Menu główne

Kalendarz spotkań z rodzicami Zajęcia pozalekcyjne klasy 1 - 3 Zajęcia pozalekcyjne klasy 4 - 7 Sekretariat Dzwonki Stołówka szkolna Ogłoszenia pedagoga Strój szkolny Obwody szkół podstawowych Bemowa Podręczniki dla klas 1 - 3 r. szk. 2017/2018 Podręczniki, klasy 4-7, r. szk. 2017/2018 Harmonogram wprowadzania bezpłatnych podręczników Godziny pracy specjalistów Ubezpieczenie szkolne Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Stołówka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karta Ucznia - ZTM Rowerowy Maj Zajęcia organizowane w szkole przez instytucje z zewnątrz Zima w mieście 2018 Informacje pielęgniarka Reforma edukacji - prezentacja Lato w mieście 2018 Dyżury wakacyjne - oddziały przedszkolne

Informator szkolny

Lato w mieście 2018

 

„Lato w mieście 2018”

 

Szanowni Rodzice

Przekazuje do wydruku kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku „Lato w mieście 2018”. Wypełnioną kartę wraz z zaświadczeniem o opłacie za posiłki proszę dostarczyć do szkoły, do której chcą Państwo zapisać swoje dziecko.

Karta_kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku_Lato_2018.pdf


 

UWAGA RODZICE !   

Zapisy dzieci do udziału w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godziny 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

Do logowania do elektronicznego systemu zgłoszeń najlepiej użyć przeglądarki Mozilla Firefox.

 

Harmonogram zapisów oraz terminy składania kart znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/  w zakładce „Lato w mieście”.

 

 

Zasady zapisów do Programu „Lato w mieście 2018”

 

Do SP nr : 82, 150, 301, 306, 316, 321, 357, 362, 363, 364

będą zapisywani uczniowie z klas  I – VII oraz klas gimnazjalnych

 

Terminy spotkań rodziców z kierownikami programu
„Lato w mieście 2018” :

 

Lp

Nazwa Placówki i adres

Data dyżuru

Data spotkania

Godziny spotkania

1

Szkoła Podstawowa nr 316,  ul. Szobera 1/3

25.06 – 6.07. 2018

30 maja 2018

godz. 17.30

2

Szkoła Podstawowa nr 364,  ul. Andriollego 1

25.06 – 6.07. 2018

22 maja 2018

godz. 18.00

3

Szkoła Podstawowa nr 150,  ul. Thommeego 1

9 – 20.07. 2018

28 maja 2018

godz. 17.00

4

Szkoła Podstawowa nr 362, ul. Czumy 8

9 – 20.07. 2018

24 maja 2018

godz. 18.00

5

Szkoła Podstawowa nr 82,   ul. Górczewska 201

23.07 – 3.08. 2018

29 maja 2018

godz. 18.00

6

Szkoła Podstawowa nr 306, ul. Tkaczy 27

23.07 – 3.08. 2018

22 maja 2018

godz. 17.30

7

Szkoła Podstawowa nr 321, ul. Dekutowskiego 3

6 – 17.08. 2018

28 maja 2018

godz. 17.30

8

Szkoła Podstawowa nr 301, ul. Brygadzistów 18

6 – 17.08. 2018

21 maja 2018

godz. 18.00

9

Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 10

20 – 31.08. 2018

23 maja 2018

godz. 18.00

10

Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25

20 – 31.08. 2018

29 maja 2018

godz. 17.30

 

Wakacyjne  Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00  – 17.30

 

 

 

 

Wysokość opłaty za żywienie wynosi 7 zł. za jeden dzień

 

W Szkole Podstawowej nr 301 akcja trwa 9 dni, (bez 15.08)

w związku z tym opłata za posiłki wynosi 63 zł.

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE UCZNIA

należy dokonać w dniach:  8 – 17 czerwca  2018 r. na podane poniżej konta:

 

-  dla SP nr 82, 150, 316, 321, 362, 364  - na rachunek bankowy ajenta prowadzącego   

   żywienie w tych szkołach:

    SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole:  96 1940 1076 3017 2447 0007 0000

 

-  dla SP nr 301 na rachunek bankowy szkoły:  37 1030 1508 0000 0005 5094 9024

 

-  dla SP nr 306 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:
  „Linia” Promocja Zdrowego Stylu Życia :   30 1440 1299 0000 0000 0549 5358

 

-  dla SP nr 357 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:
 
„Linia” Promocja Zdrowego Stylu Życia :  45 1440 1299 0000 0000 1726 7493

 

-  dla SP nr 363 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:

   Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j.:   91 2490 0005 0000 4600 6762 3599

 

 

W opisie przelewu proszę sprawdzać dokładność informacji, czyli imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Lato w mieście 2018”  oraz liczbę dni  uczestnictwa
w akcji np:

 

„Janek Kowalski, SP 82 kl. IV a, Lato 2018 – SP 362; wyżywienie – 8 dni”

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji żywienia podczas „Lata w mieście 2018” (możliwość odwołania posiłków, zwroty za wyżywienie, jadłospisy itp.) dostępne są:

-   w SP nr 82, 150, 316, 321, 362, 364 na stronie  internetowej ajenta   www.szwajcarka.net 

-   w SP nr 301 bezpośrednio w SP nr 301 telefonicznie  22 664 92 46 wewn. 24, lub mailowo: stolowka301@zsp2.pl

-  w SP nr 306, 357, na stronie www.liniapromocja.pl  lub za pomocą SMS na numer      603 283 573,

-  w SP nr 363 –   telefonicznie  608 550 488 lub za pomocą korespondencji mailowej         biuro@dietboxkids.pl  .

 

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego tylko na mocy decyzji dyrektora szkoły, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

 

Uwaga!! OPS nie finansuje posiłków podczas realizacji programu „Lato w mieście”

 

 

Podstawowe informacje dla rodziców/opiekunów prawnych

- Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018 będą prowadzone przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń od 17 maja od godziny 12.00. Szczegóły w harmonogramie.

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

 

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godziny 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

 

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

WPE pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram zapisów do  Programu Lato w Mieście 2018

     

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

 

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

19 czerwca
 godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

 

 • Uczestnicy mają zapewnioną opiekę i zajęcia edukacyjno – wychowawcze od godziny 7.00 do godziny 17.00.
 • Uczestnicy korzystają bezpłatnie z różnorodnych zajęć w ramach przygotowanej oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych
 • Uczestnik Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
 • Z posiłków korzystają wszyscy uczestnicy. Dopuszcza się wyjątki od tej zasady w przypadku specyficznej diety uczestnika zaleconej przez lekarza.
 • Opłata za posiłki, wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych wynosi 7 zł. za dzień.
 • Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.
 • Nie wnoszą opłat za posiłki dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie).
 • Numer konta do dokonywania opłat za posiłki zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.
 • Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym, mailowym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w WPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
 • Zwroty opłat za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą w ciągu 30 dni po zakończeniu edycji programu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne.
 • Uczestnik programu w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych otrzymuje bezpłatnie napoje.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć