• W roku szkolnym 2023/2024

     zamierzamy utworzyć w Szkole na poziomie klas VII kolejny oddział dwujęzyczny z językiem angielskim i językiem hiszpańskim. Dwujęzycznie (w języku angielskim) nauczane będą w tej klasie: biologia, wychowanie fizyczne i informatyka.

     Lekcje języka angielskiego odbywać się będą w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Uczniowie poznają wiele zagadnień z dziedziny kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych (geografię, historię, literaturę, kulturę).  

     Wybrane treści programowe kształcenia ogólnego z biologii, wychowania fizycznego i informatyki wykładane będą w dwóch językach: polskim i angielskim. Priorytetem będzie zdobywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu z włączeniem realizowanych treści zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim w języku polskim, a poznane na nich pojęcia anglojęzyczne będą wykorzystywane i utrwalane na zajęciach języka angielskiego.

     Przewidujemy związane z dwujęzycznością: wycieczki, wyjścia, wydarzenia, projekty, konkursy, różnego rodzaju współpracę.

     Warto podkreślić, że uczniowie klasy dwujęzycznej osiągają wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach językowych oraz przedmiotowych. Mają możliwość kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym w klasie dwujęzycznej.