.01.2019 22:12 | więcej »
 •  

  Uczniowie klas 4-8 naszej szkoły rozpoczęli swoją przygodę z ogólnopolskim programem do nauki słówek Insta.Ling. Za pośrednictwem strony www uczestnicy mogą utrwalać słówka wprowadzane przez nauczyciela, a nauczyciel ma możliwość monitorowania postępów uczniów. W procesie nauki nowych słowek niezwykle ważna jest systematyczność. Pozwala ona na utrwalanie poznanego już słownictwa. Program ułatwia przyswajanie słownictwa oraz realizację podstawy programowej z języka angielskiego.

  Uczniów którzy nie zdążyli zarejestrować się do bieżącej edycji zapraszamy do kolejnej. Start na przełomie lutego i marca. Szczegółowe informacje dostępne będą u nauczycieli języka angielskiego.

   

  03.12.2018 18:56 | więcej »
 • Regulamin konkursu językowo-plastycznego „My Christmas lapbook”

   

  Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 301 w Warszawie

  Cele konkursu:

  - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce ina świecie

  - zachęcenie uczniów do samodzielniego poszerzania wiedzy i umiejętności językowych

  - rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowej

  - rozwijanie umiejętności plastycznych

  - rozpowszechnienie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego segregowania i zapamiętywania informacji

  Uczestnicy:

  - uczniowie klas I-IV

  Warunki uczestnictwa:

  Zadaniem uczestnika jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w języku angielskim w formie lapbooka (szczegółowe informacje poniżej) na temat Bożego Narodzenia. Złożony lapbook powinien mieć format A4. Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie. Dorośli mogą pomóc w zdobyciu informacji, ich weryfikacji oraz usystematyzowaniu. Praca powinna zawierać przyczepioną metryczkę z danymi: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczestnik. Prace przechodzą na własność organizatora- zostaną wykorzystane na gazetkach tematyczych w salach oraz zamieszczone na stronie szkoły.

  Termin składania prac: 13 grudnia 2018r.

  Prace należy przekazywać nauczycielom języka angielskiego uczącym w danym oddziale.

  Ocena prac i przyznanie nagród:

  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 17 grudnia 2018 roku. Prace oceniać będzie jury w skład którego wejdzie zespół nauczycieli języka angielskiego. Członkowie jury w ocenach prac będą brali pod uwagę:

  - samodzielność

  - poprawność językową i merytoryczną

  - dobór treści (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe)

  - estetykę wykonania pracy

  - sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiajacy ich zapamiętanie).

   

  Wszyscy uczniowie którzy wykonają i dostarczą prace zostaną nagrodzeni oceną celującą z języka angielskiego. Przewidujemy przyznanie nagród rzeczowych, a także dyplomów dla zdobywców miejsc 1-3 oraz osób wyróżnionych. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły. Uczestnik konkursu biorąc w nim udział zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników,zamieszczenia ich na stronie szkoły i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.

   

  Informacje dodatkowe-czym jest lapbook?

  Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”. Jest to książka tematyczna w formie tekturowej teczki (jednej lub kilku, sklejonych), która otwiera się w różne strony, odsłaniając mobilne, interaktywne elementy-książeczki, obrazki, kieszenie, koperty, harmonijki, itp. z różnymi informacjami na dany temat. Takie zbieranie i segregowanie informacji umożliwia syntezowanie wiedzy oraz jej szybkie i skuteczne przyswajanie. Autorzy lapbooków oprócz zdobywania wiedzy na dany temat ćwiczą również inne umiejętności: kreatywność, organizację pracy, myślenie logiczne, łączenie faktów.

  03.12.2018 18:48 | więcej »
 • Dnia 25 października 2018r. (czwartek) na drugiej godzinie lekcyjnej w sali 110 odbędzie się konkurs ortograficzny z języka angielskiego dla klas siódmych. Osoby zainteresowane wzięciem udział w tym konkursie proszone są o zgłoszenie się do mnie (Dariusz Tymiński) do dnia 23 października 2018r. włącznie (wtorek)
  Zapraszam!

  21.10.2018 10:07 | więcej »
 • klasy 4-6
  I miejsce- Filip Stachelek kl. 5a
  II miejsce - Basia Bakal- kl. 6d
  III miejsce- Magdalena Pióro kl. 6e
  Klasy 7-8
  I miejsce - Stachelek Adam kl. 8A
  II miejsce - Adamska Aleksandra kl. 8D, Kalinowska Natalia kl. 8D, Trzanek Aleksandra kl. 8A
  III miejsce - Stopa Kacper kl. 8A
  Gratulujemy.

  19.10.2018 19:19 | więcej »
 • 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych (EDJ). To coroczne święto ustanowione zostało 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Zachęcamy uczniów wszystkich oddziałów do włączenia się w obchody tego dnia poprzez zaprojektowanie i przyjście do szkoły w koszulce promującej EDJ. 

  Swoje projekty można również zgłosić na oficjalnej stronie internetowej: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

  Projekty zgłaszane do organizacji muszą jednak spełniać określone kryteria. Uczniów zainteresowanych szczegółami zapraszamy do nauczycieli języków obcych. 

  Zespół Języków Obcych

   


   

  Z okazji Europejskiego Dnia Języków dnia 26 września 2018 roku (środa)na czwartej (klasy 4-6) i piątej godzinie lekcyjnej (klasy 7-8) odbędzie się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczniowie zainteresowani udziałem w tym konkursie proszeni są o zgłoszenie się do dnia 21 września 2018 roku (piątek)włącznie do Pana Dariusza Tymińskiego (klasy 7-8) oraz Pani Iwony Matusik (klasy 4-6). Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe oraz ocena celująca z przedmiotu język angielski.

  20.09.2018 22:21 | więcej »
 • Przed nami kolejny rok szkolny!

  20.09.2018 22:20 | więcej »
 • WYNIKI KONKURSU NA SŁYNNĄ BUDOWLĘ (zabytek lub atrakcję turystyczną)

   Otrzymaliśmy ponad 50 fantastycznych prac, z których jury wybrało zwycięzców:

   Budowla brytyjska

  Julia Zych 3b - miejsce I

   Joanna Łompieś i Helena Afrykańska 1c - miejsce II

   Emilia Słowik i Krystian Mućka 1c - miejsce III

  Zuzanna Rosłoniec 1c, Natalia Otwinowska 1c, Szymon Hurtuk 3g - wyróżnienia

  Budowla hiszpańska

  Adam Stachelek, Kacper Stopa, Paulina Wacławek 7a - miejsce I

  Sandra Abramczuk 7d - miejsce II

   Stanisław Grzybek 7b - miejsce III

   Barbara Tylkowska i Amelia Traczyk 6e, Jakub Grzelka 7a, Gabriela Staniszewska i Julia Szopa 7a - wyróżnienia

   

  Budowla Francuska

  Paulina Furmaniuk 4e - miejsce I

   Wiktor Kucharczyk 4b - miejsce II

   Hanna Emerling i Izabela Nowak 4b - miejsce III

   Weronika Kołowacik 4b, Bartek Grabczyk 4e, Laura Tybura 4f, Filip Stachelek 5a -wyróżnienia

      

  Zespół Języka Angielskiego, Hiszpańskiego oraz plastyki

  11.06.2018 09:32 | więcej »
 • WYNIKI

  WEWNĄTRZSZKOLNEGO (FOTOGRAFICZNO – JĘZYKOWEGO)

  KONKURSU DLA KLAS 5 i 6 „ENGLISH IN WARSAW”

  ORAZ

  WEWNĄTRZSZKOLNEGO (PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO)

  KONKURSU DLA KLAS 3 „HAPPY CHILDREN OF THE WORLD”:

   

  KLASY PIĄTE

  Pierwsze miejsce (nagroda i dyplom)

  Nadia Podgajna

  Klasa 5B

   

  Wyróżnienie (dyplom)

  Zuzanna Syroka

  Klasa 5C

   

   

  KLASY SZÓSTE

  Pierwsze miejsce (nagroda i dyplom)

  Karol Borawski

   

  Klasa 6E

  Drugie miejsce (nagroda i dyplom)

  Maria Wojtachnio

   

  Klasa 6A

  Wyróżnienie (dyplom)

  Jakub Borczyk

   

  Klasa 6E

   

  KLASY TRZECIE

  Pierwsze miejsce (nagroda i dyplom)

  Natalia Krzemińska

  Klasa 3B

   

   

  1. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na apelach rocznych. Zwycięzcy mogą być także nagrodzeni oceną z aktywności. Gratulujemy!
  2. Prace – zgodnie z regulaminem konkursu – przechodzą na własność szkoły. Część z nich (również zgodnie z regulaminem) będzie można wkrótce oglądać w naszej szkole J.

  Organizatorki Konkursów

  Magdalena Jaśkiewicz, Iwona Matusik i Dominika Paczewska

  28.05.2018 10:07 | więcej »
 • Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

  Oto wyniki ogólnopolskiej Olimpiady z języka angielskiego OLIMPUS – sesja zimowa 2018.

  • Adam Stachelek – 1 miejsce w POLSCE - Grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

   

  • Tola Bańkowska – 4 miejsce – Dyplom laureata, nagroda książkowa
  • Ewa Matysiewicz – 7 miejsce – Dyplom laureata
  • Julia Szopa – 7 miejsce  - Dyplom laureata
  • Aleksandra Adamska –  9 miejsce - Dyplom laureata
  • Filip Stachelek –  9 miejsce - Dyplom laureata

  Wszystkie osoby biorące udział w Olimpiadzie uzyskują dyplom uznania.

    Uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych sesjach.

  Zespół języków obcych

  26.03.2018 21:48 | więcej »
 • Tegoroczny Projekt Kidspeak dobiegł końca.

  Ostatniego dnia projektu,  9 marca, odbyło się pożegnanie naszych gości.

  Pani Dyrektor Emilia Wojdyła, uczniowie oraz nauczyciele serdecznie podziękowali Fahrisie i Innie za przeprowadzenie projektu.

  Nasi goście, w dowód wdzięczności, otrzymali od nas ręcznie wykonane

  pudełka z drobiazgami oraz kosze z karteczkami, na których uczniowie napisali podziękowania. 

  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz współpracę wszystkim uczniom i  nauczycielom, a w szczególności: zespołowi kierowniczemu, przedszkolu, bibliotece, stołówce, zespołowi plastycznemu, zespołowi informatycznemu oraz świetlicy. 

            

   

  Zespół Języków Obcych

  13.03.2018 22:53 | więcej »
 • Dobiega końca drugi tydzień projektu AIESEC KidSpeak.
  Nasi goście Fahrisa (z Indonezji) oraz Inna( z Ukrainy) na lekcjach rozmawiają z dziećmi o prawach dziecka w ich krajach.
  Przeprowadzają zabawy w języku angielskim.
  Z prawdziwą radością i zachwytem obserwujemy jak nasi uczniowie chętnie
  rozmawiają z gośćmi, zadają liczne pytania.
  Przebieg lekcji jest bardzo ciekawy i dynamiczny.

      
  28.02.2018 20:34 | więcej »
 •  

  W dniach 19 lutego - 9 marca już po raz czwarty będziemy gościć studentów w ramach projektu AIESEC KidSpeak. 

  W tym roku będzie to Inna z Ukrainy i Fahrisa z Indonezji. 

  Zapraszamy do odwiedzania bloga English Corner w trakcie ich pobytu w naszej szkole.   15.02.2018 21:25 | więcej »
 • Zapraszamy uczniów klas trzecich do udziału w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego Macmillan Primary School Tournament.
  Szkolne eliminacje odbędą się 9 lutego o godz. 9:50 w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczycielki języka angielskiego.

   

  zakres_materialu.pdf

  Regulamin_Konkursu_Macmillan_Primary_SchoolTournament_2017.pdf

   

  Zespół Języka Angielskiego

  13.01.2018 19:11 | więcej »
 • Regulamin konkursu

  „Wizualizacje" – dla klas trzecich, czwartych i piątych

  Edycja styczeń 2018r.
   

  Regulamin_konkursu_Wizualizacje_I_2018.doc

  11.12.2017 23:07 | więcej »
 •  

  Konkurs_matematyczno_lingwistyczny_Regulamin.pdf

  Slownik.pdf

  Szanowni Państwo,

  1. Szkoła Podstawowa nr 306  w Warszawie zaprasza chętnych uczniów klas 6 i 7 do udziału w Dzielnicowym Konkursie Matematyczno – Lingwistycznym „Obieżyświat Matematyczny”.

  Mamy pełną świadomość, iż mimo swojej trudności i wymagającego regulaminu, jest to oferta ciekawa i atrakcyjna, mająca patronat Burmistrza naszej dzielnicy.

  W czasie konkursu uczniowie muszą wykazać się zarówno ponadprzeciętną wiedzą matematyczną, jak i językową, albowiem będą rozwiązywać zadania zapisane i w języku polskim, i w angielskim.

  Na stronie SP Nr 306 znajduje się kilkustronicowy słowniczek pojęć, które trzeba opanować do 22 / 23 listopada – wtedy bowiem ma odbyć się etap szkolny tego konkursu.

  Zarówno słowniczek, jak i regulamin (z zakresem wymagań) umieścimy także jutro na stronie naszej szkoły.

  Ze względu na to, że konkurs jest wymagający, czasu na zgłoszenie mało, a przy Olimpiadzie nastąpiły drobne nieporozumienia, ogłaszamy co następuje:

  Chęć udziału w szkolnym etapie konkursu, po zapoznaniu się z regulaminem i słowniczkiem, zgłaszamy wyłącznie do Pani Magdaleny Jaśkiewicz i wyłącznie w Librusie, do najbliższego czwartku, tj. do 26.10.2017r., do godziny 18:00.

  Jest to termin absolutnie nieprzekraczalny, albowiem do 27 października 2017 r. mamy podać organizatorom (sekretariat@sp306.udu.pl) imienną listę uczniów.

  2. Jeśli chodzi o Olimpiadę, przypominamy o 4 faktach:

  - organizatorem Olimpiady jest Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie (www.sp84.waw.pl, olimpiadawarszawska@wp.pl);

  - regulamin (wraz z zakresem wymagań) znajduje się od dawna na stronie naszej szkoły,

  - w etapach szkolnych takich konkursów startują wszyscy chętni, a dopiero ci, którzy przejdą dalej mogą być ukierunkowywani przez nauczyciela danej klasy,

  - w tym konkursie proszono nas na razie tylko o podanie ilości dzieci, listy imienne podałam tylko do Państwa wiadomości. Proszę zatem nie przejmować się literówkami. Na udział dziecka w etapie szkolnym, jeśli nie zgłoszono go na czas, można liczyć tylko przy założeniu, że ktoś zgłoszony zachoruje (podałyśmy bowiem liczbę uczestników).

   W imieniu Zespołu Językowego –   Magdalena Jaśkiewicz

  23.10.2017 21:47 | więcej »
 •  

  Witamy w nowym roku szkolnym

  05.10.2017 22:16 | więcej » •  
  21.06.2017 22:43 | więcej »

 • Oto wyniki konkursu "Portrait of King Matt the First"
  Bardzo trudno jest ocenić wrażliwość, pomysłowość i wyobraźnię (ze sprawdzianami jest znacznie łatwiej), dlatego wszystkie prace wykonane z zaangażowaniem i starannością nagrodziliśmy PIERWSZYM MIEJSCEM.
  Z dumą prezentujemy listę laureatów:
  Patrycja Kliś, Jagoda Kuryłek, Marika Tymińska, Magdalena Staszczyk i Borys Bieguński - 6b
  Maksymilian Stocki z kl. 6c
  Aleksandra Piasta i Aleksandra Adamska z kl. 6e

  Maria Wojtachnio z kl. 5a
  Jakub Głuszczyński vel Głuszczyk, Adrian Migacz i Michał Tomczuk z kl. 5d
  Amelia Traczyk z kl. 5e
   
  Nadia Podgajna, Zuzanna Kowalska, Kacper Bugowski i Jeremiasz Kramża z kl. 4b
  Kinga Szczepańska z kl. 4d
  Amelia Traczyk i Michał Kruk z kl. 4e
   
  Filip Stachelek z kl. 3a
  Joanna Grzybek, Weronika Kołowacik, Julia Kamińska, Adam Figat, Maja Wielgo, Michał Dobryjanowicz i Radosław Drabarek z kl. 3b
   
  Karol Chromiński i Szymon Bakura z kl.2 g
  Mateusz Tybel z kl. 2 h
   
  Jan Materna z kl. 1c
   
  Pozdrawiamy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu,
  nauczycielki j. angielskiego

  29.08.2017 21:20 | więcej »

 • Wyniki_konkursu_BOOKWORMS_1-3.pdf

   

  KLASY 4-6

  KLASY 4

  1 miejsce - Tola Bańkowska

  2 miejsce -  Jakub Bagiński

  3 miejsce (ex aequo): Tomasz Daniłowicz, Julia Najmark, WIktoria Atkielska

  KLASY 6

  1 miejsce - Adam Stachelek

  2 miejsce -  Maja Zięborska

  3 miejsce (ex aequo): Borys Bieguński, Piotr Sawicki, Julia Szopa

  GRATULUJEMY

  NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
   

  12.06.2017 21:42 | więcej »
 • Wyniki Konkursu Dzielnicowego

  Macmillan Primary School Tournament 2017

  Adam Stachelek z kl. 6 zajął II miejsce

  Tola Bańkowska z kl. 4 i Adam Kopański z kl. 5 zajęli IV miejsca 

   Serdecznie gratulujemy!!!


   
  25.05.2017 20:52 | więcej »
 • ORGANIZATOR:
  Nauczyciele języka angielskiego
  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie.
   

  CELE KONKURSU:

  • Popularyzacja wiedzy o twórczości Janusza Korczaka.

  • Motywowanie do nauki języka angielskiego.

  • Rozwijanie uzdolnień plastycznych.

  • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości.
    

  ADRESACI KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie.

  • Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach.

  • Wyróżnione prace przechodzą na własność Szkoły.

   

  ZADANIE KONKURSOWE:

  • Uczniowie proszeni są o przygotowanie pracy plastyczno-językowej przedstawiającej portret Króla Maciusia Pierwszego.

  • Prace uczniów klas 1-3 powinny mieć formę słowniczka obrazkowego. 

  • Prace uczniów klas 4-6 powinny być opatrzone krótkim opisem portretu.  Uczniowie klas czwartych proszeni są o przygotowanie opisu składającego się z 50 słów, uczniowie klas piątych – z 70 słów, uczniowie klas szóstych – ze 100 słów. 

  • Format pracy – A4

  • Technika - dowolna

  • Prace należy przekazać nauczycielowi języka angielskiego lub wychowawcy do dnia 26 maja.
    
   KRYTERIA OCENY

  Oceniane będą pomysłowość pracy i poprawność językowa opisu.
  Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.  Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i drobne upominki od wydawnictwa Oxford.  Nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym.

  nauczyciele języka angielskiego

   

  14.05.2017 21:52 | więcej »
 •  

  Ze względu na egzamin na kartę rowerową konkurs czytelniczy z języka angielskiego Bookworms dla klas 4-6 odbędzie się 24 maja (godz.14.45, sala 200)

  nauczycielki języka angielskiego

   


  Organizator: nauczyciele języka angielskiego z ZSP nr 2
  Cele konkursu
  • zapoznanie uczniów z literaturą anglojęzyczną,
  • kształtowanie umiejętności czytania i zamiłowanie do obcego języka w uczniach,
  • kształtowanie umiejętności twórczych i artystycznych,
  • motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez zdrową rywalizację.
  Regulamin
  Klasy 4-6 - uczniowie otrzymują teksty, czytają je i odpowiadają na pytania (otwarte i zamknięte). Uczniowie klas 4, 5 i 6 otrzymają różne teksty dostosowane do ich poziomu.
  Konkurs odbędzie się dnia 17 maja 2017r. w sali 202.
  Początek o godzinie 14.45. Zapisy przyjmujemy do dnia 10 maja (bezpośrednio u swojego nauczyciela języka angielskiego
  lub przez Librusa do p. Karoliny Zakolskiej-Oleszczuk
  lub p. Agnieszki Pulińskiej)
  Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora nie później niż 29 maja 2017.
  NAGRODY:
  Klasy 4-6: każdy uczeń, który otrzyma 1,2 lub 3 miejsce otrzyma nagrodę  - książeczkę w języku angielskim lub gadżet z firmy Oxford.
  08.05.2017 20:10 | więcej »

 • Organizator: nauczyciele języka angielskiego z ZSP nr 2
    
  Cele konkursu
  • zapoznanie uczniów z literaturą anglojęzyczną,
  • kształtowanie umiejętności czytania i zamiłowanie do obcego języka w uczniach,
  • kształtowanie umiejętności twórczych i artystycznych,
  • motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez zdrową rywalizację.
   
  Regulamin
   
  Indywidualnie lub w parach narysować ulubioną scenę
  lub postać z historyjki z podręcznika i ją podpisać.
   
  • Lektura dla klasy 1- The Elves and the Shoemaker
  • Lektura dla klasy 2- The Three Billy Goats Gruff
  • Lektura dla klasy 3- Alladin
   
  Historyjki będą czytane i omawiane w czasie majowych lekcji języka angielskiego. 
  Forma jest dowolna, a format maksymalnie A3.
  Prace należy dostarczyć do dnia 19 maja 2017r. do nauczycielki języka angielskiego. Komisja konkursowa składająca się
  z nauczycieli plastyki i języka angielskiego wyłoni zwycięzców.
  Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej English Corner  nie później niż 29 maja 2017. 
  NAGRODY:
  Każdy uczeń, który otrzyma 1,2 lub 3 miejsce otrzyma nagrodę  - książeczkę w języku angielskim lub gadżet z firmy Oxford.
   

   
  04.04.2017 21:31 | więcej »
 • Klasy 1-3 – 4-6 na lekcjach języka angielskiego omawiały bezpieczne zachowania w sieci.
  Młodsze klasy uczyły się wyrazów związanych z komputerami, a starsze układały zasady bezpiecznego zachowania się w sieci.


    

  12.03.2017 20:26 | więcej »
 • Liczymy po angielsku do stu, a nawet więcej smiley
  „Big numbers song”
  06.02.2017 22:02 | więcej »
 • Uczniowie klas drugich przygotowali scenki w sklepie,
  korzystając z wykonanych przez siebie monet i metek cenowych.
      

  Otworzyli swoje sklepy i robili w nich zakupy:       
  Hello, Can I have an ice-cream , please?
  How much is it ?                It’s 60 pence.                             Here you are.
  Thank you.                      
    Aż do zamknięcia sklepów 
  Dominika Paczewska
   
  06.02.2017 21:33 | więcej »
 • 31.01.2017 21:44 | więcej »
 • LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
  OLIMPUS

   

       

  Gratulujemy!

  11.01.2017 20:44 | więcej »
 • Zwycięzcą szkolnego etapu Warszawskiej Olimpiady Języka Angielskiego został 
  Adam Stachelek z klasy 6a,
  który przechodzi do kolejnego etapu.

  Gratulujemy!

  Magdalena Jaśkiewicz

  Agnieszka Pulińska

  Karolina Zakolska-Oleszczuk

  05.12.2016 21:16 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs z Języka angielskiego odbędzie się dnia 7.11.2016 
  roku, o godzinie 8:00, w sali 202.

  Organizatorzy:
  Karolina Zakolska Oleszczuk
  Agnieszka Pulińska
  29.10.2016 20:05 | więcej »
 • Zakończył się Tydzień Języków Obcych w naszej szkole.

  W organizację tego przedsięwięcia zaangażowało się bardzo wiele osób:

  uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

  Przede wszystkim bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy

  zaangażowali się w przygotowania do Tygodnia. Przygotowane przez nich

  prace plastyczne, flagi, ciekawostki, praktyczne informacje oraz kulinaria przerosły nasze oczekiwania.
  Bardzo WAM UCZNIOWIE DZIĘKUJEMY!

  Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy wspierali uczniów w ich

  wysiłkach.

  Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy pomogli swoim pociechom  w

  przygotowaniu Tygodnia Języków Obcych.

  Ogromnie dziękujemy wszystkim paniom z naszej kuchni, które każdego

  jednego dnia miały za zadanie przygotowanie potrawy charakterystycznej

  dla danego kraju.  Dziękujemy też biblitece i świetlicy.

  BARDZO DZIĘKUJEMY!

  Zachęcamy do oglądania zdjęć z minionego, WYJĄTKOWEGO Tygodnia.

  Zespół Języków Obcych

  26.10.2016 20:14 | więcej »
 • Pierwszy dzień za nami.
  Dziś klasy 5c i 6c prezentowały swoje projekty na temat Niemiec.
   

  Niemcy.pdf

   
  10.10.2016 21:49 | więcej »
 • W dniach 10-14 października będziemy obchodzić Tydzień Języków Obcych.
  Zapraszamy do codziennych relacji z wydarzeń związanych z aktywnością klas 1 - 3 i 4 - 6.
  W tym roku oprócz Zespołu Języka Angielskiego w poznawanie świata zaangażowana będzie:
  • świetlica
  • biblioteka szkolna oraz...
  • kuchnia! Dzięki naszej intendentce - p. Dorocie Lubańskiej będziemy mieli okazję spróbować kuchni niemieckiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej i portugalskiej.
   
  Nawiązaliśmy także współpracę z Ambasadami, dzięki czemu uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z wieloma interesującymi materiałami dotyczącymi omawianych krajów.
   
  A oto plan :
  data godzina wydarzenia sale
  10.10.16
  Poniedziałek
  3 i 4 przerwa język niemiecki 6c - korytarz 208-213;
  5c - korytarz 200-205
  11.10.16
  Wtorek
  3 i 4 przerwa język włoski 6e - korytarz 208-213;
  5a - korytarz 200-205
  12.10.16
  Środa
  3 i 4 przerwa język francuski 5b - korytarz 208-213;
  6b - korytarz 200-205
  13.10.16
  Czwartek
  3 i 4 przerwa język hiszpański
   
   
  język portugalski
  6d - korytarz 208-213;
  5d - korytarz 200-205
   
  5e - korytarz 208-213;
  6a - korytarz 200-205
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Klasy 1 - 4 będą prezentować plakaty na temat Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii.
   
  Zapraszamy na nasz blog!
  Zespół Języka Angielskiego

   
  09.10.2016 18:40 | więcej »
 • KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY PROMUJĄCY UCZENIE SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH - WYNIKI


  Miejsce I
  Aleksandra Adamska 6E
  Jakub Głuszczyński vel Głuszczyk  5D
   
  Miejsce II
  Aleksandra Gołacka  6A
  Kinga Mamaj 6A
   
  Miejsce III
  Daria Bula 6D
  Ewa Matysiewicz 4E   
  Gratulujemy!
  Karolina Zakolska- Oleszczuk
  Agnieszka Pulińska

   
  09.10.2016 18:32 | więcej »
 • Zapraszamy uczniów klas 5-6 do wzięcia udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego. 
  Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 października 2016.

  Regulamin oraz wymagania znajdują się w załączniku.

  Regulamin__konkursow_2016-2017.pdf

  Magdalena Jaśkiewicz

  Agnieszka Pulińska

  Karolina Zakolska-Oleszczuk

  04.10.2016 21:58 | więcej »
 • Zapraszamy zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w konkursie języka angielskiego OLIMPUS. 

  Konkurs odbędzie się 7 listopada (godzina zostanie podana)

   

  Pieniądze (10 zł od każdego uczestnika) należy wpłacić do nauczyciela języka angielskiego do dnia 10 października.

  Organizatorzy: Agnieszka Pulińska, Karolina Zakolska-Oleszczuk

   

  03.10.2016 22:00 | więcej »
 • KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY PROMUJĄCY UCZENIE SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

   

  Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-6
  do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- językowym.


  Prace konkursowe można wykonać samodzielnie lub w parach.
  Plakat powinien zawierać hasła, napisy w języku polskim lub angielskim.

  Liczą się ciekawe argumenty zachęcające do uczenia się języków
  oraz wysoki poziom artystyczny  prac.


  Prace prosimy  dostarczać  nauczycielom j. angielskiego
  do 6  października br.

  Organizatorzy konkursu:

  Karolina Zakolska-Oleszczuk

  Agnieszka Pulińska

  26.09.2016 22:18 | więcej »
 • WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM

  26.09.2016 22:16 | więcej »
 • 13.06.2016 21:36 | więcej »
 • I miejsce - Piotr Czerniawski

   

  II miejsce - Kamil Goliński
   Filip Matysiewicz  

   

  III miejsce - Paweł Kasprzycki  

  Dominika Paczewska
  Agnieszka Pulińska
  Karolina Zakolska-Oleszczuk
   
  07.06.2016 20:53 | więcej »
 • Zapraszam zainteresowanych uczniów na kolejne zajęcia
  10 maja 2016r. (wtorek)
  godz. 14.45 -15.30  sala 200
   
  Na zajęcia proszę przynieść ze sobą książkę 
  TESTY PREDYSPOZYCJ JĘZYKOWYCH (koszt 10-15zł)
  23.05.2016 22:43 | więcej »
 • Indywidualnie lub w parach przygotujcie pracę na powyższy temat.

  Technika dowolna - plakat, album, kolaż, film ...

   

  USE YOUR IMAGINATION


  Prace oddajemy swoim nauczycielom j. angielskiego
  do 3 czerwca br.

   

  Karolina Zakolska - Oleszczuk

  05.05.2016 22:13 | więcej »
 •  

  WYNIKI

  Adam Kopański, kl. 4e - Dyplom Laureata
  Maja Zięmborska, kl. 5d - Grawerowany dyplom Laureata,
  nagroda książkowa
  Adam Stachelek, kl. 5a - Dyplom Laureata
  Piotr Tomala, kl. 5d - Dyplom Laureata
  Alicja Sobczak, kl. 6a - Dyplom Laureata, nagroda książkowa

   
  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy na kolejną edycję.
   
  Organizatorzy z ramienia szkoły: Agnieszka Pulińska,
  Karolina Zakolska-Oleszczuk, Aneta Szerszeń
  27.04.2016 21:14 | więcej »
 • Zapraszam zainteresowanych uczniów 28 kwietnia,
  godz. 15.40 -16.15 oraz 16.20 – 17.05, sala 200
   
  Testy te zdają, w gimnazjum, uczniowie zainteresowani
  klasami dwujęzycznymi lub z językiem rozszerzonym.
   
  Na zajęcia proszę przynieść ze sobą książkę 
  TESTY PREDYSPOZYCJ JĘZYKOWYCH (koszt 10-15zł)
   
  Karolina Zakolska-Oleszczuk
  20.04.2016 20:35 | więcej »
 • Klasy czwarte

   
  IMIĘ NAZWISKO KLASA %
  Michelle Chiarini 4C 84 (I MIEJSCE)
  Karolina Górecka 4C 82 (WYRÓŻNIENIE)
   

  klasy piąte

   
  IMIĘ NAZWISKO KLASA %
  Julia Montenarh 5B 96 (I MIEJSCE)
  Adam Stachelek 5A 95 (WYRÓŻNIENIE)
   

  klasy szóste

   
  IMIĘ NAZWISKO KLASA %
  Sandra Jakubowska 6C 71 (I MIEJSCE)
  Jadwiga Radomska 6D 69 (WYRÓŻNIENIE)
   
  NAGRODY:
   
  pierwsze miejsce wśród klas czwartych –  nagroda, dyplom, cząstkowa ocena celująca z aktywności
   
  pierwsze miejsce wśród klas piątych –  nagroda, dyplom, cząstkowa ocena celująca z aktywności
   
  pierwsze miejsce wśród klas szóstych –  nagroda, dyplom, cząstkowa ocena celująca z aktywności
   
  drugie miejsce wśród klas czwartych (= wyróżnienie) –  dyplom, cząstkowa ocena bardzo dobra z aktywności
   
  drugie miejsce wśród klas piątych (= wyróżnienie) –  dyplom, cząstkowa ocena bardzo dobra z aktywności
   
  drugie miejsce wśród klas szóstych (= wyróżnienie) –  dyplom, cząstkowa ocena bardzo dobra z aktywności
   

  UWAGI:
  Prace do wglądu u nauczycieli języka angielskiego.
  Zadania otwarte sprawdzane były przeze mnie –
  (a następnie – przez nauczyciela języka spoza szkoły)
  – według następujących kryteriów:
  Treść (i zgodność z tematem, poleceniem, adekwatność): 40 %, bogactwo językowe: 60 %.
  Ze względu na specyfikę konkursu ( → konkurs leksykalny) szczególną wagę przywiązałyśmy do znajomości środków językowych ( = „nasycenia” zdań trudnymi wyrazami) i poprawności językowej zastosowanych słów oraz wyrażeń. Pominęłyśmy błędy gramatyczne i składniowe ( = w budowie zdań).
  Gratuluję, konkurs był trudny! J Nagrody i dyplomy na apelu w czerwcu, oceny z aktywności już teraz.
   
  Organizator:
  p. Magdalena Jaśkiewicz
   
  13.04.2016 20:48 | więcej »
 • Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.  Otrzymaliśmy niezwykle wiosenneprzepiękne i starannie wykonane prace. Obrady jury trwały dłuuugo i były baaardzo burzliwe.  Oto niecierpliwie wyczekiwany, wiosenny werdykt.
   
  klasy trzecie
  kl. 3b: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymują Bartosz KowalskiNadia PodgajnaZuzanna Kowalska i Adila Petros (praca grupowa), Zofia Antkowiak

  kl. 3c: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymuje Wojciech Ożóg 
  kl. 3e: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymują Michał SzczepańskiEwa MatysiewiczKacper Rola
   
  klasy drugie
  kl. 2b: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymują Joanna GrzybekWeronika Kołowacik
  kl. 2c:pierwsze miejsce i gratulacje otrzymują Daria Ogonowska,Marcin Gołębiowski
   
  kl. 2d:pierwsze miejsce i gratulacje otrzymuje Natalia Onisk
   
  klasy pierwsze
  kl. 1a: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymują Wiktoria KliśEryk LeszczyńskiZuzanna SzczerbaMateusz MrówkaBetty Boratyńska
  kl. 1d: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymuje Nicole Chiarini 
  kl. 1b: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymuje  Karolina Ożóg
  kl. 1e: pierwsze miejsce i gratulacje otrzymuje Piotr Jastrzębski
   
  Zapraszamy do podziwiania prac i nauki wiosennych słówek.
   
  07.04.2016 21:47 | więcej »
 • Organizacja olimpiady Olimpusek z języka angielskiego,
  piątek, 08.04.2016r.:
  klasy pierwsze: druga godz. lekcyjna, świetlica 
  klasy drugie: piąta godz. lekcyjna, świetlica
  klasy trzecie: szósta godz. lekcyjna, świetlica.

  Good luck! Head up!
  07.04.2016 21:41 | więcej »
 • Zachęcamy uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich do udziału
  w szkolnym konkursie "Spring is coming ". Prosimy o przygotowanie plakatu przedstawiającego Panią Wiosnę.
  Prace przygotowane przez uczniów klas pierwszych i drugich powinny mieć formę słowniczka obrazkowego (słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, strój, wiosenny krajobraz).
  Uczniów klas trzecich prosimy również o krótki opis Pani Wiosny lub/i wiosennego krajobrazu.
  Prace mogą być wykonane dowolną, ulubioną techniką w dowolnym formacie.
  Oceniane będą: poprawność językowa, staranność wykonania i pomysłowość.
  Prosimy o dostarczenie prac nauczycielom języka angielskiego do 1 kwietnia.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 kwietnia.
  Zwycięzców nagrodzimy brawami, dyplomami i upominkami na najbliższym szkolnym apelu. 
  Jolanta Aleksandrowicz
  Aneta Szerszeń
  22.03.2016 19:43 | więcej »
 • DLA KLAS CZWARTYCH I SZÓSTYCH KONKURS ODBĘDZIE SIĘ
  31.03. (czwartek) w sali 202  na 8 i 9 lekcji:
   
  14.45 – 15.15 (30 minut*): klasy: 4 A, 4 C, 4 E; 6 A, 6 C, 6 D, 6 E
   
  15.30 – 16.00 (30 minut*): klasy: 4 B, 6 B (sportowe).
    
  Dla klas wracających z w-fu / basenu może być z lekkim „poślizgiem”, proszę się nie martwić .
  * Można krócej! 
   
  KONKURS JEST PISEMNY, ZADANIA ZAMKNIĘTE I OTWARTE
   
  (KL. 4 i 5 – UNITS 1 - 5   ‘STEPS’;
   
  KL. 6 – CAŁE REPETYTORIUM)
   
  Niestety, ze względu na ogromną liczbę uczestników, klasy piąte rozwiążą test na swoich lekcjach języka angielskiego.
   
  Uczniów klas czwartych (4 A, C, E), oczekujących na konkurs, serdecznie proszę o przebywanie w świetlicy lub w czytelni, ostatecznie na parterze. Można też pójść do domu i wrócić (o ile wraca się samemu - tylko pamiętajcie o czymś do pisania i o zmianie obuwia).
  Magdalena  Jaśkiewicz
   
  08.03.2016 14:11 | więcej »
 •  

  Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 - 6 do udziału w konkursie wybranego  języka.
  Konkurs - w formie testu - odbędzie się dnia 13 kwietnia  br. na 8 i 9 godzinie lekcyjnej w sali 200.

   

  K. Zakolska - Oleszczuk

  03.03.2016 21:25 | więcej »

 • Klasy V A I D aktualnie realizują na lekcjach języka angielskiego temat Nature.
  Nazywamy elementy przyrody znajdujące się w krajobrazie, uczymy się stopniowania przymiotników.
  Uczniowie wykonali bardzo ciekawe prace pt: The most beautiful place in Poland. Każda praca jest interesująca, bo dotyczy innego miejsca w Polsce.
  Zapraszamy do podziwiania prac w sali 202.
      

      

     

   
   
  24.02.2016 20:04 | więcej »

 • Uczniowie klas piątych
  w ramach projektu plastyczno-językowego
  przygotowywali plakaty o swoich idolach.
  Można je oglądać
   w sali 200 i na szkolnych korytarzach.

        
     

  Karolina Zakolska-Oleszczuk

  21.01.2016 22:01 | więcej »
 •  

  Ta lekcja była bardzo ciekawa. Belen była bardzo zabawna. Największym zaskoczeniem dla mnie było to, że oni tam jedzą ślimaki. Ola M. z 5e

   

   

  Moim zdaniem prezentacja była bardzo ciekawa. Dowiedziałam się wielu informacji dotyczących Azerbejdżanu. Zuzanna K. z 6D

   

  Prezentacja o Azerbejdżanie bardzo mi się podobała. Znajduje się tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Najbardziej zaskoczył mnie błotnisty wulkan. Tymoteusz K. z 6d

   

   

  Bardzo mi się podobała prezentacja Belen. Dowiedziałem się z niej o Hiszpańskich tańcach i sporcie. Tomek G. z 5e

   

   

  Moim zdaniem lekcja z Hiszpanką o imieniu Belen była bardzo ciekawa. Spodobały mi się hiszpańskie tańce. Ada S. z 5e

   

  Bardzo podobała mi się prezentacja, którą przygotowała Belen. Zaskoczyło mnie to, że w Hiszpanii jedzą ślimaki. Tomek N. z 5e

   

  Prezentacja Belen bardzo mi się podobała , ponieważ była ciekawa , kolorowa i estetycznie zrobiona . Bardzo płynnie mówiła w języku angielskim. Do swojej prezentacji wybrała bardzo ciekawe informacje . Pokazała jak się liczy po hiszpańsku , opowiedziała o swoim ulubionym jedzeniu i przedstawiła święta państwowe. Oliwia W. z 5e

   

   

  Prezentacja, którą razem z moją klasą oglądałam na dzisiejszej lekcji była bardzo ciekawa. Wiele się z niej dowiedziałam o Azerbejdżanie np: jakie są tam regionalne potrawy, co znajduje się w stolicy - Baku, jakie są tamtejsze tradycje. Chociaż jest to stosunkowo mały kraj znajduje się tam wiele ciekawych miejsc. Jadwiga R. z 6 d

   

   

  Uważam ,że Belen bardzo ciekawie opowiedziała nam o tradycjach i obyczajach w Hiszpanii. Najbardziej podobał mi się zwyczaj obrzucania się nawzajem pomidorami w Walencji  tzw. La Tomatina. Uliczna zabawa ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Dowiedziałam się również o hiszpańskiej stolicy – Madrycie, o klubie sportowym FC Barcelona oraz o walkach z bykami, które na szczęście mogą być bezkrwawe. Mam nadzieję ,że Belen nas jeszcze raz odwiedzi.  Sandra A. z 5e

   

   

  Moim zdaniem Belen zrobiła ciekawą i staranną prezentacje na temat swojego kraju. Uwzględniła wszystkie ważne i interesujące informacje. Najbardziej podobało mi się, że potrafiła z nami porozmawiać. Jakub K. z 5e

   

  Moim zdaniem ta prezentacja była wspaniała pod względem zdjęć i informacji. Bardzo podobał mi się ten film, który przedstawiał pana, który skakał przez byka. Klaudia R. z 5c

   

   

  Wczoraj naszą klasę odwiedziła Belen, która pochodzi z Hiszpanii. Belen opowiadała nam różne ciekawostki o swoim kraju. Najbardziej spodobało mi się święto Tomatina. To święto polega na wspólnym obrzucaniu się pomidorami. Pokazywała również sporty hiszpńskie, jedzenie oraz zwyczaje. Bardzo zaciekawiła mnie ta prezentacja. Chciałabym kiedyś zwiedzić Hiszpanię. Aleksandra G. z 5c

  19.10.2015 22:12 | więcej »
 • My friends call me Orlando. I'm 24 years old and I am from Baku.
  I finished  linguistics. Currently I am working as a translator.

  I like traveling, learning new cultures. My main hobbies are model aviation, short movies and video editing and graphics design.

  I also like cycling, listening to classical rock music.

  I've visited many European countries learned many new cultures and met with new people.

  Lately traveling has become one of my favorite things in life. However sometimes I really miss my Baku city where I always go to have a walk on the Seaside Park and meet with my friends.


  18.10.2015 10:31 | więcej »
 •  

    Uczestniczyliśmy dziś w niecodziennym koncercie. Naszą szkołę odwiedzili artyści z egzotycznego Burkina Faso.

  Zaprezentowali swoją muzykę, instrumenty oraz interesujące tańce.

  17.10.2015 21:41 | więcej »
 •  

  Dziś Belen i Orlando odwiedzili kolejne klasy i opowiadali o swoich krajach. 
  Klasie sportowej chyba najbardziej podobała się prezentacja hiszpańskich piłkarzy i nauka żywiołowego flamenco.

       
  13.10.2015 21:07 | więcej »
 •  

  Podobnie jak w zeszłym roku – tradycyjnie chlebem i solą - studentów powitał uczeń klasy 5a – Adam Stachelek. Oprowadził on Belen i Orlando po szkole.

   

  Następnie uczniowie klasy 5e pokazali naszym gościom  swoje prezentacja na temat Polski.

  Oto link do jednej z nich.

  THE_POLISH_CULTURE.pdf

  Później studenci z Azerbejdżanu i Hiszpanii opowiadali o swoich krajach. Z min słuchaczy wynika, że opowieści były ciekawe smiley
   

        

  12.10.2015 20:27 | więcej »
 •  

   I'm 22 and I come from Spain. I just finished my Bachelor in Law. I'm participating in this project because before starting to work as a lawyer I wanted to try something different in order to make up my mind. Among my hobbies, I like playing volleyball, football, surfing, running, rock music, but my fav one is travelling. I want to visit every corner of the world in order to get to know every culture, I love to listen people's stories and share our thoughts. About me, the most important fact is that I can’t survive without the sea, my hometown is by the sea and I realized living abroad that I can only live in places where the sea is reachable walking around, I love to see the sunset in my city, Cádiz!

  11.10.2015 19:38 | więcej »

 • 16-20 marca to w naszej szkole Tydzień Języków Obcych. Z tej okazji w klasach 4 i 5 odbyło się mnóstwo ciekawych zajęć. Uczniowie wykonali plakaty na temat wybranych krajów. Prezentowali je w swoich grupach lub klasach. Korytarze ozdobiło też mnóstwo kolorowych flag i karteczek ze słowem „Dzień Dobry” w ponad 50 językach.

  Niektórzy uczniowie przynieśli jedzenie charakterystyczne dla danego kraju. Zapach włoskiego foccacio, pizzy czy amerykańskich kanapek z masłem orzechowym roznosił się po całym korytarzu. Kilka osób z zacięciem artystycznym postanowiło przebrać się za znane osoby (lub budynki!) z różnych krajów. I tak na przerwie można było spotkać Marylin Monroe, Baracka Obamę czy Statuę Wolności.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

  22.03.2015 20:24 | więcej »

 • Realizując temat GIODO na lekcjach języka angielskiego uczniowie klas czwartych poznali:

   
    czasownik SHOULD i SHOULDN’T,

   -   słownictwo dotyczące technologii informacyjnej,   -problematykę ochrony danych osobowych,

  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

   

  Podczas lekcji uczniowie klas 4 stworzyli plakaty.
   


    

  18.02.2015 20:34 | więcej »
 • Tuż przed feriami nasi uczniowie otrzymali listy ze szkoły partnerskiej z Fodros. Uczniowie z węgierskiej szkoły napisali w nich jak spędzili Święta Bożego Narodzenia.

     

  01.02.2015 21:09 | więcej »
 • Tym razem tematem korespondencji były święta Bożego Narodzenia. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Anety Szerszeń, napisali świąteczne listy do uczniów ze szkoły Fodros (partnerska dzielnica Bemowa).


   

  30.12.2014 20:18 | więcej »
 • Uczniowie ze szkoły Fodros (partnerska dzielnica Bemowa) znów napisali do nas listy w języku angielskim. Tym razem tematem korespondencji były wakacje. Wielu uczniów z Budapesztu spędzało je nad węgierskim jeziorem Balaton, spora część wybrała się z rodzicami do Chorwacji.

  Nasi uczniowie otrzymali zdjęcia z wakacji, a niektórzy drobne upominki.
  Kolejnym tematem będzie MOJA SZKOŁA.
  Jeszcze w tym roku, wspólnie z naszymi węgierskimi partnerami, zamierzamy zaprezentować postery dotyczące tego projektu.

  10.10.2014 21:47 | więcej »
 • W piątek pożegnaliśmy naszych gości. Każdy z nich otrzymał upominek, kojarzący się z naszym krajem i naszą szkołą.
  W piątkowe popołudnie Juliana uczestniczyła w uroczystości Ślubowania uczniów klas pierwszych.

  Cieszymy się, że wielu uczniów pyta już, kiedy naszą szkołę odwiedzą kolejni goście.

  Mamy nadzieję, że za rok :)

  29.09.2014 22:46 | więcej »
 • Nasi goście coraz lepiej znają naszą kuchnię. Zarówno Juliana jak i Noman potrafią powiedzieć „pierogi”, „gołąbki” i „bigos”. Codziennie pojawiają się na stołówce, co oznacza, że polskie jedzenie im smakuje…

   

  Dziś Juliana odwiedziła klasę 0B i od razu podbiła serca naszych najmłodszych uczniów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
   

  25.09.2014 21:36 | więcej »
 • My name is Muhammad Noman Pirzada. I am 22 now and I am from "Pakistan". I have just completed my last semester of BBA " Bachelors in Business Administration" from "Institute of Business Management Karachi" (IoBM-Karachi). I have done majors in the subject "Marketing" . My studies is related to Business Management but I am also good at Computer Graphics. I am very good at Mathematics. I love to meet new people and to know about other cultures and different lifestyle in the world. My favorite sports is Hockey. I listen to Bollywood Music in free time.
   
  This is my first visit to Poland and I am loving this country.

  25.09.2014 21:29 | więcej »
 • Hi!
  My name is Juliana, and I came from Brazil! I am 21 years old and I study international relations in a small city called Uberlandia, located in the estate of Minas Gerais. I love Polish food, specially pierogi and gołąbki! Warsaw is a really beautiful city, although the weather is not so pleasant sometimes! Polish people are really nice, and I am getting better at pronouncing their names! I think it will be really hard for me to leave Poland, because I will miss everything specially the tea!
  25.09.2014 21:28 | więcej »
 •  Dziś dowiedzieliśmy się, między innymi, że w Brazylii, w jednym korycie, płyną obok siebie dwie rzeki, ale się nie mieszają. Każda ma inny kolor. Noman z Pakistanu wyjaśnił nam pochodzenie swojej flagi oraz uświadomił, że jego państwo powstało dopiero w 1947 roku.

  Jutro zaprezentujemy sylwetki naszych gości.
   

   

  23.09.2014 21:01 | więcej »
 • Naszych gości, Juliannę z Brazylii i Nomana z Pakistanu powitaliśmy po staropolsku, chlebem i solą. Później oprowadziliśmy ich po szkole (klasy, biblioteka, świetlica, stołówka...)
  Następnie nasi goście opowiedzieli nam o sobie i swoich krajach. Julianna pozazywała nam plemiona żyjące w amazońskich lasach oraz nowoczesne centra brazylijskich miast . Noman uczył nas zapisywania naszych imion w pakistańskim alfabecie oraz pokazywał tradycyjne stroje weselne.

  Jutro kolejny dzień spotkań z naszymi gośćmi.

   

  23.09.2014 20:53 | więcej »
 • W dniach 22-26 września po raz drugi będziemy gościć studentów w ramach międzynarodowego projektu AIESEC  "Enjoy my origin".
  W zeszłym roku odwiedzili nas studenci z Gruzji i Wietnamu. W tym roku przez tydzień będziemy gościć studentkę z
  Brazylii i studenta z Pakistanu. Nasi goście poprowadzą interaktywne zajęcia w języku angielskim w klasach czwartych, piątych i szóstych, a także szereg lekcji kulturowych w świetlicy. Tematyka zajęć dotyczy kultury, tradycji, zwyczajów, sytuacji z życia codziennego oraz kraju pochodzenia wolontariusza.

  Zapraszamy też do śledzenia fotorelacji z tego wydarzenia!

  22.09.2014 20:02 | więcej »
 • Absolwentem Językowym Roku 2013/2014 została Gabriela Bazoberry Ordonez.
  Uczniowie klas szóstych  zainteresowani zdobyciem tego tytułu w tym roku szkolnym - na start! Szczegóły u nauczycieli języka angielskiego i na gazetce…
  14.09.2014 21:47 | więcej »
 • Witamy w nowym roku szkolnym.

  Na ten rok Zespół Języków Obcych zaplanował wiele atrakcyjnych wydarzeń. Będziemy kontynuować współpracę partnerską ze szkołą Fodros Általános Iskola na Węgrzech, zorganizujemy Tydzień Języków Obcych, wiele konkursów (również z innych języków), będziemy przygotowywać uczniów klas szóstych do testu kompetencji językowych. Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę.
  14.09.2014 21:45 | więcej »

 • Węgry

  Zespół Języków Obcych nawiązał współpracę partnerską ze szkołą na Węgrzech. Uczniowie z Fodros Általános Iskola w Budapeszcie (pod opieką swojej nauczycielki p. Agoty Legeza) oraz uczniowie naszej szkoły (klasa 4b prowadzona przez p. Anetę Szerszeń) rozpoczęli wspólny projekt od wymiany listów, w których napisali o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach.

  Zapraszamy do odwiedzenia szkolnej strony internetowej naszego partnera na http://www.fodros.hu/. W prawym górnym rogu przeglądarki należy wcisnąć przycisk ‘tłumacz‘. No chyba, że ktoś zna węgierski. 

  25.05.2014 20:22 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć