• Doradztwo zawodowe - AKTUALNOŚCI

    •  

     Drodzy Uczniowie,

     Na stronie Biura Edukacji  

     https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej 

     są zamieszczane materiały potrzebne uczniom, rodzicom jak też doradcom zawodowym w szkołach podstawowych podczas procesu rekrutacji na r. szk. 2023/2024


     WARSZAWSKIE DNI DORADZTWA ZAWODOWEGO

     Jak co roku z doradcami z PPP z Warszawy zapraszamy uczniów klas 8:

     20-25 marca 2023 r.

     W ramach przedsięwzięcia planowane są:

     Konsultacje (w języku polskim) w zakresie doradztwa zawodowego realizowane w formule zdalnej,  - od 20 do 24 marca 2023 r.
     Link do zapisów: https://liblink.pl/c3gJqZXg4c

     Konsultacje stacjonarne (w języku polskim) Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1,

     25 marca 2023 r. sala 3.22 (II piętro), gdzie: ul. Berka Joselewicza 4,
     Link do zapisów: Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi dla uczniów (wcies.edu.pl)

     Spotkania informacyjne dla ósmoklasistów w języku ukraińskim:
           w formule zdalnej w dniach 20.03.2023 r.-23.03.2023 r. - godz. 16.30.

     stacjonarnie: 25 marca 2023 r. Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Berka Joselewicza 4, godz. 12.00, sala 3.9 (II piętro).
     Link do zapisów: https://liblink.pl/yww4MFdB8R 

      
     r. szk. 2021/2022


     Drodzy Uczniowie,

     poniżej umieszczamy linki do szkół ponadpodstawowych. 

     Zachęcamy Was do spacerów online po tych szkołach!

      

     UWAGO OŚMIOKLASISTO!

     Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, że zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”?

     - szkoły ponadpodstawowe:

     Oferta nauki dla uczniów klas VIII - ZS nr 34: 

     ZS nr 34 (Technikum nr 30 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 41) mieści się w Warszawie przy ul. Piotra Wysockiego 51.

     Absolwenci Szkoły Podstawowej mogą kontynuować naukę w Technikum w zawodach:

     • technik budownictwa,
     • technik technologii drewna,
     • technik usług fryzjerskich;

     jak również w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach:

     • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
     • fryzjer
     • klasy wielozawodowe (kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, pracownik obsługi hotelowej, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca).

     Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w terminach 06.05.2021 oraz 13.05.2021

     Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu (22) 679-16-69, (22) 744-24-15, (22) 677-86-29.

                                       wicedyrektor Lech Pawłowski

                                       pedagog Ewa Grefkowicz

                                       pedagog Małgorzata Stańczyk

                 Zapraszamy uczniów i rodziców do odwiedzenia szkoły, jak również naszej strony  http://ZS34.pl

                                                                                    Bardzo dziękuję Małgorzata Stańczyk                                  

     - z dzielnicy Praga Północ

       Zespół Szkół nr 11 (Technikum nr 20 im. Wł. Grabskiego Ratuszowa 13) - staż w Grecji 2020 https://youtu.be/A8XAH6fxzqc  Zapraszamy do obejrzenia Naszego LIB DUB"a" Technikum nr 20 https://www.youtube.com/watch?v=FFJiusJvsWY                                  

     ·       Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3 (Technikum Mechaniczne nr 5, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12, XX LO im. Bolesława Chrobrego) - film promocyjny 2021/2022 https://www.youtube.com/watch?v=wDfcce3udRg

     ·       Zespół Szkół nr 14, ul. Szanajcy 5 ( Technikum Geologiczno Geodezyjno Drogowe)  www.zs14.pl  https://indd.adobe.com/view/b635aebb-327a-4be1-993c-f4a13c4f9731   https://www.youtube.com/watch?v=JQIEaEonnno

             

     ·       LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kowelska 1 https://drive.google.com/file/d/1QMuGo4aZtiFvIQXBbmuVwjiISU0SAn_C/view


     VII Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Mój wymarzony zawód”.

     Drodzy Uczniowie,
     zapraszam do udziału w VII Warszawskim Konkursie Wiedzy o Zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Mój wymarzony zawód”.

     TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
     1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe.
     2. Dwie kategorie wiekowe:
      szkoła podstawowa, uczniowie z klas 1-6
      szkoła podstawowa, uczniowie z klas 7-8 i szkoła ponadpodstawowa, uczniowie liceum
     ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.
     3. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: prezentacja lub film.
     Prace powinny spełniać 3 kryteria: formalne, merytoryczne i artystyczne.
     4.Czas trwania konkursu: luty – czerwiec 2021r.
     Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
     I etap, tzw. szkolny
     Odbędzie się na terenie szkoły
     w konkursie – Szkolna Komisja oceni i wybierze maksymalnie po dwie najlepsze prace w kategoriach:
     prezentacja i film, z uwzględnieniem kryterium wieku.
     - prace uczniów z klas 1-6: po dwie prace w kategorii prezentacja oraz film (maksymalnie 4 prace)
     b. prace uczniów z klas 7-8: po dwie prace w kategorii prezentacja oraz film (maksymalnie 4 prace)
     II etap tzw. finałowy
     Kapituła Konkursu oceni prace zamieszczone zgodnie z kryterium formalnym wg ustalonych kryteriów:
     merytorycznych i artystycznych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
     ZASADY KONKURSU
     1. Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia zawodu w wybranej przez niego formie:
     Prezentacja - prezentacja multimedialna w wybranym przez siebie programie zapisana w
     PDF, licząca nie więcej niż 10 slajdów, do 50 MB. Wybrani Uczestnicy zostaną zaproszeni
     do zaprezentowania swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej na spotkaniu on-line z
     Kapitułą Konkursu.

     Film - nagranie filmu dowolną techniką. Czas trwania filmu do 3 minut. Film należy
     zamieścić na dowolnej platformie, np. YouTube, Vimeo. Wybrani Uczestnicy zostaną
     zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej na spotkaniu
     on-line z Kapitułą Konkursu.
     2. Uczeń może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę konkursową

     Zapraszam wszystkich chętnych Uczniów :)

     Sylwia Kanclerz

      

      


     "Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej"  prezentacja


     Szanowni Państwo


     Od grudnia 2019 r. nasza Szkoła bierze udział w projekcie "Sięgnij po Więcej!" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.
     W tym celu został utworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK). Jest to miejsce, w którym uczniowie będą mogli porozmawiać o planach wyboru szkoły, czy zawodu. Zapraszam również rodziców uczniów.
     PIK mieści się na pierwszym piętrze 109a(gabinet Pedagogów).

     Na wszystkie zainteresowane osoby będę czekała

     w poniedziałki w godzinach 

     12.30 - 14.45. 

      


     Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.
     Koordynator projektu "Sięgnij po więcej"
     Sylwia Kanclerz

      


     Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice !

     Młodzież z klas 8 w niedługim czasie będzie musiała dokonać wyboru dalszego etapu kształcenia.

     Aby te wybory były trafne powstał portal www.wybieramszkole.pl, dedykowany dla uczniów m.st. Warszawy, który ma na celu ułatwienie poszukiwania właściwej szkoły/klasy średniej podczas rekrutacji na rok 2020/2021.

      Funkcjonalność portalu jest duża - zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:

     • typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),

     • lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),

     • rankingach,

     • przedmiotach rozszerzonych,

     Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

     Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem https://www.wybieramszkole.pl/

      

     Pozdrawiam

     Dorota Janusz

      


     Zapraszamy uczniów i rodziców w kolejnych terminach na spotkania z doradcami zawodowymi w czasie

     Warszawskich Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego w Pałacu Młodzieży:
      


     23-24 marca 2019 r., 30-31 marca 2019 r., 6-7 kwietnia 2019 r.

     WAŻNE: Obowiązują zapisy elektroniczne.

     LINK DO ZAPISÓW: http://crdz.wcies.edu.pl/indywidualne-konsultacje-z-doradca...


     Barbara Zadrożna

      


     28 lutego klasa 8D wraz z wychowawcą uczestniczyła w ramach doradztwa zawodowego w spotkaniu zorganizowanym dla klas ósmych przez Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie. 


     Uczniowie mieli okazję zobaczyć ofertę techników i szkoły branżowej, porozmawiać z ich uczniami i nauczycielami oraz wejść do pracowni dla uczniów technikum fototechnik, technik fotografii i multimediów. Szkoła daje możliwość uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności fotograficznych. 


      

     Szkoła zaprasza również osoby dorosłe zainteresowane kształceniem i rozwoje zainteresowań artystyczno-fotograficznych na weekendowy kursu kwalifikacyjny w zawodzi fototechnik (A.20 Rejestracja i obróbka obrazu.)


     TF_Konkurs(1).pdf

     Zapraszam na stronę internetową: http://fotospokojna.com/
     i dni otwarte szkoły: 28 marca 2019 r. lub 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00

      


     25 stycznia uczniowie klasy 8b i 8c wraz z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka dla klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego.

     Ósmoklasiści zapoznali się z ofertą techników i szkoły branżowej, mieli okazję porozmawiać z ich uczniami i nauczycielami oraz wejść do pracowni, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

     Zainteresowanych ofertą szkoły zapraszamy na stronę internetową:

     http://kasprzak.edu.pl/informacje-o-szkole

     oraz na dni otwarte w ZSP nr 36:

     16 marca i 3 kwietnia od godziny 10:00.


      


     Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży

      


     Szanowni Państwo,
     w ostatnich dniach na stronach Biura Edukacji pojawiły się materiały dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

     Przesyłam Państwu kilka ważnych linków z krótkim opisem, co zawierają.
     Po zapoznaniu się z terminarzem dni otwartych w szkołach proponuję zajrzeć na stronę interesującej Państwa placówki (spis adresów stron internetowych szkół jest w jednym z załączników). Zazwyczaj są tam dodatkowe informacje dotyczące tworzonych klas.

     Proszę dokładnie wczytywać się w terminy - niektóre szkoły robią oddzielne spotkania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, inne łączą te spotkania.


     REKRUTACJA_ADRESY__dla_klas_8.pdf

     Z wyrazami szacunku
     Barbara Zadrożna

      


     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20,

     ul. Powstańców Śląskich 17,  01-381 Warszawa  

     Dzielnica Bemowo

     Działania

     Terminy

     Indywidualne porady zawodowe w ramach Bemowskich  Dni Porad Zawodowych

     Na spotkanie należy umówić się w recepcji poradni (telefonicznie lub osobiście) od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 20:00 oraz soboty 9:00 – 13:00

     22 666 17 74   ppp20@vp.pl

     Bemowskie Miasteczko Zawodów (Bemowskie Targi Edukacyjno-Zawodowe)

     04.04.2019 r.

      


     Idywidualne konsultacje dla uczniów klas VIII prowadzone przez doradców zawodowych

     Serdecznie zapraszamy uczniów na indywidualne konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych.

     Porad udzielają specjaliści zatrudnieni w:

     1. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES, kontakt: crdz@wcies.edu.pl

     2. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1,  pokój 103,e-mail: ciidm@pm.waw.pl,

     tel. 22 656 66 48

     3. Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych - wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie


     XXXI MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY PERSPEKTYWY 2019

     Prezentacje Liceów i Techników od kilku lat przygotowuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W tym roku ze względu na opuszczające szkoły dwa roczniki absolwentów organizatorzy zdecydowali się na wydłużenie terminu Prezentacji Liceów i techników, 5 i 6 marca (godz. 9.00-18.00) będą dla absolwentów szkół podstawowych natomiast 7 i 8 marca adresowany będzie do absolwentów gimnazjów. Sobota, 9 marca (godz. 9.00 -15.00), będzie dniem odwiedzin rodzinnych.

      

     W ramach Miasteczka zawodów promowane jest szkolnictwo zawodowe. Co roku na Salonie dla młodzieży  funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez pedagogów szkolnych. Można w nim porozmawiać o swoich zainteresowaniach i o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia.

     W sprawach organizacji najbliższej edycji Prezentacji Liceów i Techników, która odbędzie się w dniach 5-9 marca 2019 należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

     Kontakt: Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, tel. (22) 44 33 511 lub (22) 44 31 341