• Deklaracja dostępności

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

     Data publikacji strony internetowej: 2009-03-06

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Dostępność cyfrowa

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

     Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

     Filmy i teksty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://cloud5k.edupage.org/cloudz%3AdAo%2FIukggVbq9968aXdnnmFRnUzFKCG6Si1owTimQ3D43QknKto3ZRVh6fRPah%2F5

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Udogodnienia:

     Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: podwyższony kontrast, możliwość powiększenia liter na stronie, podgląd strony w różnych skalach szarości.

      

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
     • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Damian Gawle, sekretariat@zsp2.pl.

     Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 664 92 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

     Dostępność architektoniczna

     Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

     Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaleca się wchodzenie do szkoły wejściem głównym od ulicy Sucharskiego. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych.

     Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 75 cm oraz 100 cm, podjazd o długości 2,7 m i o szerokości 120 cm oraz nachyleniu 3%. Do drzwi wejściowych z poziomu terenu prowadzi jeden stopień o wysokości 10 cm bez oznaczeń kontrastowych. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane są ręcznie na zewnątrz. Brak progu wejściowego. Pomiędzy wejściem głównym a holem znajduje się przedsionek o wymiarach 240cm x 530 cm.

     Klienci obsługiwani są wyłącznie na parterze. W budynku szkoły są schody wewnętrzne, nie ma wind.

     Sposób dojazdu

     Budynek znajduje się na osiedlu Jelonki, przy ulicy Brygadzistów 18. Posiada dwa wejścia, oba od strony ul. Brygadzistów.

     Do szkoły można dojść od ulic:

     1. Świetlików,
     2. Powstańców Śląskich,
     3. Sucharskiego. 

     Ad.1. Przejście dla pieszych od ul. Świetlików umiejscowione jest na progu spowalniającym i nie posiada sygnalizacji świetlnej. Nie ma tutaj przystanku autobusowego.  Chodnik dla pieszych do wejścia głównego do szkoły nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie ma schodów oraz podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

     Drogę od ulicy Świetlików do wejścia głównego do budynku szkoły można pokonać samochodem jadąc ulicą Brygadzistów. Po prawej stronie znajdują się miejsca parkingowe.

     Ad.2. Do ulicy Powstańców Śląskich, na przystanek Synów Pułku dojechać można tramwajami numer: 10, 13, 26, 27 oraz autobusami 129, 189. Oddalone są od szkoły ok. 400 metrów. Po wyjściu z tramwaju trzeba przejść przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową kierując się w stronę ul. Borowej Góry. Następnie chodnikiem, pomiędzy budynkami, można dojść do wejścia głównego szkoły. Na trasie dojścia do budynku szkoły znajdują się schodki i nierówności, po prawej stronie asfaltowe boisko, po lewej -plac zabaw

     Ad.3. Do ulicy Sucharskiego można dojechać samochodem lub dojść pieszo alejkami osiedla Jelonki od budynku Hali Wola znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej. Na trasie ul. Sucharskiego a wejściem głównym do szkoły nie ma przejść dla pieszych. Trzeba pokonać 10 schodków, jest tam podjazd dla wózków i poręcze.

     Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/