Menu główne

W naszej bibliotece ... 2018-2019 Godziny pracy biblioteki szkolnej „Czytam razem z Warsem i Sawą – starsi czytają młodszym” Spotkania autorskie Kącik literacki - wiersze naszych dzieci Biblioteka - kronika Regulamin wypożyczania podręczników i wypożyczalni biblioteki r. szk. 2017-2018

Biblioteka

W naszej bibliotece ... 2018-2019

W roku szkolnym 2018-2019

naszym uczniom życzymy zapału do czytania smiley

Książka i możność czytania,

to największy z cudów ludzkiej cywilizacji.

 Maria Dąbrowska

 


 

U nas się czyta.

Nowe książki, zakupione w ramach Narodowego Pprogramu Rozwoju Czytelnictwa, choć jeszcze nie wszystkie zarejestrowane, podczas przerw, strona po stronie,

przez wiele dzieci już przeczytane. 

  

KSIĄŻKA – NIEZWYKŁA PRZYGODA

 

CO DAJE CZYTANIE KSIĄŻEK?

 

Poprawia pamięć

Czytając książki zapamiętujemy imiona bohaterów, ich charaktery, historie, miejsca, wątki fabularne i wiele innych szczegółów. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Poprawia skupienie i koncentrację

Czytanie wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Poszerza słownictwo

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Rozwija wyobraźnię

Czytając sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Poszerza wiedzę

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. 

Poprawia pisanie

Zwiększa zdolności analityczne

Czytając często analizujesz wydarzenia, fakty, stawiasz tezy... Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Kształtuje osobowość

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Inspiruje

Postacie fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Rozwija wrażliwość na innych ludzi

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Redukuje stres i pomaga zasnąć

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora
się zrelaksować i przygotować do snu.

 

 

Opracowanie: M. Kwiatkowska

 

 

 


Pasowanie Na Czytelnika Biblioteki SP nr 301

„Witamy Was w gronie miłośników książek szkolnej biblioteki. Życzymy niezapomnianych chwil podczas czytania i odkrywania tajemnic świata”

16 listopada 2018 r. biblioteka szkolna przyjęła w poczet swoich czytelników uczniów klasy pierwszej 1a i 1d. Celem zajęć było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej i tym samym nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Uczniowie  dowiedzieli się jak należy dbać o wypożyczone książki. Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, zasadami korzystania z czytelni i wypożyczalni oraz sposobem wypożyczania książek.

Na pożegnanie uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym miłym wydarzeniu.

Nowi czytelnicy wyszli zadowoleni
i zaciekawieni wybraną przez siebie książką.\

 M. Kwiatkowska

 

 


KORCZAKOWSKIE KRĘGI WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI

Wstążki Niepodległości

 

„Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą

jest nietrwałe, niepewne, zawodne.”

Janusz Korczak

 

W okresie od 24.09.2018 do 31.10.2018r. Biblioteka brała udział w projekcie realizowanym z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w Polskim Stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka

Celem projektu było zorganizowanie przedsięwzięcia o charakterze rocznicowym

w Stulecie Odzyskania Niepodległości we współpracy z innymi placówkami, którym bliskie są idee pedagogiki Korczaka.

W ramach projektu:

 • Wykonano gazetki – O co chodzi z tą Niepodległością? – odpowiedzi szukaj

w bibliotece”,Janusz Korczak przyjaciel dzieci”.

 • Wzbogacono księgozbiór w pozycje o J. Korczaku i napisane przez

      J. Korczaka – wystawa pozycji.

 • Zorganizowano wystawę książek o Polsce dostępnych w bibliotece – Niepodległa w literaturze.
 • Zorganizowano wystawę wierszy o J. Korczaku napisanych przez uczniów Szkoły oraz prac plastycznych wykonanych do utworów napisanych przez pisarza – doktora.
 • Zaplanowano zajęcia w XVII Czytelni Dzielnicy Bemowo dla klas I – „Polskie symbole narodowe”, dla klas II  –„Janusz Korczak zwyczajny – niezwyczajny”.
 • Przeprowadzono zajęcia w klasach III -  „Jest taka historia…”
 • Czytano wybrane teksty o tematyce patriotycznej - starsi czytają młodszym.
 • Promowano prawa dziecka. „Nie ma gorszych ani lepszych dzieci”
 • Słuchano podczas przerw pieśni legionów.

                      

Realizatorzy: A. Iwanek, M. Kwiatkowska, K. Błażejczyk-Łompieś

 

 

 

 


 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizujemy różnorodne projekty edukacyjne m.in.:

 

W klasach 4c i 4e nauczyciel języka polskiego - pani Katarzyna Dobrowolska zrealizowała projekt promujący czytelnictwo i zachęcający dzieci do korzystania z zasobów szkolnej biblioteki.

Zadanie uczniów polegało na wypożyczeniu książki (mogła to być książka ulubiona) oraz wyborze fragmentu tekstu, który następnie – zgodnie z własnym pomysłem i dowolną techniką – zilustrowali na kartce A4. Poza umieszczeniem autora oraz tytułu utworu na rysunkach , uczniowie zatytułowali swoje ilustracje. Po skończonej pracy każdy głośno przeczytał wybrany fragment książki, co wywołało ożywioną, ale sympatyczną dyskusję na temat czytelnictwa w rozwoju i życiu człowieka.


„Jesień w wierszach polskich pisarzy”

to projekt realizowany w klasach II.

Na projekt składają się następujące działania:

Wypożyczenie przez uczniów literatury tematycznie związanej z projektem.

Głośne czytanie przez uczniów wybranych wierszy o tematyce jesiennej /do wyboru: w klasie, w plenerze, np. w parku/.

Spacer klasowy do lasu lub parku – zbieranie darów jesieni.

Praca plastyczno-techniczna: pejzaż jesienny /praca indywidualna lub w zespołach/. Wystawa prac w klasie lub bibliotece /do wyboru/.

Dzień w kolorach jesieni – uczniowie  przychodzą do szkoły ubrani w barwy jesienne.

                                                                                                              Koordynator: A. Iwanek

 

 


 

„Z książką w pociąg do zdrowia”

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

nasi uczniowie realizują projekty edukacyjne promujące czytelnictwo.

W klasach 1a, 1c, 1d, 1e realizowany jest projekt pt.:

„Z książką w pociąg do zdrowia”

Projekt obejmuje następujące działania:

Spotkanie czytelnicze w bibliotece z literaturą promującą zdrowie.

Spotkanie z p. Kariną – pielęgniarką szkolną /rozmowa z dziećmi o tym, jak dbać o zdrowie/.

Wykonie prac plastycznych promujących zdrowy styl życia. Wystawa prac.

 

                                                                                           Koordynator: A. Iwanek


 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,

który został ustanowiony przez Polską Izbę Książki w 2001 roku obchodziliśmy również w naszej Szkole.

 Głównym celem, który chcieliśmy osiągnąć tego dnia, było zachęcenie  naszych uczniów do czytania książek. Czytanie rozwija przecież wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Zatem 1 października 2018r. na każdej lekcji nauczyciele czytali swoim uczniom na głos przez kilka minut fragmenty nowych, ciekawych książek, zakupionych z projektu -  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa .

Głośne czytanie okazało się miłym wydarzeniem kulturalnym, a uczniowie zaciekawieni wysłuchanymi fragmentami chętnie „sięgają” po te książki.

Koordynator: M. Kwiatkowska


 

 Rok szkolny 2017/2018

Wyniki konkursu etyczno - literackiego pt. "Jak to z tym dobrem było"

I miejsce - Julia Watts z kl.3d

II miejsce - Adila Petros Lodamo - z kl. 5b 

III miejsce - Telimena Witkowska - z kl. 2d

Prace - ilustowane opowiadania - można oglądać i czytać w naszej czytelni.


Laureatką konkursu promującego kulturę czytelniczą w rodzinach pt. "Rodzinka czyta" została

Julia Sochocka z kl. 4b.

Gratulujemy!


Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI w naszej bibliotece miała miejsce LOTERIA LITERACKA dla klas I - VII.  Uczniowie zmierzali się z wylosowanymi przez siebie pytaniami, a poprawne odpowiedzi były nagradzane upominkami. Wydarzenie przyciągnęło do biblioteki wielu Czytelników, którzy z radością ugruntowali swoją wiedzę literacką bawiąc się przy tym wyśmienicie. Loterię fantową pod kierunkiem pani Agnieszki Iwanek prowadzili uczniowie z wolontariatu bibliotecznego "Liber".


 

STARSI CZYTAJĄ MŁODSZYM - SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ W. CHOTOMSKIEJ DLA KL.I

     


Nowości biblioteczne dla młodszych i starszych

  

Czasopisma prenumerowane w roku szkolnym 2017/18 czekają na Was w bibliotece


„Miesiąc z Wandą Chotomską”

„Z krainy czarów nie wagaruj, 
przed bajką nie zamykaj drzwi, 
kto chce choć trochę świat rozjaśnić, 
ten szuka baśni, tak jak my!

Wanda Chotomska

 

W ramach bibliotecznego projektu edukacyjnego „Miesiąc z Wandą Chotomską” uczniowie klas 0-3 poznawali twórczość pisarki.

Celem projektu było między innymi zapoznanie uczniów z wybranymi utworami literatury dziecięcej, propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką oraz inspirowanie do twórczych działań.

 Projekt obejmował szereg działań:

– prezentacja gazetki poświęconej pisarce,

- wystawa książek autorki dostępnych w bibliotece szkolnej,

– słuchanie utworów poetki czytanych przez nauczycieli i uczniów – „Starsi czytają młodszym” dla klas 1,

- lekcje biblioteczne dla klas: 0b, 3c, 4e,

– słuchanie wierszy w wykonaniu pisarki – video,

– konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 -3 pt. „Ilustracja do utworu Wandy Chotomskiej”,

– wystawa pokonkursowa prac dzieci.

Wyniki konkursu bibliotecznego dla klas I – III

pt. „Ilustracja do utworu Wandy Chotomskiej”

 

I miejsce

Franciszek Żychowicz kl. 1d – „Bańkowice Mydlane”

 

II miejsce

Julia Zych kl. 3b – „Po co krowom rogi na głowie?”

Anna Krzemińska kl. 2b – „Drzewo z czerwonym żaglem”

 

III miejsce

Natalia Krzemińska kl. 3b – „Pięciopsiaczki”

Amelka Szewczyczak kl. 1d – „Liski”

Anastazja Walczuk kl. 1d - „Bańkowice Mydlane”

 

Wyróżnienie

Lena Kowalska kl. 1d – „Liski”

Michał Stana kl. 1b – „Literki”

Mateusz Marszałek kl. 1b - „Bańkowice Mydlane”

 

Wszystkie prace można oglądać do 20 kwietnia w czytelni.

Dzieciom, które wzięły udział w naszym konkursie

 serdecznie dziękujemy.

 

Artyści – plastycy, którzy wykonali prace plastyczne do utworów Wandy Chotomskiej zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym II półrocze roku szkolnego 2017/18.

Serdecznie dziękujemy za spędzony poetycko czasJ

      


Starsi czytają młodszym  -  tym razem spotkania z baśnią ukraińską dla klas 2.

     


 

BIBLIOTECZNY_KONKURS_PLASTYCZNY_DLA_KLAS_1-3.pdf

 


We wtorek (13.02.2018 r. ) w szkolnej bibliotece gościliśmy grupę dzieci sześcioletnich z przedszkola. 
W czasie spotkania wspólnie ustaliliśmy, czym różni się biblioteka od księgarni. Dzieciom również zostały przybliżone zasady zachowania panujące w bibliotece i sposób odszukiwania książek na półkach.

Mali czytelnicy z entuzjazmem oglądali wybrane przez siebie książki.


Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało "czystą książkę", która ma ich zainspirować do zapełnienia jej kartek i wykonania wspólnej książki.

 
Małgorzata Kwiatkowska

      

 


Wystawa prac plastycznych pt. "KRÓLOWA KSIĄŻKA". Autorka prac - Nikola z kl.4e.

Wernisaż w czytelni szkolnej. Zapraszamy :)

 


Podczas przerw pomagamy i czytamy

 

   

   

 


 


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia dla klas I pt. „Witamy Cię w naszej bibliotece”.

Podczas zajęć dzieci mogły zapoznać się z biblioteką, regulaminem, czyli zasadami zachowania

i wypożyczania książek. Poznały różne działy z książkami dla najmłodszych i starszych.

Dowiedziały się, co mogą robić podczas przerw w czytelni i dlaczego powinni zachować ciszę.

Podczas zajęć miały miejsce pogadanki nt poszanowania książek oraz dlaczego warto czytać książki.

Dzieci mogły zobaczyć w Internecie, czego książka nie lubi i obejrzeć przykładowe książki dla nich.

Zajęcia kończyły się powtórzeniem najważniejszych treści.

 Na koniec odbyło się uroczyste rozdanie Dyplomów Pasowania na Czytelnika.

W zajęciach wzięły udział klasy:

1a, 1b, 1c ,1d

Teraz Pierwszoklasiści są pełnoprawnymi użytkownikami biblioteki szkolnej.

    

   

 


 

         


„PAŹDZIERNIK Z JANUSZEM KORCZAKIEM”

 

Projekt edukacyjno - wychowawczy, który realizujemy

w bibliotece, obejmuje:

- wystawę wierszy o Januszu Korczaku napisanych przez naszych uczniów,

-prezentację sylwetki i twórczości Janusza Korczaka,

-rodzinny maraton krzyżówkowy z nagrodami „Rodzinna krzyżówka o J. Korczaku”,

- zajęcia w Czytelni Edukacyjnej Nr XVII dla klas 3 -5 pt. „Janusz Korczak-niezwykle zwyczajny”.

 

 
W dniu 22 maja 2017 roku, w ramach cyklu „Kwadrans z książką”,  odbyło się zajęcie z grupą dzieci z klasy 0A na temat: „ Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”.

W trakcie tego zajęcia zapoznano uczniów z postacią „Starego Doktora”- pisarza, dziennikarza, pedagoga i społecznika oraz jego działalnością.

Zaprezentowano dzieciom podstawowe pozycje książkowe oraz przeczytano i omówiono fragmenty tych lektur.

 


W piątek 12.05.17r.

w naszej bibliotece miało miejsce 

spotkanie autorskie z panią Hanną Niewiadomską 

pt. „Zabawy z poezją”

W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas drugich: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2g, 2h.

Poetka zapoznała dzieci z budową wiersza i jego cechami /zwrotka, rym/. Opowiadała historie powstawania Jej własnych utworów, czytała i analizowała z dziećmi ich treść. Pod koniec zajęć dzieci, przy pomocy pisarki, napisały własny utwór pt. „Szkolne rymowanki”.

Po zakończonych zajęciach uczestnicy spotkania mogli nabyć najnowszą książkę naszego Gościa pt. ”Bajczytanki Pani Hanki 4” z imienną dedykacją.


LOTERIA FANTOWA – JANUSZ KORCZAK

15 maja upłynął w bibliotece pod hasłem  JANUSZ KORCZAK. Uczniowie klas IV – VI  uczestniczyli w „zawodach wiedzy” o naszym nowym patronie. Uczestnicy loterii odpowiadali na pytania związane z życiem i twórczością Starego Doktora, a za poprawne odpowiedzi otrzymywali nagrody książkowe.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i sprawiła wiele radości uczniom, a jednocześnie przyczyniła się do pogłębienia i utrwalenia wiadomości o Januszu Korczaku.

 


WARSZTATY PAPIERNICZE W BIBLIOTECE

24.04.17r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty papiernicze, które przeniosły naszych uczniów do zapomnianych czasów średniowiecza. Podczas zajęć odbył się  pokaz czerpania papieru tradycyjną, zapomnianą metodą. Dzieci uczyły się pisania gęsim piórem, barwienia papieru techniką japońską oraz odciskania pieczęci lakowej. Zajęcia były okazją do zapoznania się z historią piśmiennictwa oraz dziejami powstania papieru.

Spotkanie było idealnym sposobem na naukę poprzez twórczą zabawę.Uczniowie zakończyli warsztaty z własnoręcznie wykonanymi pamiątkami.

W warsztatach wzięły udział klasy: 3b, 3c, 3d, 3f


KSIĄŻKA DLA RODZICA

W naszej bibliotece znajdzie się również coś dla rodziców. Rodzic może wypożyczyć książkę na konto swojego dziecka. Termin zwrotu ustala się indywidualnie z rodzicem, ale przeważnie jest to ok. 2 tyg.

Przykładowo, proponujemy:

 1. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słychać, żeby dzieci do nas mówiły.” – A. Faber, E. Mazlish

 2. „Autonomia dziecka a wychowanie” – R. Gay

 3. „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Dzieciom od 2 do 16 lat” – R. MacKenzie

 4. „Świadomość i opanowanie. Wzmocnienie osobowości dziecka” – Ch. Kugler

 5. „Wychowanie bez porażek” –T. Gordon

 6. „Kocham i wychowuję” – W. Brejnak

        

Zapraszamy do działu: Rodzic.  


