• Informacje

    • Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

     mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

     Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

     W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

     Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych" dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej

     W przypadku utraty ważności „tradycyjnej" legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana.

     Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

     Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza)

     Aby uruchomić mLegitymację należy:

     • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.
     • Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
     • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

     Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.