• Zajęcia profilaktyczne

    • rok szkolny 2018-2019

      

           Zajęcia ze Strażą Miejską - marzec 2018

     "Uczymy się żyć bez przemocy" - klasy pierwsze i drugie

     "Mój przyjaciel Rex" - zerówki i klasy trzecie


     Zajęcia ze Strażą Miejską - luty 2018

      

     „ Jestem strażnikiem przyrody ”- Temat: Przyjaciele zwierząt - klasy trzecie

      

     "Odpowiedzialność prawna nieletnich" - klasy siódme

     temat – Odpowiedzialność w kontekście  przepisów  ustawy o postępowaniu nieletnich

      


     Zajęcia ze Strażą Miejską - styczeń

     Rowerowy ruch drogowy”.

     Przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.

      


     Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki - listopad, grudzień 2017r.

      

      

     Tematy dla klas IV-VII

      

     1. – Tytuł: „Mówię nie – profilaktyka uzależnień”.

            Tematyka: Problemy związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, nikotyny, e-papierosów,

                             tzw. dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych, komputera;

      

     2.– Tytuł:Cyberświat – światem szans i zagrożeń

           Tematyka: Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu ( komunikatorów, portali społecznościowych  itp.),

                              zagrożenia wynikające z kontaktów z osobami obcymi, zagrożenia związane z cyberprzemocą;

      

     3.– Tytuł: „Mocą przemoc – profilaktyka przemocy

           Tematyka: Przeciwdziałanie agresji, przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie, zjawisko bullingu;

      

     4.– Tytuł: „To mnie tworzy – rola wartości i emocji

           Tematyka: Rozwój umiejętności społecznych i kształtowanie właściwych postaw w relacjach z innymi, rozwój

                                umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, rozpoznawaniem emocji, kształtowanie

                                wrażliwości emocjonalnej, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.”

      

     Tematy dla klas I i II

      

      

                                                   

     1. – Tytuł: „Profilaktyka krzywdzenia dzieci”.

             Tematyka: 1. Wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie.

       2. Rozwijanie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających.

       4.Dostarczenie informacji dotyczących prawa do zapewnienia pomocy w trudnych sytuacjach.

      

      2. – Tytuł: „Profilaktyka przemocy”.    

               Tematyka: Nauka konstruktywnych sposobów  radzenia sobie z własną złością.

                                  Odróżnienie agresji od przemocy. Pokazanie różnych rodzajów przemocy.

                                  ( izolowanie, plotkowanie, cyberprzemoc i inne).

      

     Dnia 08.11. ( środa ) 2017 r.

      

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

      

     6d

     5

      

     „Wiem – pomagam - ratuję”

     - zapoznanie z podstawowymi zasadami:

     udzielania pierwszej pomocy;

     właściwego informowania służb ratunkowych

     - ćwiczenia praktyczne:

     postępowanie ratunkowe w sytuacji: zadławienia, skaleczenia, omdlenia.

      

     6

      

      

     Warszawa, dn. 31.10.2017 r.

      

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

      

     Dnia 06.11. ( poniedziałek ) 2017 r.

      

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

      

     6a

     4

      

     „Wiem – pomagam - ratuję”

     - zapoznanie z podstawowymi zasadami:

     udzielania pierwszej pomocy;

     właściwego informowania służb ratunkowych

     - ćwiczenia praktyczne:

     postępowanie ratunkowe w sytuacji: zadławienia, skaleczenia, omdlenia.

      

     5

      

     6b

     6

     7

                

      

      

      

     Dnia 07.11. ( wtorek ) 2017 r.

      

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

      

     6c

     3

      

     „Wiem – pomagam - ratuję”

     - zapoznanie z podstawowymi zasadami:

     udzielania pierwszej pomocy;

     właściwego informowania służb ratunkowych

     - ćwiczenia praktyczne:

     postępowanie ratunkowe w sytuacji: zadławienia, skaleczenia, omdlenia.

      

      


      

     Warszawa, dn. 17.10.2017 r.

      

      

      

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

      

     Dnia 19.10 ( czwartek) 2017 r.

      

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

     1a

     3

     „Wiem co robić kiedy jestem sam”

     Temat: „Spotkanie z nieznajomym.”

     1c

     5

     1b

     6

     1d

     7

      

      


      

     Warszawa, dn. 23.09.2017 r.

      

      

      

      

      

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

      

      

      

      

     Dnia 25.09. ( poniedziałek ) 2017 r.

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

     5e

     2

     „ Bezpieczeństwo w sieci”

        • Bezpieczne korzystanie z  Internetu
     • Komunikatory internetowe i zawieranie

               znajomości przez Internet.

     • Gry komputerowe jako forma uzależnienia.

     5b

     3

     5d

     4

      

      

      

      

     Dnia 26.09. ( wtorek ) 2017 r.

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

     5a

     4

     „ Bezpieczeństwo w sieci”

        • Bezpieczne korzystanie z  Internetu
     • Komunikatory internetowe i zawieranie

               znajomości przez Internet.

     Gry komputerowe jako forma uzależnienia.

     5c

     5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Warszawa, dn. 23.09.2017 r.

      

      

      

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

      

      

      

      

     Dnia 25.09. ( poniedziałek ) 2017 r.

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

     5e

     2

     „ Bezpieczeństwo w sieci”

        • Bezpieczne korzystanie z  Internetu
     • Komunikatory internetowe i zawieranie

               znajomości przez Internet.

     • Gry komputerowe jako forma uzależnienia.

     5b

     3

     5d

     4

      

      

      

      

     Dnia 26.09. ( wtorek ) 2017 r.

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

     5a

     4

     „ Bezpieczeństwo w sieci”

        • Bezpieczne korzystanie z  Internetu
     • Komunikatory internetowe i zawieranie

               znajomości przez Internet.

     Gry komputerowe jako forma uzależnienia.

     5c

     5

          

         


           rok szkolny 2016/2017

      

     Dnia 12.06. ( poniedziałek ) 2017 r.

      

     klasa

     godzina lekcyjna

     Nazwa programu - tematyka

     1a

     4

     „Wiem co robić kiedy jestem sam.”

     - Spotkanie z nieznajomym.

     1b

     5

     1c

     6

      

     Dnia 21.12 2016 r. ( środa )

     Klasa

     Nazwa programu - tematyka

     5a

     „Rowerowy ruch drogowy”.

     T. Przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.

     5b

     5e

     5c

     4d

     4a

     4c

     4e

     5d

     4b

      

     Harmonogram zaplanowanych zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki

      dla klas I -  III

     w dniach 05.12.16 r. – 08.12.16 r.

     Realizator : INSPIRACJE

     Godzina

     lekcyjna

     Dzień tygodnia / klasa / nr warsztatu/ nr sali

     05.120016r.

     Poniedziałek /klasa

     nr  warsztatu

     06.12.2016 r. Wtorek /klasa

     nr  warsztatu

     07.12.2016 r.

     Środa /

     klasa

     nr  warsztatu

      

     08.12.2016 r.

     Czwartek

     klasa

     nr  warsztatu

     2

     3d

     4

     3f

     4

     -

     -

      

     0A

     4

     3

     3a

     4

     3e

     1

     2c

     4

      

     0C

     4

     4

     3b

     1

     2g

     4

     1b

     1

      

     0B

     4

     5

     3c

     1

     3g

     1

     2h

     4

      

     1a

     1

     6

     1c

     1

     2e

     4

     2d

     4

      

     -

     -

     7

     2b

     4

     2f

     4

     2a

     4

      

     -

     -

      

     6h

      

     6h

      

     5h

      

     4h

     RAZEM

     21h

      

     Legenda:

     nr warsztatu    -   tematyka

     1.  - unikanie zachowań agresywnych oraz reagowanie w przypadku przemocy w szkole i rodzinie,

     2.  - zachowania szkodliwe dla zdrowia tj. bierne spędzanie wolnego czasu, niewłaściwe odżywianie,

            wdychanie dymu papierosowego czy próbowanie napojów alkoholowych i środków

             psychoaktywnych,

     3. - postawa ograniczonego zaufania do osób poznanych na ulicy i w Internecie,

     4. -  rozwój umiejętności społecznych i kształtowanie właściwych postaw w relacjach z innymi, rozwój umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, rozpoznawaniem emocji, kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.

      


      


     ZAJĘCIA Z PRZEDSTAWICIELEM ZESPOŁU PREWENCJI KRYMINALNEJ KOMENDY REJONOWEJ WARSZAWA IV