Menu główne

Nasz patron - Janusz Korczak 2017-2018 - konkursy, nasze działania Konkurs na najlepsze przebranie - Król Maciuś I Szkolny Konkurs Poetycki Szkolny Konkurs Plastyczny Szkolny Konkurs Fotograficzny Prezentacje o Patronie Harmonogram działań Korczakowskie prawa dziecka - na wesoło - konkurs Konkurs na wiersz lub piosenkę, klasy I - III Biblioteka szkolna - działania związane z nowym Patronem Prace, aplikacje uczniów

Patron szkoły

Szkolny Konkurs Poetycki

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

ŚLADAMI JANUSZA KORCZAKA

LAUREACI KONKURSU:

Klasy IV

Piotr Kantorski  4c           PATRON DZIECI PATRONEM SZKOŁY

Małgorzata Gałka  4d         BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ

Klasy V

Daniel Terlecki   5a             JANUSZ KORCZAK

Klasy VI

Julia Szopa  6a                  JANUSZ KORCZAK

Jagoda Anna Kuryłek  6b              PRZYJACIEL

 

Laureaci.pdf - ich utwory

WYRÓŻNIENIA :

Klasy IV

Lila Mularska  4e             NASZ PRZYJACIEL

Klasy V

Amelia Fukowska  5c          ŻYCIE BOHATERA DZIECI

Klasy VI

Jan Kornacki  6d                            JANUSZ KORCZAK

Adam Stachelek  6a                       WSPANIAŁY PATRON

Aleksandra Maciejewska  6e        WSPANIAŁA TWÓRCZOŚĆ

GRATULUJEMY!!!


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

ŚLADAMI JANUSZA KORCZAKA

 

 

Życie moje było trudne, ale ciekawe.

O takie właśnie prosiłem Boga w młodości:

- Daj, mi Boże, ciężkie życie, ale piękne, bogate, górne.

Janusz Korczak

 

 

 

 

I. Organizatorzy konkursu:

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego SP nr 301 w Warszawie.

II. Cele konkursu:

 1. Poznanie przez uczniów biografii i twórczości Janusza Korczaka.
 2. Popularyzacja myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.
 3. Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł.
 4. Rozwijanie twórczości literackiej uczniów.
 5. Kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci.

III. Regulamin konkursu - zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI .
 2. Uczestnicy układają jeden wiersz związany z życiem, / twórczością, / myślą pedagogiczną Janusza Korczaka.
 3. Forma wiersza: akrostych rymowany lub biały (wzory do wyboru w załączeniu):

KORCZAK  Zalacznik_nr_1.pdf

JANUSZ KORCZAK Zalacznik_nr_2.pdf

JANUSZ KORCZAK PRZYJACIEL DZIECI Zalacznik_nr_3.pdf

 1. Uczestników konkursu obowiązuje samodzielne przygotowanie utworu poetyckiego. Wykrycie plagiatu dyskwalifikuje pracę ucznia w konkursie.
 2. Do wiersza powinny być dołączone informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasa oraz materiały źródłowe (np. autor i tytuł książki, autor i tytuł artykułu, tytuł czasopisma, adres strony internetowej, gazetka szkolna kl. IV- VI, prezentacje multimedialne uczniów SP 301).

IV. Kryteria oceny prac i nagrody:

 • oryginalność opracowania tematu,
 • kompozycja,
 • styl.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców konkursu w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV, V, VI.

Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

V. Termin i miejsce składania prac:

 Wiersze należy przesłać do 31 maja 2017 r.  drogą elektroniczną na adres organizatorów:

jankowska.elzbieta@zsp2.pl

Nadesłanie pracy oznacza zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z organizacją konkursu.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć