Menu główne

Nasz patron - Janusz Korczak 2017-2018 - konkursy, nasze działania Konkurs na najlepsze przebranie - Król Maciuś I Szkolny Konkurs Poetycki Szkolny Konkurs Plastyczny Szkolny Konkurs Fotograficzny Prezentacje o Patronie Harmonogram działań Korczakowskie prawa dziecka - na wesoło - konkurs Konkurs na wiersz lub piosenkę, klasy I - III Biblioteka szkolna - działania związane z nowym Patronem Prace, aplikacje uczniów

Patron szkoły

Konkurs na wiersz lub piosenkę, klasy I - III

 

SZKOLNY KONKURS NA WIERSZ/PIOSENKĘ O JANUSZU KORCZAKU DLA KLAS I - III 

ROZSTRZYGNIĘTY!

Prezentujemy wyniki konkursu:

Klasy 3:

1 miejsce:   Filip Stachelek kl.3a, Paulina Furmaniuk kl. 3b

2 miejsce: Dominika Lasota kl. 3c, W Majewski kl. 3e

3 miejsce: Nikola Bielerzewska

 

Klasy 2:

1 miejsce: Julia Watts kl.2d

2 miejsce: Olga Tomaszkiewicz kl.2d

3 miejsce: Dominik Burak kl.2d

Wyróżnienia:

Zuzia Iwanowicz kl. 2d, Małgosia Owczarska kl.2d, Hania Bartnik kl.2d, Zosia Kulka kl.2d

 

GRATULUJEMY!!!

„Szkolni poeci” wykazali się zdolnościami  literackimi oraz znajomością życiorysu Janusza Korczaka.

Kochani, Henryk Goldszmit, bo tak brzmi Jego prawdziwe nazwisko, byłby z Was dumny!

Zatem „ wola niezłomna jest więc właśnie taka, by na patrona szkoły wybrano Janusz Korczaka”.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone na apelu  klas I-III.

Prace uczniów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły i posterach.

 

Gratulujemy!

Komisja konkursowa: R. Burdzy, A. Patrycy, M. Kwiatkowska


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA WIERSZ LUB PIOSENKĘ O JANUSZU KORCZAKU

 

Konkurs literacko – muzyczny przeprowadzany jest w ramach działań związanych z nadaniem imienia Jana Korczaka Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w ZSP nr 2

w Warszawie.

Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej

nr 301 w Warszawie.

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie poczucia przynależności do szkoły
 • zapoznanie uczniów z twórczością pisarza
 • uwrażliwienie dzieci na niezwykły życiorys Janusza Korczaka
 • rozwijanie wyobraźni literacko – muzycznej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas I- III
 • prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach
 • prace powinny być pomysłowe, oryginalne, z nutą fantazji
 • organizatorzy konkursu nie zwracają dostarczonych prac
 • składając prace uczestnik akceptuje warunki regulaminu

ZADANIA KONKURSOWE:

Konkurs polega na napisaniu wiersza lub piosenki upamiętniającej życie i twórczość Janusza Korczaka.

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH:

Termin dostarczania prac konkursowych upływa z dniem 31.05.2017r.

Prace powinny być opisane/imię, nazwisko, klasa/ i dostarczone do nauczycieli Szkoły: R. Burdzy lub A. Patrycy.

KRYTERIA OCENY:

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

a/ pomysłowość i oryginalność utworów

b/ poprawność językowa i ortograficzna

c/ zgodność prac z tematem

Organizatorzy Konkursu: p. Renata Burdzy, p. Małgorzata Kwiatkowska, p. Aleksandra Patrycy

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć