Menu główne

 • Tydzień Zdrowego Jedzenia w klasach I-III

   

  pod hasłem "Zdrowie na talerzu"

   

  Lp.

  Działania

  Osoby odpowiedzialne

  1.

  Omówienie wartości odżywczych owoców i warzyw otrzymywanych w ramach akcji „Owoce i warzywa w szkole”. Prezentacja piramidy zdrowego żywienia, a także rozmowa na temat szkodliwości cukrów. Prezentacja filmów, zdjęć, plakatów.

   

  Wychowawcy klas

  2.

  Wykonanie plakatów promujących zdrowe żywienie i umieszczenie ich na korytarzu I piętra.

   

  Wychowawcy klas

  3.

  Układanie haseł zachęcających do zjadania owoców i warzyw otrzymywanych w akcji „Owoce i warzywa w szkole” oraz umieszczenie plakatów z hasłami na korytarzu I piętra.

   

  Wychowawcy klas

  4.

  Konkurs „Talerz pełen zdrowia” .

  (szczegóły w regulaminie konkursu)

   

  K.Brycht, S.Pietrzyk, R. Burdzy,

  Wychowawcy klas

  5.

  Przygotowywanie zdrowych posiłków.

   

  Wychowawcy klas

  6.

  Inne działania zaplanowane w klasie.

   

  Wychowawcy klas

 • Zaproszenie

 • KALENDARIUM NA LISTOPAD 2017r.

   

   

   

  l.p.

  Data

  Rodzaj aktywności

  1

  1.11.2017r.

  Wszystkich Świętych

  2

  2.11.2017r.

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  3

  3.11.2017r.

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  6

  6 - 8.11.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską „Wiem – pomagam – ratuję” dla kl. 6 zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska

  7

  9.11.2017r.

  Lekcja historii dla klas II - Powstanie Listopadowe, godz. 10.45, korytarz P 345

  8

  11.11.2017r.

  Narodowe Święto Niepodległości

  9

  13.11.2017r.

  Koncert z okazji Święta Niepodległości godz. 18.00, sala gimnastyczna

  10

  15.11.2017r.

  Konkurs przedmiotowy z języka polskiego kl.4-7,

  odp. J. Radziejewska, E. Jankowska,

  11

  14.11.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne „Przemoc rówieśnicza” dla kl. 4a,4c,4e

  zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska.

  12

  16.11.2017r.

  Wieczór filmowy kl.4-7, godzina 16.45-19.00, odpowiedzialna K.Leszczyńska

  13

  16.11.2017r.

  Konkurs ortograficzny dla dyslektyków kl. 4-6, odp. B.Kurek

  Konkurs ortograficzny dla dyslektyków kl. 7, odp. G.Dutkiewicz

  14

  17.11.2017r.

  Konkurs przedmiotowy z matematyki kl.4-7,

  odp. .J. Radziejewska, A. Rau

  15

  17.11.2017r.

  Dyskoteka kl. 4-7, godzina 17.00-19.00, odp. K.Leszczyńska

  16

  listopad

  Godzina Kodowania

  17

  listopad 

  Bemowski Tydzień Dobrego Jedzenia

  18

  21.11.2017r.

  Dzień Życzliwości i Pozdrowień- samorząd uczniowski kl.1-3

  19

  21.11.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne „Przemoc rówieśnicza” dla kl. 4b,4f,4d.

  zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska.

  20

  21.11.2017r.

  Badania ortopedyczne kl.4

  21

  22-23.11.2017r.

  Dzielnicowy konkurs Matematyczno-Językowy kl.4-7

  23

  22.11.2017r.

  Konkurs matematyczny "Alfik matematyczny" kl. 2-7, odp.A.Galbarczyk-Kołpak, A.Rau

  24

  23.11.2017r.

  Zebrania z Rodzicami kl. 0-3 godz. 17.30-18.30, kl.4-7 godz. 18.30-19.30

  25

  23.11.2017r.

  Warsztaty "Sowy Polski" kl. 3a,3g,3b,2a, 2c

  26

  25.11.2017r.

  Dzień Pluszowego Misia

  27

  27.11.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla kl. 1 zgodnie z harmonogramem – koordynator J. Radziejewska

  28

  29-30.11.2017r.

  Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego

 • 30.10.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkoła z pomysłem.

 • 23.10.2017

   

  Konkurs_matematyczno_lingwistyczny_Regulamin.pdf

  Szanowni Państwo,

  1. Szkoła Podstawowa nr 306  w Warszawie zaprasza chętnych uczniów klas 6 i 7 do udziału w Dzielnicowym Konkursie Matematyczno – Lingwistycznym „Obieżyświat Matematyczny”.

  Mamy pełną świadomość, iż mimo swojej trudności i wymagającego regulaminu, jest to oferta ciekawa i atrakcyjna, mająca patronat Burmistrza naszej dzielnicy.

  W czasie konkursu uczniowie muszą wykazać się zarówno ponadprzeciętną wiedzą matematyczną, jak i językową, albowiem będą rozwiązywać zadania zapisane i w języku polskim, i w angielskim.

  Na stronie SP Nr 306 znajduje się kilkustronicowy słowniczek pojęć, które trzeba opanować do 22 / 23 listopada – wtedy bowiem ma odbyć się etap szkolny tego konkursu.

  Zarówno słowniczek, jak i regulamin (z zakresem wymagań) umieścimy także jutro na stronie naszej szkoły.

  Ze względu na to, że konkurs jest wymagający, czasu na zgłoszenie mało, a przy Olimpiadzie nastąpiły drobne nieporozumienia, ogłaszamy co następuje:

  Chęć udziału w szkolnym etapie konkursu, po zapoznaniu się z regulaminem i słowniczkiem, zgłaszamy wyłącznie do Pani Magdaleny Jaśkiewicz i wyłącznie w Librusie, do najbliższego czwartku, tj. do 26.10.2017r., do godziny 18:00.

  Jest to termin absolutnie nieprzekraczalny, albowiem do 27 października 2017 r. mamy podać organizatorom (sekretariat@sp306.udu.pl) imienną listę uczniów.

  2. Jeśli chodzi o Olimpiadę, przypominamy o 4 faktach:

  - organizatorem Olimpiady jest Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie (www.sp84.waw.pl, olimpiadawarszawska@wp.pl);

  - regulamin (wraz z zakresem wymagań) znajduje się od dawna na stronie naszej szkoły,

  - w etapach szkolnych takich konkursów startują wszyscy chętni, a dopiero ci, którzy przejdą dalej mogą być ukierunkowywani przez nauczyciela danej klasy,

  - w tym konkursie proszono nas na razie tylko o podanie ilości dzieci, listy imienne podałam tylko do Państwa wiadomości. Proszę zatem nie przejmować się literówkami. Na udział dziecka w etapie szkolnym, jeśli nie zgłoszono go na czas, można liczyć tylko przy założeniu, że ktoś zgłoszony zachoruje (podałyśmy bowiem liczbę uczestników).

   W imieniu Zespołu Językowego –   Magdalena Jaśkiewicz

 • Kalendarium - październik 2017 r.

   

  l.p.

  Data

  Rodzaj aktywności

  1.

  2.10.2017r.

  Lekcja historii w DPS „Kombatant” -świetlica

  2.

  2.10.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne w kl.3a,3b,3h.

  3.

  4.10.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne w klasach 4.

  4.

  5.10.2017r.

  Lekcja historii „Upadek Powstania Warszawskiego” dla oddziałów przedszkolnych-godz.10.45.

  5.

  5.10.2017r.

  II edycja Konkursu 63 dni chwały Powstania Warszawskiego – ZSP nr 7

  6.

  9.10.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne w kl.3a,3b,3h.

  7.

  11.10.2017r.

  Rada Pedagogiczna- godz.16.00

  8.

  12.10.2017r

  Zebrania z rodzicami kl.3a,3b.3h,

  Konsultacje z rodzicami – dotyczy pozostałych klas, nauczycieli i specjalistów.

  9.

  13.10.2017r.

  Obchody „Światowego Dnia Mycia Rąk” - świetlica

  10.

  13.10.2017r.

  Teatr Roma spektakl „Księga dżungli” –kl.5b,5d.

  11.

  16.10.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne w kl.3a,3b,3h.

  12.

  20.10.2017r.

  Uroczystość nadania Szkole nowego Patrona.

  13.

  23.10.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne w kl.3a,3b,3h.

  14.

  25.10.2017r.

  Szkolenie dla nauczycieli kl.1-3, godz. 15.30-17.30,

  15.

  26.10.2017r.

  Wieczór filmowy kl.4-7 godz. 17.00-19.00

  16.

  27.10.2017r

  Wyjście do teatru klasy 4.

  17.

  30.10.2017r.

  Żywa lekcja historii „Bitwa nad Bzurą” kl.6b

   
 • Drodzy Rodzice uczniów SP 301!

   

  Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018, we wrześniu kończy się kadencja obecnej Rady Rodziców, w związku z czym chcielibyśmy Państwu przekazać podsumowanie tego, co udało się nam, Rodzicom, osiągnąć w tym czasie (rok szkolny 2016/2017).

  Obecny rok szkolny jest obarczony ustawowymi zmianami w szkolnictwie. Rada Rodziców jako przedstawiciele wszystkich Rodziców, w zeszłym  roku  czynnie  uczestniczyła  w  przygotowaniach do bieżących zmian i potrzeb wynikających z wielu przedsięwzięć. W ubiegłym roku szkolnym został przepracowany okres przygotowawczy do zmiany imienia patrona szkoły, w którym  aktywny  udział  brała  Rada Rodziców. Dzięki Państwa zaangażowaniu podczas Święta Szkoły z wielu loterii i konkursów oraz deklarowanej kwocie z preliminarza, udało się Nam wszystkim zebrać kwotę ponad 8.000 zł, która będzie przeznaczona na nowy sztandar szkoły. W obecnym roku szkolnym czeka nas święto nadania szkole nowego patrona - Janusza Korczaka. Będzie to dzień, w którym Dyrekcja szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców, zaplanowała i zorganizowała wiele wydarzeń upamiętniających tą uroczystość.

  Wspomniany wyżej Piknik z okazji Święta Szkoły, był okazją do wielu spotkań, wspólnej zabawy, jak również  niezapomnianych wrażeń, dzięki pracom uczniów i nauczycieli Naszej szkoły oraz przy współpracy Rodziców. Rada Rodziców na ten dzień specjalnie przygotowała kilka atrakcji, m.in. grupę rekonstrukcyjną, dmuchaną zjeżdżalnię, watę cukrową i popcorn, w pikniku brały także udział kluby dziecięce i młodzieżowe, które uatrakcyjniały powyższy piknik. Dodatkowo Rada Rodziców dofinansowała dział malarstwa, na którym można było malować „własne arcydzieła” oraz zakupić prace malarskie wcześniej specjalnie przygotowane. Wsparliśmy także stoisko języków obcych. Mamy nadzieję, że będzie to cykliczny punkt każdego roku szkolnego, a Państwa frekwencja będzie zawsze tak wysoka.

  Uczestniczyliśmy także w zaplanowanych remontach, które odbyły się w wakacje. Stołówka szkolna zyskała nową świeżość, z naszego funduszu zostały zakupione nowe ceraty, a na odmalowane ściany zaplanowaliśmy nowe oprawy do prac, które będą okresowo wymieniane. Korytarze pierwszego piętra zyskały nowy blask, a Rada Rodziców dofinansowała wymianę parapetów. Niebawem do tak odnowionego wnętrza, będą oddane do użytku nowe pufy, miękkie siedziska dla naszych uczniów, środki także pochodziły ze składek Rady Rodziców. Planujemy także zakup sprzętu do impregnowania podłóg na korytarzach szkoły, aby zajęcia fizyczne klas młodszych odbywały się w lepszych warunkach.

  Zorganizowaliśmy imprezy dla uczniów klas 0-III i IV-VI. Dzieci z klas młodszych mogły bawić się na balu karnawałowym z wynajętymi animatorkami, robić szalone zdjęcia w fotobudce i kosztować smacznego popcornu. Starsi uczniowie mieli zorganizowaną dyskotekę z DJ-em, podczas trwania której mogli skorzystać
  z fotobudki oraz popcornu.

                  Dla uczniów, którzy czynnie reprezentowali naszą szkołę w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych oraz pozaszkolnych Rada Rodziców sfinansowała zakup nagród i upominków. Dzieci uczęszczające na "Metrum" i "małe Metrum" zawsze mogły liczyć na dofinansowanie zakupu strojów czy na wyjazdy konkursowe. Nasi sportowcy mieli wsparcie w postaci zakupu nowych koszulek, a zespół koszykarek także mógł liczyć na dofinansowanie obozu.

  Realizowaliśmy również statutowe potrzeby wielu uczniów naszej szkoły. Dzieci wymagające wsparcia finansowego otrzymały określoną pomoc. Z kolei program "lekki tornister" wymagał zakupu na nowy rok szkolny ponad 330 sztuk książek. Tak duża ilość wynikała z powstania poziomu klas VII, nowego programu dla klas IV i zakupu materiałów do języka hiszpańskiego oraz uzupełnienia książek dla klas V i VI. Mamy nadzieję, że tak duży wkład przyczyni się do pilniejszego przestrzegania zasad noszenia książek w naszej szkole tzn realizowania programu „lekki tornister”, co daje  uczniom możliwość zdrowego rozwoju.

  W obecnym roku, jak i w poprzednich latach, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska", mogliśmy wykorzystać pieniądze z akcji „1% dla naszej szkoły”. Za rok 2015 uzbieraliśmy kwotę 7296,60 zł, z których udało nam się zrealizować następujące oczekiwania i potrzeby: światła na dyskotekę, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, sprzęt sportowy (piłki, płotki lekkoatletyczne, wózek do znakowania linii na boisku), książki do biblioteki (w tym wiele tytułów wskazanych przez samych uczniów), materace gimnastyczne antypoślizgowe. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć oraz  poinformować, że obecne Prezydium przy wsparciu Rady Rodziców rozwiązało umowę ze stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła".

  Jak co roku,  uczestniczymy i dofinansujemy  takie  potrzeby  jak:  prezenty dla pierwszoklasistów, słodkości i upominki z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu, dyplomy i nagrody związane z różnego rodzaju projektami, jak i organizowanymi przez samorząd szkolny akcjami. Z poziomu klas  0-III i IV-VI zostały wyłonione klasy, które otrzymały nagrody w postaci voucherów 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca w całorocznym wyzwaniu jakim jest "Ekstraklasa". W tym miejscu niezmiernie miło nam poinformować, że aż 10 klas dostało nagrody po 200 zł za "super wpłaty" czyli 100% wpłat na fundusz Rady Rodziców z danej klasy. Przypominamy, że od obecnego roku szkolnego zasady zostały nieco zmienione, prosimy o zapoznanie się z zasadami. Regulamin Rady Rodziców jest zamieszczony na stronie Rady Rodziców jak i dostępny w sekretariacie szkoły. Oczywiście nadal zachęcamy do korzystania z akcji zwrot 15% na celowe wydarzenie czy wydatek klasowy.

  Na obecny rok szkolny zaplanowane są różnego rodzaju wydarzenia, atrakcje i warsztaty, które będą omawiane na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, na które serdecznie zapraszamy. Termin będzie przekazany do przedstawicieli klas do Rady Rodziców poprzez platformę Librus. Dla każdego poziomu klas - poczynając już od zerówek - przygotowaliśmy żywe lekcje z historią, imprezy karnawałowe i tematyczne.

  Staramy się o możliwość realizowania szkolenia dla dzieci w zakresie realizowania budżetu partycypacyjnego, szkolenia dla członków Rad Rodziców, szkolenia aktywizowania rodziców i zwiększania kompetencji w zakresie możliwości korzystania z miejskich programów oraz pozyskiwania zewnętrznych funduszy.

  Przypominamy, o wpłatach na Radę Rodziców wg Regulaminu, jest to 100 zł od pierwszego dziecka oraz 50 zł od każdego następnego. To tylko 10 zł miesięcznie, a dzięki temu jako społeczność możemy wspólnie realizować szkolne, a zarazem podstawowe potrzeby, oczekiwania czy marzenia NASZYCH UCZNIÓW.

   

  Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Chętnych do poświęcenia swojego czasu zapraszamy do współpracy.

   

  Rada Rodziców SP 301

 • Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

   

  Pod takim hasłem, 8 czerwca 2017 roku obchodziliśmy Święto Szkoły.

  Bardzo licznie przybyli Rodzice naszych uczniów, sami uczniowie i ich rodziny. Współorganizowaliśmy je z naszą Radą Rodziców, za co składam serdeczne podziękowania na ręce przewodniczącej Rady – Pani Agnieszki Grabickiej i Zastępcy Przewodniczącej – Pana Radosława Pucka. Dzięki Rodzicom naszych uczniów było słodko na pikniku i bardzo radośnie. Bardzo dziękuję.

