Menu główne

Zespół Kierowniczy Szkoły WYCHOWAWCY KLAS 2018-2019 Zespół edukacji wczesnoszkolnej 2018 - 2019 Zespół humanistyczny 2018 - 2019 Zespół języków obcych 2018/2019 Zespół matematyczny 2018 - 2019 Zespół nauk przyrodniczych 2018/2019 Zespół artystyczno - techniczny 2018/2019 Zespół wychowania fizycznego 2018 - 2019 Zespół d/s. ucznia zdolnego Zespół świetlicy 2018 - 2019 Zespół katechezy 2018-2019 Zespół wychowania przedszkolnego 2018/2019 Zespół d/s. ewaluacji wewnętrznej Zespół d/s. promocji szkoły i przedszkola Zespół d/s. dokumentacji wewnętrznej Zespół d/s. integracji i pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zespół d/s. egzaminu ósmoklasisty Zespół d/s. planu zajęć, dziennika szkolnego i dyżurów Zespół d/s. podręczników

Kadra szkoły

Zespół Kierowniczy Szkoły

 

 

 

 Emilia Wojdyła - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2

 

Ewa Czarnecka -  zastępca dyrektora d/s Przedszkola nr 345

 

Anna Galbarczyk - Kołpak - zastępca dyrektora szkoły, klasy I - III

 

Katarzyna Olobry - Księżak -  zastępca dyrektora szkoły d/s integracji i pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Iwona Malarowskazastępca dyrektora szkoły, klasy IV - VIII

 

Iwona Siedlecka - kierownik świetlicy

 

 

W godzinach pracy Szkoły zawsze jest obecny członek Zespołu Kierowniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć