• Nasz patron - Janusz Korczak

    •  

     Janusz Korczak patronem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

     w Warszawie

     Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 na warszawskim Bemowie nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach nadania imienia 20 października wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

     Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Podwyższenia Krzyża św. na Bemowie mszą świętą, koncelebrowaną przez biskupa Rafała Markowskiego, który w homilii nakreślił portret Janusza Korczaka. – Życzę Wam, aby Janusz Korczak był rzeczywiście Waszym patronem i przykładem jak można żyć i swoje życie ofiarować innym – mówił ksiądz biskup.

     Z poświęconym sztandarem społeczność szkolna udała się w mury SP Nr 301, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Zgromadzonych gości powitała dyrektor Emilia Wojdyła, która zaznaczyła, że wybór patrona był wspólną sprawą szkoły, a Janusza Korczaka wskazały same dzieci. Uczniowie, nauczyciele i rodzice złożyli ślubowanie, a następnie sztandar trafił w ręce pocztu uczniowskiego. Rzecznik Praw Dziecka wraz z władzami dzielnicy uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową.

     - Dzisiejsza uroczystość to urzeczywistnienie słów Janusza Korczaka, skoro głos najmłodszych został wysłuchany, a Stary Doktor właśnie o to się dopominał bardzo mocno – mówił Rzecznik, wyliczając jednocześnie dlaczego Korczak jest dobrym patronem: - Mądry, odważny, potrafiący się uczyć przez całe życie – i niekoniecznie zawsze od starszych, ale od mądrzejszych. Życzę Wam, abyście potrafili mówić i myśleć Korczakiem – podsumował Marek Michalak.

     Po wystąpieniach zaproszonych gości – wśród których nie brakowało reprezentantów MEN, kuratorium oświaty, przedstawicieli władz miasta i dzielnicy, szkolnictwa wyższego, duchowieństwa, oraz delegacji z zaprzyjaźnionych szkół – przyszedł czas na niezwykły program artystyczny poświęcony Januszowi Korczakowi. W przygotowanie pięknego występu zaangażowała się cała społeczność SP nr 301: dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice.  

     Rzecznik Praw Dziecka