10.04.2017r.- dla uczniów kl. 0a, odbyło się zajęcie z cyklu: „Kwadrans z książką”

Tematyka spotkania to: Prasa, czyli czasopisma - co to takiego?

Głównym celem zajęć było rozpowszechnienie wśród uczniów przeznaczonych dla nich czasopism.

Zapoznano dzieci z rodzajami czasopism: ze względu na wiek czytelnika  lub okresy wydawnicze, tj./ pisma dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci oraz tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i kwartalniki/.

Dzieci poznały następujące periodyki: „Przyroda polska”, „Poznaj świat”, „Odkrywca”, „Viktor Junior”, „Świerszczyk”.

Wiersz Ewy Zachary pt. „Pisanki” (magazyn dla dzieci Świerszczyk nr 7 z dnia 1.04.2017r.) przybliżył uczniom zwyczaje wielkanocne.


Nowości czytelnicze

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym dzieci wzbogacamy księgozbiór w kolejne ciekawe książki.

1. „Afryka Kazika” – Ł. Wierzbicki

2. „Nela na Kole Podbiegunowym”

3. „Baśniobór” – B. Mull

4. „Tajemnice gazety”- M. Widmark

5. „Asiunia” – J. Papuzińska

6. „Z piaskownicy w świat” – G. Kasdepke

7. „Kim był Leonardo da Vinci?” – R. Edwards

8. „Mały wielki przyjaciel” – E. Zubrzycka

Wszystkich nie wymieniamy smiley

            

 

Zapraszamy na wystawę nowości czytelniczych do biblioteki. 

 


„To dobrze, że każdy jest inny i dobrze, że może się zmieniać”

to  temat marcowego spotkania klasy 0A w ramach „Kwadransu z książką”,

które miało miejsce w bibliotece szkolnej dnia 6.03. 2017r.

 


W dniu 16.01.2017r. , w ramach cyklu „Kwadrans z książką”, w bibliotece szkolnej ponownie odbyło się

zajęcie dla kl.0A.

Tym razem chodziło o zachęcenie dzieci do sięgania po książkę popularno-naukową, poszerzającą wiedzę dziecka na temat kultury i tradycji ludowych. Dzieci poznały nowe słowa: „karnawał”, „zapusty”, „korowód”, „bal karnawałowy”   i jego różne odmiany: „bal kotylionowy”, „bal przebierańców”, „bal maskowy”. Poznały także podstawowe zwyczaje ludowe związane z tym okresem zawarte w treści  książek pt. „Folklor i zwyczaje w Polsce” oraz  „Zwyczaje obrzędy. Rok polski”.

Następnie przeczytano rozdział pt.: „Bal karnawałowy” z książki „Nowi przyjaciele Misia Uszatka” Czesława Janczarskiego i omówiono jego treść. Uczniowie dowiedzieli się jak pięknie można zorganizować bal przebierańców. Wypowiadali się także na temat: za kogo najchętniej by się przebrały na taki bal i uzasadniały swój wybór bohatera.

Na zakończenie zajęcia Wychowawczynie klasy poinformowały, iż 2 lutego 2017r. odbędzie się dla uczniów  bal  maskowy i na tę okoliczność dzieci samodzielnie wykonają maski balowe.

 Życzymy wesołej zabawy!12.12.2016 r. w  bibliotece szkolnej, w ramach cyklu: „ Kwadrans z książką”, 

odbyło się kolejne już spotkanie klasy 0A,  

tym razem z książką  niosącą w swej treści niesamowitą  atmosferę Świąt Bożego Narodzenia

pt. „MAGICZNE BOŻE NARODZENIE”.

Ta kolorowa, pięknie ilustrowana, książka pozwoliła dzieciom odkryć magię Świąt Bożego Narodzenia. Opowiada ona o przygodach Świętego Mikołaja i jego pomocników, w czasie przygotowań do Świąt.

Święty Mikołaj i jego przyjaciele elfy zabrali młodych czytelników

w daleką, niesamowitą podróż pełną przygód, uśmiechu, zabaw i prezentów!

Opowieść o Świętym Mikołaju, który przemierza świat

i spełnia dziecięce marzenia, napisana jest barwnym, ciepłym językiem, łatwo przyswajalnym i zrozumiałym dla każdego dziecka.

Na zakończenie zajęcia dzieci otrzymały „kolorowankę”  z wizerunkiem choinki do starannego pomalowania.


English Corner w bibliotece szkolnej

Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z kącika z literaturą w języku angielskim.


Z_zycia_Kola_Przyjaciol_Biblioteki.doc


Pierwsza część zajęć promujących książkę

z cyklu: STARSI CZYTAJĄ MŁODSZYM

już za nami.

Uczniowie – miłośnicy czytania i książki, z klas IV – VI,

w swoim wolnym czasie

spotkali się w naszej bibliotece z uczniami klas 0 – 1,

aby poczytać i miło spędzić czas przy słowie pisanym.

Rysunek 1: Przygody Misia Beniamina klasie 0b czyta Magdalena Pióro z kl. 4e

 

Rysunek 2: Jakub Bagiński i Mateusz Siedlecki z kl. 4e czytali dzieciom z kl. 0c

 

Rysunek 3: Radość ze spotkania na buziach dzieci z kl.1b, które wysłuchały opowiadania

W. Chotomskiej pt. „Przygody jeża spod miasta Zgierza". Spotkanie poprowadzili: Laura Bielińska

i Sebastian Pilch z kl. 5c

Rysunek 4: Zajęcia dla dzieci z kl. 1a poprowadziły Julia Topolska i Julia Kozińska - uczennice kl. 5c

 

Klasa 1c również u nas była, ale zdjęć nie robiła. Opowiadanie Wandy Chotomskiej

"O jeżu, który szukał rodziny", uczniom kl.1c czytały: Karolina Górecka i Klaudia Plenik –uczennice kl.5c.

Kolejne zajęcia, których główny bohaterem jest KSIĄŻKA, oczywiście przed nami.

Chętnych do czytania nie brakuje. Chętnych do słuchania również.

Przecież wszyscy wiemy, że

 

CZYTANIE JEST COOL! smiley


Wyniki konkursu: „Moje imię ogrodem pełnym witamin.”

 

I miejsce:

  1. Daria Boruc kl. 3f.

  2. Natalia Kamola kl. 2e.

II miejsce:

  1. Natalia Grubbs kl.2d.

  2. Aniela Kowalska kl. 3fr.

III miejsce:

  1. Karol Chromiński kl. 2g.

  2. Tomasz Kwiatkowski kl. 3f.

Wyróżnienie:

  1. Oliwia Grubbs kl. 0b.

GRATULACJE!!!


Nowości czytelnicze w naszej bibliotece:

a. nowe lektury dla klas I – III

      

b. seria książek przygodowo – podróżniczych:

"Nela – mała reporterka"

     


   

 

     Witaminowy konkurs plastyczny z nagrodami!

dla klas:  I-III

pt.: „Moje imię ogrodem pełnym witamin.”

 

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Cele konkursu:

- uświadamianie dzieciom znaczenia witamin w ich codziennym żywieniu;

- rozwijanie fantazji, poczucia piękna uczniów  oraz ich logicznego myślenia;

- rozwijanie talentu plastycznego uczniów.

3. Formy, zasady i przebieg konkursu:

- prace jako plakaty w formacie A4, wykonane mogą być dowolną techniką malarską;

- plakat należy wykonać w postaci kolażu lub rebusu utworzonego z  obrazów owoców zaczynających się na litery występujące w „imieniu” uczestnika konkursu;

- na odwrocie wykonanej pracy należy podać  dane; tj. imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza autor pracy.

4. Czas realizacji konkursu:

- konkurs odbędzie się w dniach: 16.XI. - 30.XI. 2016r.;

- wykonane prace należy złożyć w bibliotece szkolnej;

- Komisja Konkursowa będzie oceniać: zgodność pracy z tematem,

  pomysłowość i staranność jej  wykonania;

Więcej informacji w bibliotece szkolnej.

Ogłoszenie wyników nastąpi 7.12.2016r.

Życzymy  sukcesów i wspaniałych nagród !


 

 

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, w dniu 7 listopada 2016r. w cyklu „Kwadrans z książką” odbyły się, w czytelni biblioteki szkolnej, zajęcia z uczniami klasy 0a, podczas których dzieci zapoznały się z  treścią wiersza Władysława Bełzy z 1900r.

p.t. „Katechizm dziecka polskiego”.

Po omówieniu treści wiersza maluchy zostały udekorowane kotylionami w barwach narodowych.

Poza krótką wzmianką o historii 123-letniej niewoli i okolicznościach wyzwolenia Polski spod władzy zaborców dzieci poznały znaczenie słowa „Ojczyzna”, barwy Flagi Polski, Godło oraz słowa Hymnu Narodowego, który dzielnie odśpiewały na zakończenie zajęć.


W ramach akcji „STARSI CZYTAJĄ MŁODSZYM”

dnia 25 października br. odbyło się spotkanie czytelnicze dla klasy 0b.

W świat przygód i rozterek małego Beniamina, który uczył się mówić: proszę, przepraszam
i dziękuję, wprowadziła naszych „zerówkowiczów”  uczennica klasy 4e Magdalena Pióro.

W końcowej części spotkania dzieci miały okazję odpowiadać na pytania do tekstu i otrzymać drobne nagrody za trafnie udzielone odpowiedzi.

Następne spotkania przed nami smiley


WYNIKI KONKURSU „Henryk Sienkiewicz ciągle aktualny i modny”

I miejsce - Adam Stachelek – 6a

II miejsce - Aleksandra Adamska – 6e

III miejsce  - Aleksandra Gołacka – 6a, Julia Sykulska  - 6a

IV miejsce - Kacper Stopa – 6a

Dziękujemy wszystkim,

którzy wzięli udział w konkursie

i

GRATULUJEMY!


Zapraszamy wszystkich chętnych  uczniów z klas IV –VI

 do Koła Przyjaciół Biblioteki „LIBER”.

Działalność Koła obejmuje dwie sekcje:

 1. POMAGAM – czyli wolontariat biblioteczny

/pomoc w pracach bibliotecznych, promowanie książki, czytelnictwa/,

 1. TWORZĘ – czyli kreatywne spotkania z książką, czasopismem, mediami /praca na dostępnych programach edukacyjnych, słuchowisko, film/.

Uczeń uczestniczy w proponowanych działaniach w ramach swojego wolnego czasu, np. po lekcjach, czekając na zajęcia, czy podczas długich przerw.

Więcej informacji i zapisy do Koła – biblioteka szkolna.

                                                                         Opiekun- p. Agnieszka

 


DRODZY UCZNIOWIE!

KĄCIK LITERACKI przypomina o swoim istnieniu i czeka na Wasze debiuty literackie.

Zachęcamy Was gorąco do pisania wierszy i opowiadań. Temat wiodący w tym roku:

WARTOŚCI W MOIM  ŻYCIU.

Wiemy, że w wielu  z Was drzemie duch pisarza. Przelejcie go tylko na papier!

W ten sposób czynimy świat bardziej kolorowym!

Swoje utwory przynoście do biblioteki.

Za Waszą zgodą będziemy je zamieszczać na stronie Szkoły w zakładce:

Biblioteka oraz na gazetce w czytelni.

WASZA TWÓRCZOŚĆ JEST DLA NAS RADOŚCIĄ! 

TAK WIĘC… DO DZIEŁA!  smiley


„Trzeba sobie wzajemnie pomagać: to naturalne prawo.”

                                                 La Fontaine

 

Kolejny już rok kontynuujemy akcję podjętą we współpracy z Radą Rodziców

„DZIECI – DZIECIOM”- PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ, NIEPOTRZEBNĄ LEKTURĄ,

ULŻYJ  DOMOWEJ BIBLIOTECZCE.

Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego w lektury i inne ciekawe książki dla dzieci w wieku 6 -13 lat.

Do tej pory zarejestrowaliśmy 384 egzemplarze przekazane nam przez uczniów, rodziców, a nawet dziadków i nauczycieli naszej szkoły.

Podarowane książki służą dzieciom.

DZIĘKUJEMY ZACHĘCAMY DO DOLSZEJ WSPÓŁPRACY.


Cykliczne spotkania czytelnicze w bibliotece dla przedszkolaków i klas 0, czyli "Kwadrans z książką"

       W dniu 17.10.2016r. odbyły się pierwsze zajęcia biblioteczne pt. Kwadrans z książką”, w których uczestniczyła grupa 0A. Celem głównym było zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną, jej zasobami oraz zasadami zachowania w czytelni. Dzieci zapoznały się także z bohaterką książki Piotra Rowickiego „Nazywam się Jeżynka” oraz „Jeżynka idzie do szkoły”, poznały zarówno jej „charakterek” jak i  kilka z wielu przeżywanych przygód. Zostały w ten sposób zachęcone do nauki czytania oraz przeczytania wszystkich historii z tych książek.

 


 

W ramach upamiętnienia 167. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina

w naszej czytelni od 17  do 21 października odbywają się

POPOŁUDNIA Z MUZYKĄ PANA CHOPINA

Jako lekturę, w tym tygodniu, szczególnie proponujemy:

 


10 - 14 PAŹDZIERNIKA  -  TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Biblioteka proponuje:

- wystawkę literatury obcojęzycznej,

- prezentację podstawowego słownictwa dotyczącego czytelnictwa w językach: angielskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, francuskim,

- prezentację wielkich  pisarzy z wybranych krajów,

- słuchanie bajek w języku angielskim podczas dużych przerw.

         


PAZDZIERNIKOWY__KONKURS_-Sienkiewicz_regulamin.pdf

 


 

Działania / w tym konkursy/

Termin

Współpraca

Wprowadzenie uczniów klas I w świat biblioteki szkolnej – lekcje biblioteczne /pasowanie na czytelnika/.

X

Wychowawcy klas I

„Kwadrans z książką” dla dzieci z przedszkola.

1/m-c

Wychowawcy przedszkola

„Kwadrans czytelniczy” -zajęcia czytelnicze dla uczniów przebywających w świetlicy.

1/tydzień

 

Włączenie się w kampanię społeczną „Mądra szkoła czyta dzieciom”:

- „Dzień głośnego czytania” – akcja czytelnicza promująca twórczość i sylwetki wybranych pisarzy,

- „Starsi czytają młodszym” – spotkania z książką dla uczniów na poziomie klas I –III.

I i II półrocze

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy kl. I -III

Akcja: „Dziadek, babcia, mama, tato – dają przykład- czytać warto!” – głośne czytanie dzieciom przez zaproszonych gości.

I i II półrocze

 

Konkurs:

Całoroczny konkurs pt. „Aktywny czytelnik” /na poszczególnych poziomach od kl. I – VI/.

I i II półrocze / rozstrzygnięcie w czerwcu/

 

Spotkania z pisarzami:

- z Barbarą Szelągowską na poziomie klas IV –VI,

-z Agnieszką Szczepańską lub Małgorzatą Strzałkowską na poziomie klas I –III.

II półrocze

/do ustalenia z pisarzami/

Wychowawcy

Rada Rodziców

Akcja: „Październik z Sienkiewiczem” – konkurs na poster o pisarzu dla kl. IV –VI, promocja sylwetki pisarza / gazetka, wystawka, film, słuchowisko/.

X

Nauczyciele

j. polskiego

Nauczyciele plastyki

Dzień z Astrid Lindgren  - promocja twórczości pisarki, konkurs przebierańców pt. „ Pippi Langstrump to właśnie ja” / dla kl. I –III i IV –VI.

14XI

Wychowawcy klas

Promocja literatury obcojęzycznej – włączenie się w obchody „Tygodnia języków obcych”.

10- 14X

Nauczyciele języków obcych

Lekcje biblioteczne w Czytelni  Edukacyjnej Nr XVII.

I i II półrocze

Czytelnia Edukacyjna na Bemowie

Lekcje biblioteczne / zapoznanie z księgozbiorem, pismem Braille’a / w Bibliotece Polskiego Związku Niewidomych, ul. Konwiktorska - dla kl. III – IV.

II półrocze

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych

Wspieranie talentów literackich:

-kontynuacja akcji: Kącik Poetycki – debiuty literackie uczniów, prezentacja twórczości / temat wiodący w tym roku: wartości w moim życiu/.

I i II półrocze

Nauczyciele j. polskiego

Kontynuacja akcji: „Dzieci – dzieciom – podziel się książką i niepotrzebną lekturą.

I i II półrocze

Rodzice

Dzieci

Badanie potrzeb czytelniczych wśród uczniów i nauczycieli / wywiad/  i sukcesywne wzbogacanie księgozbioru.

I i II półrocze

 

Badanie i opracowywanie wyników czytelnictwa – statystyka dzienna, półroczna i roczna.

 

I i II półrocze

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć