Menu główne

Nasz patron - Janusz Korczak 2017-2018 - konkursy, nasze działania Konkurs na najlepsze przebranie - Król Maciuś I Szkolny Konkurs Poetycki Szkolny Konkurs Plastyczny Szkolny Konkurs Fotograficzny Prezentacje o Patronie Harmonogram działań Korczakowskie prawa dziecka - na wesoło - konkurs Konkurs na wiersz lub piosenkę, klasy I - III Biblioteka szkolna - działania związane z nowym Patronem Prace, aplikacje uczniów

Patron szkoły

2017-2018 - konkursy, nasze działania

 

Wyniki Konkursu "W hołdzie Januszowi Korczakowi - myśli zebrane"

 

I miejsce - Krzysztof Sobotka, kl. IIIa - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce

II miejsce - Laura Łuczak, kl. Ib - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce

III miejsce - Grzegorz Cieślik, kl. III a - Szkoła Podstawowa  nr 22  w Płocku

Wyróżnienia:

Jakub Nwonwu, kl. IIb - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

Leszek Majewski, kl. IIb - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy za udział w konkursie

 


Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału

w I edycji Wojewódzkiego Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci

pt. O_uśmiech_dziecka.pdf

 

szczegóły Konkursu


Szkoła Podstawowa Nr 301 w Warszawie

w ramach podjętej współpracy z tytułu posiadania tego samego patrona 
zaprasza swoich uczniów klas I- III

oraz uczniów Szkoły Podstawowej  Nr 22  w Płocku

i Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce

do udziału w konkursie plastycznym  na stronę do książki

pt. „W hołdzie Januszowi Korczakowi – myśli zebrane”.

 

 1. Organizator konkursu:

            Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  

            im. Janusza Korczaka w Warszawie.

            tel. 226649246 , e-mail szkoły: sekretariat @zsp2.pl

            

 

 1. Regulamin:

Cele konkursu:

 1. Głównym motywem pracy jest upowszechnianie słów i myśli  Janusza Korczaka.
 2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat postaci Janusza Korczaka.
 3. Rozwijanie artystycznych (literackich, plastycznych) zainteresowań i zdolności młodzieży w myśl zasad wychowawczych Janusza Korczaka.
 4. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 5. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.
 6. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizy informacji, korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki.

 

Zadanie konkursowe:

 1. Uczestnik konkursu wykonuje  na kartce A4 typu brystol  jedną stronę  książki.
 2. Na kartce powinna znaleźć się zacytowana dowolna, wybrana myśl Janusza Korczaka , a do niej stworzona ilustracja (technika malarska, graficzna lub rysunkowa).

 

     Warunki uczestnictwa:

       1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół współpracujących  w ramach tego samego  

          patrona  oraz do uczniów szkoły Organizatora.

        2.Autor zgłasza jedna pracę.

        3. Konstrukcja strony do książki:

        ●  technika   –  malarska, graficzna lub rysunkowa.

        ● wymiary – kartka A4.

        ● forma:  arkusz typu brystol.

        ● na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę z danymi (imię i nazwisko autora     

           pracy, klasa, nazwa i adres szkoły)

     

        4.  Kryteria oceniania:

         zgodność z tematem konkursu

          oryginalność pracy

          wykorzystane techniki wykonania

         estetyka i walory artystyczne

        5. Do nadesłanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1

            do Regulaminu) wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

        6.Praca zgłoszona na Konkurs nie podlega zwrotowi i pozostaje w dokumentacji Organizatora.

 

  

 1. Harmonogram Konkursu:
 1. Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy  dostarczyć osobiście

do  sekretariatu szkoły  lub wysłać w terminie  do   11. 05. 2018 r. na adres:

                          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

                                                     ul. Brygadzistów 18

                                                      01-384 Warszawa  

        - z dopiskiem Praca konkursowa  ,,W hołdzie Januszowi Korczakowi –  myśli zebrane”   

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22. 05. 2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 2. Najciekawsze prace zostaną zebrane w postaci książki , której tytuł będzie brzmiał :

    „W hołdzie Januszowi Korczakowi – myśli zebrane”.

 1. Jury konkursu przyzna 1,2 i 3 nagrodę oraz  1 wyróżnienie. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane do szkół. Jury konkursu zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

 

 

    IV.  Postanowienia końcowe:

     1.Regulamin niniejszego konkursu zostanie przesłany drogą e- mailową do szkół.

     2.Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.

     3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

     4.Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 

 

 

                                                          Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

                                                        

                                                                                     Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć