Menu główne

Kalendarz spotkań z rodzicami Zajęcia pozalekcyjne klasy 1 - 3 Zajęcia pozalekcyjne klasy 4 - 8 Sekretariat Dzwonki Stołówka szkolna Ogłoszenia pedagoga Strój szkolny Obwody szkół podstawowych Bemowa Podręczniki dla klas 1 - 3 Podręczniki, klasy 4 - 8, r. szk. 2018/2019 Harmonogram wprowadzania bezpłatnych podręczników Godziny pracy specjalistów Ubezpieczenie szkolne Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych Zima w mieście 2019 Stołówka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karta Ucznia - ZTM Rowerowy Maj Zajęcia organizowane w szkole przez instytucje z zewnątrz Informacje pielęgniarka Reforma edukacji - prezentacja Dyżury wakacyjne - oddziały przedszkolne Oferty pracy

Informator szkolny

Zima w mieście 2019

 

 

"Zima w mieście 2019"

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice

 

W tym roku szkolnym program „Zima w mieście 2019” skierowany do uczniów
kl. I-VIII szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych - będzie realizowany
w dniach: od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.

 

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00 – 17.30
w następujących szkołach:

 

Szkoła

Termin

Adres

Telefon

Adres mailowy

Szkoła Podstawowa nr 316

28.01 - 8.02.2019

ul. Szobera 1/3

664 62 07

sp316@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 341

28.01 - 8.02.2019

ul. Oławska 1

638 61 28

sekretariat@sp341.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 362

28.01 - 8.02.2019

ul. Czumy 8

665 14 38

sp362.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

 

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy
dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w programie „Zima w mieście 2019”.

 

Uwaga:

Dotyczy  dzieci z oddziałów przedszkolnych w bemowskich szkołach.

W okresie ferii zimowych 2019 r. macierzyste szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę wszystkim dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w danej szkole.

 

Udział uczniów szkół podstawowych klas I - VIII i uczniów klas gimnazjalnych
w zajęciach „Zima w mieście 2019” jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest płatne.

Rodzice uczniów wnoszą opłaty za żywienie  w wysokości 7 zł (za dwa posiłki, w tym jeden ciepły).

Rekrutacja uczestników do programu „Zima w mieście 2019”, prowadzona  będzie  elektronicznie. Nadzór nad tą rekrutacją sprawuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy
i będzie się ona odbywała  zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.  

Harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo i przesłany  do szkół bemowskich z chwilą otrzymaniu go  
z Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy. 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć