• Szkolne konkursy językowe

     • Nauka języków obcych zawsze odgrywała dość istotną rolę w życiu człowieka. Przede wszystkim pozwala nam zdobywać nowe umiejętności, polepszać pamięć i koncentrację. Poza tym, kształtuje naszą świadomość dotyczącą różnic społeczno-kulturowych. Znajomość języków obcych pozwala także na swobodną komunikację podczas podróży zagranicznych. Argumentów ''za'' jest naprawdę wiele... 
      W związku ze zbliżającym się EUROPEJSKIM DNIEM JĘZYKÓW OBCYCH serdecznie zapraszam naszych uczniów do udziału w konkursie plastyczno-językowym, którego tematem jest - HASŁO PROMUJĄCE NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH. 
      forma pracy (dowolna):
      - plakat z ciekawym hasłem, 

      - praca plastyczna,

      - praca pisemna, w której wyrazicie swoją opinię na temat nauki języków obcych. 
      Czekam na wasze pomysły!
      Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oceną !!
      Termin składania prac: 24.09.2018
      Pozdrawiam, 
      Małgorzata Makarow

       


      Z okazji Europejskiego Dnia Języków dnia 26 września 2018 roku (środa)na czwartej (klasy 4-6) i piątej godzinie lekcyjnej (klasy 7-8) odbędzie się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczniowie zainteresowani udziałem w tym konkursie proszeni są o zgłoszenie się do dnia 21 września 2018 roku (piątek)włącznie do Pana Dariusza Tymińskiego (klasy 7-8) oraz Pani Iwony Matusik (klasy 4-6).

      Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe oraz ocena celująca z przedmiotu język angielski.


      26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych (EDJ). To coroczne święto ustanowione zostało 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Zachęcamy uczniów wszystkich oddziałów do włączenia się w obchody tego dnia poprzez zaprojektowanie i przyjście do szkoły w koszulce promującej EDJ. 

      Swoje projekty można również zgłosić na oficjalnej stronie internetowej: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

      Projekty zgłaszane do organizacji muszą jednak spełniać określone kryteria. Uczniów zainteresowanych szczegółami zapraszamy do nauczycieli języków obcych. 

      Zespół Języków Obcych