• Drugi tydzień projektu KidSpeak

     • Dobiega końca drugi tydzień projektu AIESEC KidSpeak.
      Nasi goście Fahrisa (z Indonezji) oraz Inna( z Ukrainy) na lekcjach rozmawiają z dziećmi o prawach dziecka w ich krajach.
      Przeprowadzają zabawy w języku angielskim.
      Z prawdziwą radością i zachwytem obserwujemy jak nasi uczniowie chętnie
      rozmawiają z gośćmi, zadają liczne pytania.
      Przebieg lekcji jest bardzo ciekawy i dynamiczny.

     • Kalendarium - styczeń 2018

     •  

      Data

      Rodzaj aktywności

      1.01.2018r.

      Nowy Rok

      3.01.2018r.

      Konkurs Czytelniczy „King Matt the First” kl. 6,7.

      4.01.2018r.

      Lekcja historii dla klas 3, 8.55-9.40, 9.50-10.35 -zgodnie z grafikiem

      4.01.2018r.

      Konkurs plastyczno-językowy „Wizualizacje” kl. 3,4,5.

      4.01.2018r.

      Zabawa karnawałowa kl.0-3, godz. 11.30-14.30

      4.01.2018r.

      Dyskoteka karnawałowa kl.4-7, godz. 16.30-19.30

      9.01.2018r

      Bemowski Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” kl.5-7, eliminacje.

      10.01.2018r.

      Olimpus –Olimpiada z Języków Obcych kl.4-7

      11.01.2018r.

      Rejonowy etap Konkursu Kuratoryjnego z matematyki, odp. M. Przerada

      11.01.2018r.

      Zebrania z Rodzicami kl.0-3 godz. 17.30-18.30, kl.4-7 godz. 18.30-19.30

      12.01.2018r.

      Konkurs Ortograficzny kl.4

      12.01.2018r.

      Karnawał w świetlicy

      15.-28.01.2018r.

      Ferie zimowe

      29.01.2018r.

      Dzień Babci i Dziadka w DPS Kombatant (świetlica)

     • Tydzień Zdrowego Jedzenia w klasach I-III

     •  

      pod hasłem "Zdrowie na talerzu"

       

      Lp.

      Działania

      Osoby odpowiedzialne

      1.

      Omówienie wartości odżywczych owoców i warzyw otrzymywanych w ramach akcji „Owoce i warzywa w szkole”. Prezentacja piramidy zdrowego żywienia, a także rozmowa na temat szkodliwości cukrów. Prezentacja filmów, zdjęć, plakatów.

       

      Wychowawcy klas

      2.

      Wykonanie plakatów promujących zdrowe żywienie i umieszczenie ich na korytarzu I piętra.

       

      Wychowawcy klas

      3.

      Układanie haseł zachęcających do zjadania owoców i warzyw otrzymywanych w akcji „Owoce i warzywa w szkole” oraz umieszczenie plakatów z hasłami na korytarzu I piętra.

       

      Wychowawcy klas

      4.

      Konkurs „Talerz pełen zdrowia” .

      (szczegóły w regulaminie konkursu)

       

      K.Brycht, S.Pietrzyk, R. Burdzy,

      Wychowawcy klas

      5.

      Przygotowywanie zdrowych posiłków.

       

      Wychowawcy klas

      6.

      Inne działania zaplanowane w klasie.

       

      Wychowawcy klas

     • KALENDARIUM NA LISTOPAD 2017r.

     •  

       

       

      l.p.

      Data

      Rodzaj aktywności

      1

      1.11.2017r.

      Wszystkich Świętych

      2

      2.11.2017r.

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      3

      3.11.2017r.

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      6

      6 - 8.11.2017r.

      Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską „Wiem – pomagam – ratuję” dla kl. 6 zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska

      7

      9.11.2017r.

      Lekcja historii dla klas II - Powstanie Listopadowe, godz. 10.45, korytarz P 345

      8

      11.11.2017r.

      Narodowe Święto Niepodległości

      9

      13.11.2017r.

      Koncert z okazji Święta Niepodległości godz. 18.00, sala gimnastyczna

      10

      15.11.2017r.

      Konkurs przedmiotowy z języka polskiego kl.4-7,

      odp. J. Radziejewska, E. Jankowska,

      11

      14.11.2017r.

      Zajęcia profilaktyczne „Przemoc rówieśnicza” dla kl. 4a,4c,4e

      zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska.

      12

      16.11.2017r.

      Wieczór filmowy kl.4-7, godzina 16.45-19.00, odpowiedzialna K.Leszczyńska

      13

      16.11.2017r.

      Konkurs ortograficzny dla dyslektyków kl. 4-6, odp. B.Kurek

      Konkurs ortograficzny dla dyslektyków kl. 7, odp. G.Dutkiewicz

      14

      17.11.2017r.

      Konkurs przedmiotowy z matematyki kl.4-7,

      odp. .J. Radziejewska, A. Rau

      15

      17.11.2017r.

      Dyskoteka kl. 4-7, godzina 17.00-19.00, odp. K.Leszczyńska

      16

      listopad

      Godzina Kodowania

      17

      listopad 

      Bemowski Tydzień Dobrego Jedzenia

      18

      21.11.2017r.

      Dzień Życzliwości i Pozdrowień- samorząd uczniowski kl.1-3

      19

      21.11.2017r.

      Zajęcia profilaktyczne „Przemoc rówieśnicza” dla kl. 4b,4f,4d.

      zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska.

      20

      21.11.2017r.

      Badania ortopedyczne kl.4

      21

      22-23.11.2017r.

      Dzielnicowy konkurs Matematyczno-Językowy kl.4-7

      23

      22.11.2017r.

      Konkurs matematyczny "Alfik matematyczny" kl. 2-7, odp.A.Galbarczyk-Kołpak, A.Rau

      24

      23.11.2017r.

      Zebrania z Rodzicami kl. 0-3 godz. 17.30-18.30, kl.4-7 godz. 18.30-19.30

      25

      23.11.2017r.

      Warsztaty "Sowy Polski" kl. 3a,3g,3b,2a, 2c

      26

      25.11.2017r.

      Dzień Pluszowego Misia

      27

      27.11.2017r.

      Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla kl. 1 zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska

      28

      29-30.11.2017r.

      Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego

     • Konkurs Matematyczno - Lingwistyczny

     •  

      Konkurs_matematyczno_lingwistyczny_Regulamin.pdf

      Szanowni Państwo,

      1. Szkoła Podstawowa nr 306  w Warszawie zaprasza chętnych uczniów klas 6 i 7 do udziału w Dzielnicowym Konkursie Matematyczno – Lingwistycznym „Obieżyświat Matematyczny”.

      Mamy pełną świadomość, iż mimo swojej trudności i wymagającego regulaminu, jest to oferta ciekawa i atrakcyjna, mająca patronat Burmistrza naszej dzielnicy.

      W czasie konkursu uczniowie muszą wykazać się zarówno ponadprzeciętną wiedzą matematyczną, jak i językową, albowiem będą rozwiązywać zadania zapisane i w języku polskim, i w angielskim.

      Na stronie SP Nr 306 znajduje się kilkustronicowy słowniczek pojęć, które trzeba opanować do 22 / 23 listopada – wtedy bowiem ma odbyć się etap szkolny tego konkursu.

      Zarówno słowniczek, jak i regulamin (z zakresem wymagań) umieścimy także jutro na stronie naszej szkoły.

      Ze względu na to, że konkurs jest wymagający, czasu na zgłoszenie mało, a przy Olimpiadzie nastąpiły drobne nieporozumienia, ogłaszamy co następuje:

      Chęć udziału w szkolnym etapie konkursu, po zapoznaniu się z regulaminem i słowniczkiem, zgłaszamy wyłącznie do Pani Magdaleny Jaśkiewicz i wyłącznie w Librusie, do najbliższego czwartku, tj. do 26.10.2017r., do godziny 18:00.

      Jest to termin absolutnie nieprzekraczalny, albowiem do 27 października 2017 r. mamy podać organizatorom (sekretariat@sp306.udu.pl) imienną listę uczniów.

      2. Jeśli chodzi o Olimpiadę, przypominamy o 4 faktach:

      - organizatorem Olimpiady jest Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie (www.sp84.waw.pl, olimpiadawarszawska@wp.pl);

      - regulamin (wraz z zakresem wymagań) znajduje się od dawna na stronie naszej szkoły,

      - w etapach szkolnych takich konkursów startują wszyscy chętni, a dopiero ci, którzy przejdą dalej mogą być ukierunkowywani przez nauczyciela danej klasy,

      - w tym konkursie proszono nas na razie tylko o podanie ilości dzieci, listy imienne podałam tylko do Państwa wiadomości. Proszę zatem nie przejmować się literówkami. Na udział dziecka w etapie szkolnym, jeśli nie zgłoszono go na czas, można liczyć tylko przy założeniu, że ktoś zgłoszony zachoruje (podałyśmy bowiem liczbę uczestników).

       W imieniu Zespołu Językowego –   Magdalena Jaśkiewicz