  Co najmniej 600 osób świętowało razem z nami. Swoją obecnością uroczystość uświetnił Pan Michał Grodzki Burmistrz Dzielnicy Bemowo wraz z przedstawicielami Rady Dzielnicy,

  Pan płk Zbigniew Kudła z Wojskowej Akademii Technicznej,

  Pani Izabela Zwierz – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowa i Pani Ewa Bachanek – Namierowska – zastępca dyrektora tegoż Ośrodka.

  Życzenia do nauczycieli i pracowników z okazji Święta skierował Pan Andrzej Janiszek Prezes Oddziału ZNP dla Dzielnicy Wola, Bemowo, Ursus, Izabelin i Stare Babice.

  To wielkie przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników. Jestem dumna, że mogę kierować takim Zespołem, za co także dziękuję.

  Święto rozpoczęło się wzruszającym koncertem dedykowanym wszystkim obecnym, ale przede wszystkim Rodzicom uczniów, z racji niedawnego Święta Matki i zbliżającego się Dnia Ojca. Wydarzenie to zintegrowało wszystkich przyjaciół Szkoły, w tym przybyłych gości, wokół bardzo ważnego celu – przybliżenia sylwetki nowego patrona – Janusza Korczaka i stanowiło  pierwszy krok w przygotowaniu do ważnej uroczystości nadania Szkole nowego imienia.

  Po koncercie można było wziąć udział w ogromnym radosnym pikniku zorganizowanym na terenie szkoły. Boiska szkolne, patio, wszystkie alejki wypełnione były różnymi atrakcjami.

  Magiczny czas, wzruszające święto i atmosfera, której nie można porównać z żadną inną. Święto Szkoły to uroczystość, która na długo zapisze się w pamięci uczestników.

  Sprzyjała pogoda, dopisywały humory.

  Święto utrwalone zostało w bogatej dokumentacji fotograficznej.

   

  Z pozdrowieniami

     Emilia Wojdyła

 • 05.06.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wspaniała Ósemeczka.

 • Kalendarium czerwiec 2017

   

  l.p.

  Data

  Rodzaj aktywności

  1.

  1.06.2017r.

  Dzień Dziecka

  2

  1.06.2017r.

  Dzień Sportu kl.1-3, odpowiedzialny p. K.Osiadacz + n-le wychowania fizycznego.

  3

  1.06.2017r.

  Festiwal Talentów w Art-Bem, odp. M.Kwiatkowska

  4

  2.03.2017r.

  Dzień Sportu kl.4-6, odpowiedzialny p. K.Osiadacz + n-le wychowania fizycznego.

  5

  4.06.2017r.

  Dni Bemowa - występy zespołu Metrum, odp. M.Kwiatkowka

  6

  5.06.2017r.

  Spotkanie informacyjne kierownika akcji "Lato w Mieście" z rodzicami, godz. 18.00, stołówka szkolna.

  7

  8.06.2017r.

  Święto Szkoły - zgodnie z harmonogramem.

  8

  12.06.2017r.

  Spotkanie ze Strażą Miejską kl.1- zgodnie z grafikiem.

  9

  13.06.2017r.

  Dzień Rodziny kl. 2a, godz. 16.00.

  10

  13.06.2017r.

  Dzień Języka Ojczystego kl. 4-6

  11

  14.06.2017r.

  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej- godz. 16.00, stołówka szkolna.

  12

  15.06.2017r.

  Boże Ciało -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  13

  16.06.2017r.

  Zajęcia opiekuńcze.

  14

  19.06.2017r.

  Apel samorządowy kl.3 / podsumowujący II półrocze/ godz. 9.50

  15

  19.06.2017r.

  Apel samorządowy kl 2 / podsumowujący II półrocze/ godz. 11.40

  16

  20.06.2017r.

  Apel samorządowy kl.1 / podsumowujący II półrocze/ godz. 10.45

  17

  21.06.2017r.

  Apel samorządowy kl.4 / podsumowujący II półrocze/ godz. 11.40

  18

  21.06.2017r.

  Apel samorządowy kl.5 / podsumowujący II półrocze/ godz. 8.55

  19

  21.06.2017r.

  Apel samorządowy kl.6 / podsumowujący II półrocze/ godz. 10.45

  20

  21.06.2017r.

  Dyskoteka kl. 4-6

  21

  23.06.2017r.

  Zakończenie roku szkolnego kl. 4-6 godz. 9.00-10.00; klasy 0-3 godz. 10.30-11.30

  22

  23.06.2017r.

  Rada Pedagogiczna podsumowująca  rok szkolny godz. 13.00

   
 • Kalendarium maj

   

  l.p.

  Data

  Rodzaj aktywności

  1

  1.05.2017r.

  Święto Pracy

  2

  2.05.2017r.

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  3

  3.05.2017r.

  Święto Konstytucji –dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych

  4

  4-5.05.2017r.

  Zajęcia opiekuńcze

  5

  8.05.2017r.

  Dzielnicowy konkurs matematyczny  dla klas II, godz. 14.00, odp. P.Stefańska

  6

  8-10.05.2017r.

  Zielona szkoła kl.6b, 5e.

  7

  8-17.05.2017r.

  Warsztaty sztuki nowoczesnej w ramach projektu „Twórcza  swietlica”

  8

  11.05.2017r.

  4-bój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców w SP 321

  9

  11.05.2017r.

  Wieczór filmowy z Januszem Korczakiem- kl.4-6

  10

  12.05.2017r.

  Spotkanie autorskie z p.H.Niewiadomską dla kl.2 (chętni), odp. A.Iwanek

  11

  14.05.2017r.

  Konkurs Taneczny Dębe 2017 ( Metrum+ Małe Metrum), odp. M.Kwiatkowska

  12

  15.05.2017r.

  Loteria literacka –wokół Korczaka dla kl. 4-6, odp. A.Iwanek

  13

  17.05.2017r.

  Konkurs czytelniczy w j.angielskim dla kl. 4-6, sala 202, godz. 14.45.

  14

  17.05.2017r.

  Dzielnicowy konkurs ortograficzny dla kl.2 –etap międzyszkolny.

  15

  17.05.2017r.

  Jednodniowa wycieczka „Wymysły pod laskiem” –kl.2c,2d,3a,2g.

  16

  22.05.2017r.

  Rada Pedagogiczna (wszyscy) –Przewidywane oceny roczne- godz. 16.00-18.00,

  18.00-20.00 szkolenie  dotyczące ochrony danych osobowych.

  17

  22-26.05.2017r.

  Zielona szkoła kl.6c, 6e.

  18

  22-24.05.2017r.

  Zielona szkoła kl.4a,4c.

  19

  23.05.2017r.

  Pro Futuro- Konkurs Taneczny ( Metrum+ Małe Metrum),

  odp. M.Kwiatkowska

  20

    23 .05.2017r.

  Zebrania  z rodzicami kl.1-3 godz.17.30-18.30, kl.4-6 godz.18.30-19.30

  21

  24-26.05.2017r.

  Zielona szkoła kl.6a, 6d.

  22

   24 .05.2017r.

  Rada Pedagogiczna (wszyscy) –szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w szkole godz. 16.00-19.00

  23

  25.05.2017r.

  Mini piłka siatkowa dziewcząt kl.5

  24

  26.05.2017r.

  Mini piłka siatkowa chłopców kl.5

  25

  26.05.2017r.

  Koncert Filharmonii Narodowej dla kl. 3g,2a,2d,3d,3c,3a,1b,5b,5c,4a,4c,4e,4d, godz. 10.45

  26

  31.05.2017r.

  Dzień Języka Ojczystego-zespół humanistyczny.

  27

  31.05-2.06.2017r.

  Zielona szkoła kl. 5a,5b,5c,5d.

   
 • Życzenia świąteczne

 • Kalendarium kwiecień

   

  l.p.

  Data

  Rodzaj aktywności

  1.

  03.04.2017r.

  Dzień Autyzmu

  2.

  03-07.04.2017r.

  Realizacja projektu STOP HAŁASOWI  w kl. I-III, odp. M. Kwiatkowska, E. Świderska

  3.

  03.04.2017r.

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 15.30

  4.

  03.04-12.04.2017r.

  Realizacja projektu "Twórcza świetlica"

  5.

  04.04.2017r.

  Dzielnicowy konkurs ortograficzny dla klas trzecich, etap międzyszkolny

   w SP 350, odp. M. Kwiatkowska

  6.

  04.04.2017r.

  Dzielnicowy konkurs ekologiczno-przyrodniczy "Mali ekolodzy" dla klas II etap szkolny, godz. 8.50-9.50, odp. A. Pabin

  7.

  04.04.2017r.

  "Szansa na sukces" - świetlicowy konkurs piosenki.

  8.

  05.04.2017r.

  Omnibus Humanistyczny kl.4-6, godz. 13.00-14.00, sala 210,

   odp. A. Mieszczakowska

  9.

  05.04.2017r.

  Finał konkursu matematycznego dla klas III "Super Trójka" w SP 321, /kl.3a/odp. M.Kwiatkowska

  10.

  05.04.2017r.

  Wielobój gimnastyczny dziewcząt , odp. A.Węgierska

  11.

  06.04.2017r.

  Wieczór filmowy "Wiosenne spotkania" kl.4-6, odp. J.Gąsieniec, J.Parmańczuk, K.Leszczyńska

  12.

  06.04.2017r.

  Wielobój gimnastyczny chłopców .

  13.

  07.04.2017r.

  Spotkanie Wielkanocne w Osiedlowym Klubie Kultury

  14.

  08.04.2017r.

  Konkurs taneczny Wilanów 2017r. odp. M.Kwiatkowska

  15.

  7-9.04.2017r.

  Turniej koszykówki w Działdowie, odp. K.Osiadacz

  16.

  10.04.2017r.

  Zawody w pływaniu dziewcząt i chłopców kl.3-6.

  17.

  12.04.2017r.

  Dzielnicowy konkurs ortograficzny dla klas 2, etap szkolny,

  odp. P. Stefańska

  18.

  12.04.2017r.

  Dzielnicowy konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla klas 2, etap dzielnicowy, odp. A. Pabin

  19.

  13-18.04.2017r.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  20.

  20.04.2017r

  Szachy drużynowe zawody w SP 321

  21.

  20.04.2017r.

  Podsumowanie konkursu "Ze Strażą Miejską Bezpiecznie"

  22.

  20.04.2017r.

  Dzień Gier Planszowych kl. I-III, odp. P. Stefańska, S. Pietrzyk

  23.

  24-28.04.2017r.

  Realizacja projektu STOP HAŁASOWI  w kl. I-III, odp. M.Kwiatkowska, E.Świderska

  24.

  27.04.2017r.

  Konsultacje z rodzicami kl. 0-3 godz. 16.30-17.30, kl. 4-6 godz. 17.30-18.30

  25.

  28.04.2017r.

  Koncert Filharmonii Narodowej dla klas 3g,2a,2d,3d,3c,3a,1b,5b,5c,5e,6a,6d, godz. 10.45

  26.

  28.04.2017r

  Apel z okazji Święta Konstytucji –kl.4-6, odp. A.Ziąbek, M.Herbet

   
 • Kalendarium - marzec 2017 rok

   

  Data

  Rodzaj aktywności

  1.03.2017r.

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 16.00, / przedszkole, kl. 0-3, świetlica, n-le religii, pedagog i psycholog, specjaliści/.

  1.03.2017r.

  Wieczór filmowy - wiosenny dla kl. 4-6,

  2.03.2017r.

  Zebranie Dyrektora Szkoły z rodzicami dzieci z oddziałów "0", godz. 17.00, stołówka szkolna.

  3.03.2017r.

  Spektakl profilaktyczny "Florka w sieci" -kl.3,

  3-4.03.2017r.

  Asteriada - konkurs taneczny /Metrum i Małe Metrum

  7-8.03.

  Eliminacje do konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" klasy 4-6,

  8.03.2017r.

  Szkolny etap dzielnicowego konkursu matematycznego "Mała Olimpiada Matematyczna" dla uczniów klas trzecich

  8.03.2017r.

  "Metody aktywizujące" - warsztaty dla zespołu humanistycznego

  9.03.2017r.

  Eliminacje do konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" klasy 1-3,

  10.03.2017r.

  Dzielnicowy konkurs ortograficzny "Z ortografią za pan brat" dla klas 3, etap klasowy,

  10.03.2017r.

  Konkurs Logicznego Myślenia kl.1-6,

  14.03.2017r.

  Dzień Liczby π, zespół n-li matematyki

  14.03.2017r.

  Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" kl. 1-6,

  14.03.2017r.

  Zgłoszenie uczestników do konkursu "Warszawska Syrenka"

  15.03.2017r.

