• ĆWICZENIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W CZASIE WAKACJI

    •  

         Zbliżają się wakacje, przemiły czas odpoczynku, zabaw i relaksu. Cieszymy się z pięknych, długich i słonecznych dni, zapominamy o sprawach szkolnych, odkładamy na późniejszy czas szkolne zakupy i planowanie zajęć. Nie odkładamy jednak codziennego treningu czytania, aby nie zaprzepaścić osiągniętych przez dziecko sukcesów.

          Nauka czytania musi przebiegać stopniowo. Jeśli dziecko opanuje umiejętność czytania sylab, przechodzimy do czytania wyrazów jednosylabowych, potem złożonych z dwóch  sylab i dalej, zwiększając poziom trudności, przechodzimy do czytania zdań. Trening czytania musi być systematyczny. W nawale obowiązków należy znaleźć czas na codzienne ćwiczenia.

         Codzienne czytanie na głos oswaja z powtarzaniem słów, które potem trzeba szybko wydobyć z pamięci. Jest to bardzo ważne, bo czytanie po cichu w znacznie mniejszym stopniu ćwiczy umiejętność przypominania sobie wyrazów.     

           Teksty należy dobierać starannie, stopniowo zwiększając poziom trudności. Zanim dziecko zabierze się do lektury, warto omówić z nim nowe słownictwo.

      

     Podstawowe zasady pracy z dzieckiem dyslektycznym:

     -  Dziecko dyslektyczne musi czytać na głos, musi też poprawnie wypowiadać słowa, nie 

        deformując końcówek wyrazów i nie zmieniając ich formy gramatycznej.

      - Dziecko mające poważne problemy z czytaniem niewiele rozumie z czytanego tekstu.

        Można temu zaradzić, gdy rodzice powtórzą tekst czytając na głos, następnie każą dziecku przeczytać tekst jeszcze raz. Po przeczytaniu przez dziecko, trzeba zadać mu pytania lub poprosić o ustne streszczenie.

     - W czytaniu utworów, w celu urozmaicenia i ułatwienia,  stosować na przemian czytanie

        głośne i ciche, ze sprawdzeniem zrozumienia tekstu.

     - Ćwiczenia czytania i częste powtórki przyczyniają się do poszerzania słownictwa dziecka i

        wzbogacenia jego zasobu wiadomości.

        Dziecko musi czytać codziennie, należy wyrobić w nim nawyk codziennej lektury.

      

     Jeśli dziecko opanowało technikę czytania ale nie umie czytać ze zrozumieniem:

     1. Należy znaleźć ciekawe opowiadanie na poziomie dostosowanym do umiejętności dziecka. Wyjaśnić mu znaczenie nowych słów, jeśli takie będą. Poprosić, aby dziecko przeczytało tekst z danej strony na głos i opowiedziało, o czym czytało przed chwilą. Dopilnować, żeby relacjonowało wydarzenia w odpowiedniej kolejności.

          2.    Jeśli nie daje sobie z tym rady, poprosić, aby przeczytało stronę jeszcze raz po cichu, zatrzymując się przed każdym akapitem, żeby streścić kolejny fragment historii.

          3.    Kiedy nabierze trochę wprawy, zwiększyć liczbę akapitów czytanych na głos, dopóki

                 nie zdoła opowiedzieć po kolei wszystkich wydarzeń opisanych na stronie tekstu.

          4.    Kiedy dziecko nauczy się ogarniać sens jednostronicowego fragmentu czytanego na 

                 głos, poprosić je, aby odtąd czytało po cichu i streszczało każda kolejną stronę.

     5.        Jeśli nie potrafi zrelacjonować wydarzeń po kolei, poprosić, żeby przeczytało po

           cichu  pojedynczy akapit i streściło go. Ćwiczenie kontynuujemy dotąd, dopóki

           dziecko nie nauczy się streszczać kolejno zdarzeń opisanych na całej stronie.

     6.        Żeby nakłonić dziecko do czytania ze zrozumieniem, można od czasu do czasu robić przerwy zadając pytania w rodzaju: „ Jak myślisz, co będzie dalej? Jak to się

            skończy?”

            Ważne jest, aby podczas pracy wyeliminować bodźce rozpraszające – zadbać o porządek na biurku, wyłączyć telewizor itp. Należy też koniecznie stosować różnego rodzaju wzmocnienia – zachęty i pochwały!

     CODZIENNE ĆWICZENIA TO KLUCZ DO SUKCESU