• Certyfikaty szkolne

    •  

                                    

     NASZA SZKOŁA POSIADA:

      

      

      


      Certyfikat Jakości Edukacyjnej

      

      

     - rozwój każdego ucznia odbywa się na miarę jego potrzeb

     i możliwości

      

      

      

      

      

        Certyfikat WARS I SAWA  

         

      

     - szkoła posiada i realizuje „Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych”,

     - uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych,

     zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i teatralnych

      

      

      

      

      

      

      

       Zielony Certyfikat I stopnia

      

     - prowadzona jest szeroko zakrojona edukacja ekologiczna i zdrowotna na rzecz zrównoważonego rozwoju (kampanie na rzecz zdrowego odżywiania: wyróżnienie w kampanii „Wiem co jem”, właściwego stylu życia, świadomego konsumenta, ochrony kasztanowców, zbiórki i segregacji odpadów, zazieleniania i bezpieczeństwa)

      

      

      

      

      

      

      

     Certyfikat "Wiślana szkoła"

      

      

      Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów"

      

      

      

      Certyfikat "Łowców Talentów"

      

     Tytuł „Szkoły Matematycznych Innowacji”

      

     Certyfikat Dobroczynności

      

     - szeroki wachlarz działań na rzecz  potrzebujących  (szkolny wolontariat):

     WOŚP, Góra Grosza, współpraca z fundacjami: „Nasze dzieci”, „Zdążyć z pomocą”, „Dr Clown”, ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt,  z Domem Opieki Społecznej  „Kombatant”,  pomoc dla powodzian – szkoły w Wilkowie

      

      

      

      

      

      

      

      

     Certyfikat Badań Przesiewowych Słuchu