• Inspektor danych osobowych

    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

     Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Warszawie

      

     Ernest Ziemiński

     e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

     Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

     Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

     1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

     2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

     3) Zarządzenie nr 19/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 40/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Warszawie w sprawie powołania  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.