• Przewodnicząca - Agnieszka Grabicka 

    Zastępca Przewodniczącej -

    Marta Głuszczyńska vel Głuszczyk

    Sekretarz - Joanna Jędraszczyk

    Członkowie:

    Katarzyna Sochocka

    Katarzyna Dobczyńska

    Maria Honczar

    Zbigniew Fortuński