Menu główne

Nasz patron - Janusz Korczak Konkurs na najlepsze przebranie - Król Maciuś I Szkolny Konkurs Poetycki Szkolny Konkurs Plastyczny Szkolny Konkurs Fotograficzny Prezentacje o Patronie Harmonogram działań Korczakowskie prawa dziecka - na wesoło - konkurs Konkurs na wiersz lub piosenkę, klasy I - III Biblioteka szkolna - działania związane z nowym Patronem Prace, aplikacje uczniów

Patron szkoły

Szkolny Konkurs Plastyczny

 

"PODSUMOWANIE KONKURSU "CO WARTO WIEDZIEĆ O JANUSZU KORCZAKU?"

W maju w naszej szkole odbył się konkurs poświęcony naszemu nowemu patronowi Januszowi Korczakowi. Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia trzem najciekawszym pracom. Ich autorami byli:
- z klas 1-3 - Natalia Krzemińska z kl. 2b
- z klas 4 - 6 - Luiza Orzechowska z kl. 5e
                     - Adam Stachelek z kl. 6a
                     - Natalia Brewczuk, Wiktoria Chisman i Katarzyna Świłło z kl. 6b

Wybrane prace konkursowe można podziwiać na II piętrze.

       
 

Uczniom wyróżnionym w konkursie gratulujemy!"

 


REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

„CO WARTO WIEDZIEĆ O JANUSZU KORCZAKU"?

 

Wychowawca, pedagog, lekarz, pisarz, publicysta, działacz społeczny, obywatel, Polak, Żyd. Korczak to nie tylko autor książek o Maciusiu i Kajtusiu, opiekun dzieci.

Kim naprawdę był Janusz Korczak?

Konkurs plastyczny przeprowadzony jest w ramach działań związanych ze zmianą patrona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie.

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu są nauczyciele plastyki ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie.

 

2. CELE KONKURSU

 • popularyzacja postaci  Janusza Korczaka w środowisku szkolnym
 • zachęcenie dzieci do zapoznania się z niezwykłą biografią pedagoga
 • uczczenie pamięci Janusza Korczaka
 • zapoznanie uczniów z twórczością pisarza
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci

 

3.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI SP 301
 2. prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach
 3. praca musi oryginalna i estetyczna
 4. wyróżnione prace przechodzą na własność Szkoły
 5. złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu

 

4. ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej – plakatu informacyjnego, prezentującego w ciekawy i oryginalny sposób postać Janusza Korczaka -  jego życie oraz całokształt dorobku pedagogiczno – literackiego.

 

5. FORMA PRACY

 • format pracy –  wyłącznie A2
 • techniki płaskie (kolaż, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki)

 

6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC

Termin dostarczania prac upływa dnia 31 maja 2017 r. Opisane (imieniem, nazwiskiem i klasą) prace konkursowe należy przekazać swojemu nauczycielowi języka polskiego lub plastyki,

 lub (w przypadku klas I – III) swojemu wychowawcy.

 

7. KRYTERIA OCENY

Komisja konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • poprawność prezentowanych informacji
 • czytelność i estetyka pracy
 • walory artystyczne

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć