• Twoje dane - twoja sprawa

    •  

              

     Realizacja programu „Twoje dane – twoja sprawa”

      

     rok szkolny 2014 - 2015

      

     Nasza szkoła  bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

      

     Program ten ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii oraz zwrócenie uwagi na istotę prawa do prywatności.

     Od grudnia 2014r. w klasach 4, 5,6  w czasie godzin wychowawczych, zajęć komputerowych, a także lekcji  języka angielskiego odbywają się zajęcia poświęcone kształtowaniu świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród  naszych uczniów. Efektem tych zajęć, oprócz zdobytej wiedzy, są między innymi prezentacje, plakaty, rebusy itp.

     Oprócz lekcji  11.02.2015r rozegrana została, dla uczniów klas starszych, na terenie szkoły  gra edukacyjna „Twoje dane – twoja sprawa”. Przedstawiciele każdej klasy odbierali  kartki z zadaniami do wykonania (szyfry, rebusy, pytania) w różnych miejscach szkoły. Realizowali  je  w czasie 4 przerw, we współpracy z koleżankami i kolegami z klasy zgodnie z podaną instrukcją, a wypełnione kartki składali w specjalnej skrzynce  z napisem GIODO.

     Uczniowie bardzo angażowali się w rozwiązywanie zadań i wykonali je bardzo dobrze.

     Małgorzata Kotowicz

      


     W roku szkolnym 2013/2014, uczniowie klas piątych brali udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych " Twoje Dane Twoja Sprawa - Skuteczna ochrona danych osobowych ". Celem programu było poszerzenie oferty edukacyjnej o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

      Realizacja projektu odbywała się na Godzinach Wychowawczych.

                     W czasie lekcji piątoklasiści:

     • poznali znaczenie pojęcia prywatności,
     • usystematyzowali wiedzę o tym co zaliczyć można do danych osobowych,
     • dowiedzieli się czym są dane osobowe i z jakiego powodu należy je chronić,
     • zyskali wiedzę o tym jakie dane są gromadzone w szkole,  na czym polega ich ochrona i przetwarzanie,
     •  poznali zagrożenia jakie mogą wiązać się z korzystaniem  z internetu, jakich danych nie należy przekazywać za jego pośrednictwem,
     •  dowiedzieli się też czym jest cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić.

      

                     W przyszłym roku szkolnym planujemy dalsze propagowanie tej wiedzy wśród uczniów naszej szkoły.

      

     Katarzyna Leszczyńska