Menu główne

Zespół Kierowniczy Szkoły WYCHOWAWCY KLAS 2017-2018 Zespół edukacji wczesnoszkolnej 2017 - 2018 Zespół humanistyczny 2017 - 2018 Zespół języków obcych 2017/2018 Zespół matematyczny 2017 - 2018 Zespół nauk przyrodniczych 2017/2018 Zespół artystyczno - techniczny 2017/2018 Zespół wychowania fizycznego 2017 - 2018 Zespół wspierania uczniów uzdolnionych Zespół świetlicy 2017 - 2018 Zespół katechezy 2017-2018 Zespół wychowania przedszkolnego 2017/2018 Zespół d/s. ewaluacji wewnętrznej Zespół d/s. współpracy z instytucjami zewnętrznymi i promocji szkoły Zespół /s. dokumentacji wewnętrznej Zespół d/s. integracji i pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zespół d/s. jakości kształcenia Zespół d/s. planu zajęć, dziennika szkolnego i dyżurów Zespół ds. podręczników

Kadra szkoły

Zespół Kierowniczy Szkoły

 

 

 

 Emilia Wojdyła - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2

 

Ewa Czarnecka -  zastępca dyrektora d/s Przedszkola nr 345

 

Anna Galbarczyk - Kołpak - zastępca dyrektora szkoły, klasy I - III

 

Katarzyna Olobry - Księżak -  zastępca dyrektora szkoły d/s integracji i pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Janina Radziejewskazastępca dyrektora szkoły, klasy IV - VII

 

Iwona Siedlecka - kierownik świetlicy

 

 

W godzinach pracy Szkoły zawsze jest obecny członek Zespołu Kierowniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć