• Szanowni Rodzice,

     • możecie skorzystać z dwóch sposbów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

      - wnioski rekrutacyjne zarówno kandydatów do klas I, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 301, jak i do  Przedszkola nr 345 przyjmowane będą od poniedziałku w godzinach od 8.00 do 16.00 w punkcie przyjmowania wniosków w Szkole. Wnioski przyjmowane będą w zamkniętych kopertach. Składający wniosek otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów oraz informację o dalszym postępowaniu. Zapraszamy głównym wejściem do budynku Szkoły

      - Możecie Państwo również wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

       Z poważaniem

      Emilia Wojdyła

     • Rekrutacja - informacje dla obcokrajowców w językach obcych

     • Attention!

      1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

      Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

      Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.

      2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

      In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents' statements granting their subsequent delivery.

      3.Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

       

      Зауваження!

      Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв'язку з коронавірус:

      Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

      1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

      2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою. 

      У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

       

      Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

      Các đơn xin nhập trường  sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

      1. Gửi  ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục  Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong  tập tin dạng exel
      2. Mang  tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

      Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc,   trường học nhận văn bản cam kết của  phụ  huynh  sẽ nộp giấy chứng nhận  sau.

       

      1. Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở  sẽ đóng cửa.  Các giáo viên  sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

       

      Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.

      1. Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования www.edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.

      2. Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.

      3. В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.

       

     • Rekrutacja 2020/2021

     • 3 marca 2020 r. o godzinie 13.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych: podstawowe.edukacja.warszawa.pl

      Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej.

      Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie  należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w szkole pierwszego wyboru.

       

      Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

     • Zaproszenie na Giełdę Zawodów

     • Zapraszamy na „Giełdę Zawodów. Dobrze wybrane”

      Stolica promuje i popularyzuje szkolnictwo zawodowe. Podczas dwudniowej „Giełdy Zawodów” w Pałacu Kultury i Nauki - 11-12 marca, godz. 9.00-19.00. zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.

      Stołeczne szkoły zawodowe kształcą w 70 zawodach, które podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane w podziale na następujące branże:

      •             Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka

      •             Ekonomia i Handel

      •             Transport i Drogownictwo

      •             Budownictwo

      •             Nowe Technologie

      •             Usługi

      •             Fotografia i Multimedia

      Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy odwiedzą giełdę będą mogli uzyskać informacje na temat różnych zawodów oraz zapoznać się ze specyfiką nauczania danego zawodu. Będą mogli porozmawiać z uczniami, którzy uczą się już danego zawodu a także skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych.

      Zwiedzający mogą liczyć na dodatkowe atrakcje - prezentacje multimedialne, gry edukacyjne i filmy przygotowane przez szkoły zawodowe.

      Zapisy będą prowadzone za pomocą systemu elektronicznej rejestracji  pod adresem:

      gieldazawodow.wcies.edu.pl od 25 lutego od godz. 9.00 do 5 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja obejmuje zorganizowane grupy uczniów ze szkół podstawowych (do 32 uczniów) wraz            z opiekunem.

      Wstęp wolny dla rodziców od godz. 15.00 do 19.00

     • Wojewódzki Konkurs na plakat wywołujący radość dzieci pt. „O uśmiech dziecka” – II edycja

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przedłuża się termin nadsyłania prac na konkurs "O uśmiech dziecka" do 4 maja 2020 r.

      Z poważaniem

      Organizatorzy


      Serdecznie zapraszamy uczniów klas  IV – VIII szkół podstawowych na terenie
      województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
      pt. „O uśmiech dziecka”.

      Uczestnicy konkursu mają wykonać plakat o humorystycznej treści, który podobałby się dzieciom i wywoływał uśmiech na ich twarzach.

     • Tale Time- angielskie czytanie na dywanie

     • Z okazji obchodów Tygodnia Języków Obcych w naszej szkole
      w dniach 27-31.01 uczniowie klas starszych będą czytać dzieciom z klas I-III baśnie i utwory literackie w języku angielskim.
      Czytanie będzie odbywać się podczas długich przerw w sali 109 na pierwszym piętrze.
      Harmonogram wygląda następująco:
      pon.27.01- There was an old lady who swallowed a fly.
      wt. 28.01- Goldilocks and the three bears
      śr. 29.01- Little Red Riding Hood
      czw.30.01- The Ugly Duckling

      Serdecznie zapraszamy!

      Nauczyciele języka angielskiego