• Terapia logopedyczna

    •  

     Logopeda w naszej szkole ...

      


      

     -zajmuje się korygowaniem tych wad wymowy, które mogą  zakłócać proces czytania i pisania. Ponieważ placówka nasza jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, logopeda szkolny zajmuje się również głębszymi zaburzeniami rozwoju mowy, takimi jak: mowa dziecka z wadą słuchu, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, opóźniony rozwój mowy czy mowa dziecka upośledzonego umysłowo.

     - prowadzi terapię zaburzeń mowy. Oznacza to, że stara się, aby praca z dzieckiem nie sprowadzała się jedynie do korygowania wad artykulacyjnych. Pamięta więc o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój emocjonalny dziecka. Ponadto interesuje się problemami uczniów związanymi z zachowaniem, koncentracją uwagi, zaburzeniami emocjonalnymi. Zwraca uwagę na budowę aparatu artykulacyjnego (zgryz, uzębienie, migdałki) i słuch dziecka, w razie potrzeby prosi o konsultację z innymi specjalistami.

       Terapeutyczne podejście do uczniów możliwe jest dzięki indywidualnym spotkaniom, podczas których logopeda poświęca czas tylko jednemu dziecku.

     Czy rozwój mowy u Twojego dziecka przebiega prawidłowo?

        Jeśli Twoje dziecko ma już 6 lat i jest uczniem zerówki, a w jego mowie nie ma jeszcze wszystkich głosek, to jest to sygnał do tego, aby skonsultować się z logopedą. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej. Wraz z wiekiem wada coraz bardziej utrwala się, a szansa na jej skorygowanie maleje.

             Jeśli Twoje dziecko ma już 6 lat i jest uczniem zerówki, a w jego mowie nie ma jeszcze wszystkich głosek, to jest to sygnał do tego, aby skonsultować się z logopedą. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej. Wraz z wiekiem wada coraz bardziej utrwala się, a szansa na jej skorygowanie maleje. Logopeda szkolny zajmuje się korygowaniem tych wad wymowy, które mogą  zakłócać proces czytania i pisania.

     Zajęcia logopedyczne są przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz dla uczniów klas 0 - IV. We wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe wśród uczniów klas 0-I. Na podstawie badań przesiewowych wyłaniane są dzieci do zajęć logopedycznych. Dla każdego dziecka logopeda opracowuje indywidualny program terapii logopedycznej.

            Ponieważ nasza placówka prowadzi oddziały integracyjne, logopeda zajmuje się również głębszymi zaburzeniami rozwoju mowy, takimi jak: mowa dziecka z wadą słuchu, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, opóźniony rozwój mowy czy mowa dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim.

      

     Drodzy Rodzice!

     Jeśli chcecie, aby Wasze dzieci osiągnęły sukces w dorosłym życiu, zadbajcie o ich prawidłową wymowę!!

     Każdy Rodzic może pomóc dziecku poprzez:

     - Dopilnowanie, aby na każdych zajęciach dziecko miało zeszyt. Po zajęciach w zeszycie znajdzie się informacja na temat tego, jakie ćwiczenia należy wykonywać w domu.

     - Systematyczną pracę z dzieckiem w domu (potwierdzając podpisem  pod każdą pracą domową).

     - Pisemne usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach ( wpis do zeszytu logopedycznego). Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech zajęciach logopedycznych powoduje skreślenie dziecka z regularnych zajęć logopedycznych i przeniesienie do grupy uczniów, którym udzielane są konsultacje podczas zebrań i dni otwartych.

     - Motywowanie dziecka do pracy i chwalenie za prawidłową wymowę.

     - Omawianie z logopedą postępów w terapii.

     - Wykonywanie  badań zleconych przez specjalistę (np. badanie słuchu, czy konsultacja ortodontyczna).

     Wynik terapii logopedycznej nie zależy wyłącznie od logopedy. Jest on efektem pracy: dziecka, rodzica i logopedy.

     Serdecznie zapraszamy do współpracy !