• Podręczniki, klasy 4 - 8, r. szk. 2019/2020

    •  

     Zestaw podręczników dla klas IV - VIII

     obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 301

     w roku szkolnym 2019/2020

      

     Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 4 - 8, z wyjątkiem religii, zapewnia szkoła.

      

     Zestaw podręczników dla klas IV - VIII

     obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 301

     w roku szkolnym 2019/2020

     klasy czwarte

     Lp.

     Przedmiot

     Autor

     Tytuł podręcznika

     Wydawnictwo

      

     1.

     religia

     ks. K. Mielnicki

     „Miejsce pełne BOGActw”

     Jedność

     Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

     2.

     język polski

     E. Horwath, A. Żegleń

      

      

      

      

      

      

      

      

     E. Horwath

     „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

     Podręcznik

     Klasa 4

     „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

     Podręcznik

     Klasa 4

      

     „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

     Zeszyt ćwiczeń

     Klasa 4

      

     WSiP

      

      

      

      

      

      

      

      

     WSiP

     3.

     język angielski

     J. Heath, M. Crawford,

     M. Mrozik, K. Kłopska

      

     S. Clarke, M. Mrozik,

     D. Wosińska

     „Junior Explorer 4”

     Podręcznik

      

     „Junior Explorer 4”

     Zeszyt ćwiczeń

      

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

     4.

     język hiszpański

     M. Castro

      

      

      

     M. Castro

      

     CLAN 7 con ¡Hola, amigos! Nivel 1”

     Podręcznik

      

      

     Uwaga: Zajęcia fakultatywne

     /Materiały zakupione przez RR/

     Edinumen

     5.

     muzyka

     T. Wójcik

      

      

      

     „Muzyka 4”

     Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

      

     Wydawnictwo MAC

      

     6.

     plastyka

     J. Lukas, K. Onak

     „Do dzieła!”

     Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

     7.

     historia

     T. Małkowski

      

      

      

     „Historia 4 Podróże w czasie” Podręcznik

     Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

      

     GWO

      

      

      

     8.

     przyroda

     M. Marko-Worłowska,

     F. Szlajfer, J. Stawarz

      

      


     J. Golanko, U. Moździerz,

     J. Stawarz, I. Wróbel

      

     „Tajemnice przyrody”

     Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

      

     „Tajemnice przyrody”

     Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

      

      

      

     Nowa Era

     9.

     matematyka

     B. Dubiecka-Kruk,

     P. Piskorski, A. Gleirscher, E. Malicka, E. Pytlak

      

     B. Dubiecka-Kruk,

     P. Piskorski, A. Gleirscher, E. Malicka, E. Pytlak

     „Matematyka 4”

     Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

      

     „Matematyka 4”

     Zeszyt ćwiczeń cz. 1

     Zeszyt ćwiczeń cz. 2

     WSiP

      

      

      

     WSiP

     10.

     informatyka

     W. Jochemczyk,

     I. Krajewska-Kranas,

     W. Kranas, A. Samulska,

     M. Wyczółkowski

     „Informatyka 4”

     Podręcznik klasa 4

     WSiP

     11.

     technika

     B. Bogacka-Osińska,

     D. Łazuchiewicz

     „Karta rowerowa Bądź bezpieczny na drodze”

     Podręcznik dla klas 4-6

     WSiP

      

      

     Klasy piąte

     Lp.

     Przedmiot

     Autor

     Tytuł podręcznika

     Wydawnictwo

      

     1.

     religia

     ks. K. Mielnicki

     „Spotkania uBOGAcające”

     Jedność

     Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

     2.

     język polski

     E. Horwath, A. Żegleń

      

      

      

      

      

      

      

      

     E. Horwath

     „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

     Podręcznik

     Klasa 5

     „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

     Podręcznik

     Klasa 5

      

     „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

     Zeszyt ćwiczeń

     Klasa 4

      

     WSiP

      

      

      

      

      

      

      

      

     WSiP

     3.

     język angielski

     J. Heath, M. Crawford,

     M. Mrozik, K. Kłopska

      

     S. Clarke , M. Mrozik,

     D. Wosińska

     „Junior Explorer 5”

     Podręcznik

      

     „Junior Explorer 5”

     Zeszyt ćwiczeń

      

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

     4.

     język hiszpański

     M. Castro

      

      

      

     M. Castro

     CLAN 7 con ¡Hola, amigos! Nivel 2”

     Podręcznik

      

      

     Uwaga: Zajęcia fakultatywne /Materiały zakupione przez RR/

     Edinumen

     5.

     muzyka

     T. Wójcik

      

      

      

      

     „Muzyka 5”

     Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

      

     Wydawnictwo MAC

      

     6.

     plastyka

     J. Lukas, K. Onak

     „Do dzieła!”

     Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

     7.

     historia

     T. Małkowski

      

      

      

      

     „Historia 5 Podróże w czasie” Podręcznik

     Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

     GWO

      

      

      

     8.

     geografia

     F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,

     T. Rachwał, M. Malarz

      

      

      

     K. Skomoroko

     „Planeta Nowa 5”

     Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     „Planeta Nowa 5”

     Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     Nowa Era

      

      

      

      

     Nowa Era

     9.

     biologia

     M. Sęktas, J. Stawasz

      

      

      

      

     „Puls życia 5”

     Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     Nowa Era

      

      

      

     10.

     matematyka

     A. Dubiecka,

     B. Dubiecka-Kruk,

     P. Piskorski, E. Malicka

     „Matematyka 5”

     Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     „Matematyka 5”

     Zeszyt ćwiczeń cz. 1

     Zeszyt ćwiczeń cz. 2

      

     WSiP

      

      

      

     WSiP

     11.

     informatyka

     W. Jochemczyk,

     I. Krajewska-Kranas,

     W. Kranas, A. Samulska,

     M. Wyczółkowski

     „Informatyka 5”

     Podręcznik klasa 5

     WSiP

     12.

     technika

     B. Bogacka-Osińska,

     D. Łazuchiewicz

     „Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze”

     Podręcznik dla klas 4-6

     WSiP

      

      

     Klasy szóste

     Lp.

     Przedmiot

     Autor

     Tytuł podręcznika

     Wydawnictwo

      

     1.

     religia

     ks. K. Mielnicki

     „Tajemnice BOGAtego życia”

     Jedność

     Uwaga: podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

     2.

     język polski

     E. Horwath, A. Żegleń

      

      

      

      

      

      

      

      

     E. Horwath

     „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

     Podręcznik Klasa 6

      

     „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

     Podręcznik Klasa 6

      

     „Słowa z uśmiechem Nauka o języku i ortografia”

     Zeszyt ćwiczeń Klasa 6

     WSiP

      

      

      

      

      

      

      

      

     WSiP

     3.

     język angielski

     J. Heath, M. Crawford,

     M. Mrozik, K. Kłopska

      

     S. Clarke , M. Mrozik,

     D. Wosińska

     „Junior Explorer 6”

     Podręcznik

      

     „Junior Explorer 6”

     Zeszyt ćwiczeń

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

     4.

     język hiszpański

     M. Castro

      

      

     CLAN 7 con ¡Hola, amigos!” Nivel 2

     Podręcznik

      

     Uwaga: Zajęcia fakultatywne /Materiały zakupione przez RR/

      

     Edinumen

     5.

     muzyka

     T. Wójcik

      

      

      

     „Muzyka 6”

     Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     Wydawnictwo MAC

      

     6.

     plastyka

     J. Lukas, K. Onak

     „Do dzieła!”

     Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

     7.

     historia

     T. Małkowski

      

      

     „Historia 6 Podróże w czasie”

     Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     GWO

      

      

      

     8.

     geografia

     F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,

     T. Rachwał, M. Malarz

      

      

      

     K. Skomoroko

     „Planeta Nowa 6” Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     „Planeta nowa 6”

     Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

     Nowa Era

      

      

      

      

     Nowa Era

     9.

     biologia

     M. Sęktas, J. Stawasz

      

      

      

      

     „Puls życia 6”

     Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     Nowa Era

      

      

      

     10.

     matematyka

     A. Dubiecka,

     B. Dubiecka-Kruk,

     P. Piskorski, E. Malicka

     „Matematyka 6”

     Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     „Matematyka 6”

     Zeszyt ćwiczeń cz. 1

     Zeszyt ćwiczeń cz. 2

     WSiP

      

      

      

     WSiP

     11.

     informatyka

     W. Jochemczyk,

     I. Krajewska-Kranas,

     W. Kranas, A. Samulska,

     M. Wyczółkowski

     „Informatyka 6”

     Podręcznik klasa 6

     WSiP

     12.

     technika

     B. Bogacka-Osińska,

     D. Łazuchiewicz

     „Technika na co dzień”

     Podręcznik dla klas 4-6

     WSiP

      

     Klasy siódme

     Lp.

     Przedmiot

     Autor

     Tytuł podręcznika

     Wydawnictwo

      

     1.

     religia

     ks. K. Mielnicki

     „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

     Jedność

     Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

     2.

     język polski

     E. Nowak, J. Gaweł,

     Z. Czarniecka-Rodzik

     „Myśli i słowa”

     Podręcznik do języka polskiego Klasa 7

      

     „Myśli i słowa Gramatyka i stylistyka”

      Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7

      

     WSiP

      

      

     WSiP

     3.

     język angielski

     A. Bandis, D. Shotton

      

      

     P. McElmuray

     „Teen Explorer 7”

     Podręcznik

      

     „Teen Explorer 7”

     Zeszyt ćwiczeń

      

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

      

     4.

     język hiszpański

     M. Sánches, F. Vargas,

     L. Martínez, A. Aragón,

     E. Mora, L. Brizuela,

     F. Fernández

     „Espacio Joven A1”

     Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

     Edinumen

      

      

      

     5.

     muzyka

     T. Wójcik

      

      

      

     „Muzyczny świat”

     Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Wydawnictwo MAC

      

     6.

     plastyka

     M. Ipczyńska,

     N. Mrozkowiak

     „Do dzieła!”

     Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

     .

     historia

     T. Małkowski

      

      

      

      

     „Historia 7 Podróże w czasie”

     Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

     GWO

      

      

     8.

      

     geografia

     R. Malarz, M. Szubert,

     T. Rachwał

      

     „Planeta Nowa 7”

     Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

      

      

     9.

     biologia

     M. Jefimow

      

      

      

     J. Holeczek,

     B. Januszewska - Hasiec

     „Puls życia 7”

     Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     „Puls życia 7”

     Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

      

      

     10.

     chemia

     J. Kulawik, T. Kulawik,

     M. Litwin

      

      

      

     „Chemia Nowej Ery 7”

     Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

      

     11.

     fizyka

     B. Sagnowska,

     M. Rozenbajgier,

     R. Rozenbajgier,

     D. Szot-Gawlik,

     M. Godlewska

     „Świat fizyki 7”

     Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

      

     WSiP

      

      

      

      

      

     12.

     matematyka

     Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

      

      

     M. Dobrowolska,

     M. Jucewicz, M. Karpiński

     „Matematyka z plusem 7”

     Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

     „Matematyka z plusem 7”

     Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

     GWO

      

      

      

     GWO

     13.

     informatyka

     W. Jochemczyk,

     I. Krajewska-Kranas,

     W. Kranas, A. Samulska

     „Informatyka 7”

     Podręcznik klasa 7

      

     WSiP

      

      

     Klasy ósme

     Lp.

     Przedmiot

     Autor

     Tytuł podręcznika

     Wydawnictwo

      

     1.

     religia

     ks. K. Mielnicki

     „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

     Jedność

     Uwaga: Podręczniki do religii uczniowie kupują we własnym zakresie

     2.

     język polski

     E. Nowak, J. Gaweł

     „Myśli i słowa” Podręcznik do języka polskiego klasa 8

      

     „Myśli i słowa. Gramatyka i stylistyka”

     Zeszyt ćwiczeń kllasa 8

      

     WSiP

     3.

     język angielski

     A.Bandis, D. Shotton

      

      

      

     P. McElmuray

      

     Teen Explorer 8

     Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     „Teen Explorer 8”

     Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     Nowa Era

      

      

      

     Nowa Era

     4.

     język hiszpański

     M. Sánches, F. Vargas,

     L. Martínez, A. Aragón,

     E. Mora, L. Brizuela,

     F. Fernández

      

     „Espacio Joven A1+”

     Podręcznik

      

     Edinumen

      

      

      

     5.

     historia

     T. Małkowski

      

      

      

      

     „Historia 8 Podróże w czasie”

     Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     GWO

      

      

      

     6.

     wiedza o społeczeństwie

     I. Janicka, A. Janicki,

     A. Kucia-Maćkowska,

     T. Maćkowski

     „Dziś i jutro”

     Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

     7.

     geografia

     T. Rachwał, D. Szczypiński

      

      

      

      

     „Planeta Nowa 8”

     Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     Nowa Era

      

     8.

     biologia

     B. Sagin, A. Boczarowski, M. Sęktas

      

      

      

     J. Holeczek,

     B. Januszewska - Hasiec

     „Puls życia 8”

     Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     „Puls życia 8”

     Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     Nowa Era

      

      

      

      

     Nowa Era

     9.

     chemia

     J. Kulawik, T. Kulawiak,

     M. Litwin

      

      

     „Chemia Nowej Ery 8”

     Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Nowa Era

      

      

      

      

     10.

     fizyka

     B. Sagnowska,

     M. Rozenbajgier,

     R. Rozenbajgier,

     D. Szot-Gawlik,

     M. Godlewska

     „Świat fizyki 8”

     Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

      

      

     WSiP

      

      

      

      

      

     11.

     matematyka

     Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

      

      

     M. Dobrowolska,

     M. Jucewicz, M. Karpiński

     „Matematyka z plusem 8”

     Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     „Matematyka z plusem 8”

     Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej

      

     GWO

      

      

      

     GWO

     12.

     informatyka

     W. Jochemczyk,

     I. Krajewska-Kranas,

     W. Kranas, A. Samulska

     „Informatyka 8”

     Podręcznik klasa 8

      

     WSiP

     13.

     edukacja dla bezpieczeństwa

     J. Słoma

     „Żyję i działam bezpiecznie”

     Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

     Nowa Era