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 16.00/ kl. 4-6, pedagog, psycholog, n-le religii/.

  16.03.2017r.

  Zebrania z rodzicami kl.1-3 godz. 17.30-18.30; kl.4-6 godz. 18.30-19.30

  16.03.2017r.

  Konkurs "Kangur matematyczny" - kl.2-6,

  17.03.2017r.

  Koncert Filharmonii Narodowej dla klas 3g, 2d,2a, 3d,3c,3a, 1a,1b,5b,5c,5e, 6a, 6b, godz. 10.45

  20.03.2017r.

  Konkurs mitologiczny k.5 - etap szkolny / zespół humanistyczny/.

  24.03.2017r.

  Dzielnicowy konkurs ortograficzny "Z ortografią za pan brat" dla klas 3, etap szkolny

  27.03.2017r.

  Żywa lekcja historii kl. 6a,6c

  27-28-29.03.2017r.

  REKOLEKCJE

  29.03.2017r.

  Turniej Klas Integracyjnych I-III w P 82,

  30.03.2017r.

  "Olimpusek"- Konkurs Ogólnopolski kl.1-3,

  30.03.2017r.

  Międzyszkolny Turniej o Zdrowym Stylu Życia "Zorientowani na Zdrowie"

   
 • Kalendarium - styczeń 2017

   

  Data

  Rodzaj aktywności

  02.01.2017r.

  „Góra grosza”- liczenie pieniędzy – sekcja wolontariatu.

  04.01.2017r.

  Etap rejonowy konkursu kuratoryjnego z matematyki.

  06.01.2017r

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  10.01.2017r.

  Zebranie informacyjne kierownika akcji „Zima w Mieście 2017r.”  z rodzicami - stołówka szkolna godz. 18.00

  12.01.2017r.

  Debata –„Przerwy w SP 301” - SU

  12 - 16.01.17r.

  Mistrzostwa Bemowa w koszykówce dziewcząt.

  13.01.2017r.

  Ostateczny termin wystawienia ocen na pierwsze półrocze.

  17-19.01.17r.

  Mistrzostwa Bemowa w koszykówce chłopców.

  18.01.2017r.

  I Dzielnicowy Turniej Super Farmer dla kl.4 - 6 – odp. A. Rau, K. Kozera

  18.01.2017r.

  Przegląd stomatologiczny kl.2

  20.01.2017r.

  Koncert Filharmonii Narodowej dla klas  2a,2b,2d,3g,5b,5c,5e,6a,6b, godz. 10.45

  20.01.2017r.

  Dyskoteka karnawałowa kl.4 - 6

  23-25.01.17r.

  Mistrzostwa Bemowa – Dwa ognie usportowione - dziewczęta

  25.01.2017r.

  Przegląd stomatologiczny kl.2

  25.01.2017r.

  Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej - godz. 16.00

  (zatwierdzenie klasyfikacji)

  27.01.2017r

  Karnawał w świetlicy (w ramach zajęć świetlicowych)

  26.01.2017r.

  Zebrania półroczne godz. 17.00 -18.00 kl.0 - 3;

  18.00 - 18.30 zebranie ogólne z Dyrektorem Szkoły;

  godz. 18.30 - 19.30 kl.4 - 6

  26.01.2017r.

  Apel samorządowy kl.5 /podsumowujący I półrocze/

  26.01.2017r.

  Apel samorządowy kl.3/podsumowujący I półrocze

  26.01.2017r.

  Apel samorządowy kl.1/podsumowujący I półrocze

  26.01.2017r.

  Apel samorządowy kl.6/podsumowujący I półrocze

  30.01.2017r.

  Apel samorządowy kl.2 /podsumowujący I półrocze

  27.01.2017r.

  Apel samorządowy kl.4 /podsumowujący I półrocze

  27.01.2017r.

  Przegląd stomatologiczny kl.2

  27.01.2017r.

  Zgłoszenie do konkursu „Ośmiu wspaniałych”

  27.01.2017r.

  Konkurs literacko - plastyczny „Dzieci bajki piszą” (świetlica)

  30-1.02.2-17r.

  Mistrzostwa Bemowa – Dwa ognie usportowione - chłopcy.

  31.01.2017r.

  Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską „Rowerowy ruch drogowy” kl.4 - 5 /zgodnie z grafikiem/

  31.01.2017r.

  Koncert Noworoczny godz. 17.30

   
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć