Menu główne

Ochrona danych osobowych

Inspektor danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka

 

Sebastian Kępka

e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3) Zarządzenie nr 44/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka z dnia 30 lipca 2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć