• Aktualności z oddziału dwujęzycznego

    •  

     Rok szkolny 2021/2022


     Zapraszamy do obejrzenia!

      

     Dzien_szkocki_(1).mp4

     St._Patrick_s_Day_Dzien_Irlandzki.mp4

     oddzial_dwujezyczny_7b_(1).mp4


     Dzień irlandzki

     W ramach bliższego poznania kultury i zwyczajów Irlandii uczniowie oddziału dwujęzycznego wzięli udział w grze terenowej polegającej na poszukiwaniu kodów QR z ukrytymi zagadkami. Po rozwiązaniu zadań otrzymywali wskazówki do znalezienia ukrytego skarbu - garnca pełnego złotych monet. Uczniowie przygotowali także przekąski - wszystkie w zielonym kolorze, który kojarzy się z Irlandią.
     Monika Bielecka

      


     Dzień szkocki


     Uczniowie oddziału dwujęzycznego poznają kulturę i tradycje związane z krajami anglojęzycznymi. W trakcie dnia szkockiego własnoręcznie przygotowali niektóre przekąski często jadane w Szkocji. Każdy w tym dniu miał na sobie element ubioru w tradycyjną kratę.


     THE BONFIRE NIGHT

      


     Oddział dwujęzyczny 7b aktywnie uczestniczy w programie Lingos dla Szkół. Lingos to bezpłatna nowoczesna aplikacja do nauki słownictwa. Dzięki niej uczestnicy programu uczą się systematyczności w przyswajaniu słówek. Zakres tematyczny słownictwa opiera się w szczególności o tematykę zajęć biologii nauczanej dwujęzycznie. Nauczyciel otrzymuje szczegółowe informacje na temat postępów uczniów, a uczestnicy zdobywają punkty i odznaki.

      

      

      


     International Woman's Day - Dzień Kobiet w klasie 7b

     International__Women_s__Day.pptx

      

      


     Tydzień gier obcojęzycznych w naszej szkole

      W naszej szkole od kilku lat obchodzimy tydzień gier obcojęzycznych. Podczas lekcji języka angielskiego oraz hiszpańskiego uczniowie samodzielnie przygotowują gry planszowe oraz projektują własne gry online przy pomocy różnych programów multimedialnych. Gry są nie tylko świetną rozrywką, ale przede wszystkim okazją do  doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz utrwalania słów i zwrotów w językach obcych. W tym roku ilość gier przygotowanych przez uczniów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

      

      

     Zespół nauczycieli języka angielskiego i hiszpańskiego

      

      


     Dwujęzyczność na lekcji wychowania fizycznego

                   Głównym celem lekcji dwujęzycznych podczas wychowania fizycznego jest autentyczna komunikacja językowa - naturalna forma wypowiedzi oparta na sytuacjach "tu i teraz". Wyrażenia i zwroty wprowadzane są spontanicznie podczas wykonywanych przez ucznia ćwiczeń/zadań. Jest to zintegrowana metoda nauczania języka obcego – CLIL (Content and Language Integrated Learning). Na lekcjach wychowania fizycznego towarzyszy jej dodatkowo metoda TPR (Total Body Response), czyli nauka przez ruch.

                 Języka obcego człowiek uczy się nie tylko w teorii, lecz także w praktyce, poprzez mówienie. Często jednak dzieci mają opory przed wypowiadaniem się na lekcji, obawiają się bowiem ewentualnych błędów, a w związku z tym niższych ocen. Podczas lekcji dwujęzycznej nauczyciel wychowania fizycznego pomaga te obawy zniwelować, nawiązując swobodną i prostą komunikację podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych. Komunikacja w trakcie lekcji odbywa się w całości w języku angielskim i  nastawiona jest na budowanie pozytywnych relacji na linii nauczyciel-uczeń.

                 Sport jest polem do aktywizacji pozytywnych emocji, a one poprawiają przyswajanie wiedzy. Innowacja, jaką jest nauka poprzez ruch i zabawę, pozwala na szybki i skuteczny wzrost kompetencji językowych u dzieci. Uczniowie już po kilku zajęciach doskonale rozumieją komunikaty, nazewnictwo związane z ruchem i ciałem oraz opisy ćwiczeń w języku angielskim. Komunikacji w języku angielskim dzieci uczą się, m.in. podczas rozgrzewki czy gier zespołowych.

                 Dwujęzyczne wychowanie fizyczne polega na kreatywnym nauczaniu. Pozwala na przyswajanie języka obcego stopniowo. Najpierw opiera się on na wypowiedziach nauczyciela. Z każdą kolejną lekcją komunikacja stopniowo staje się obustronna. Uczeń otwiera się i rozwija w swoich wypowiedziach; potrafi posługiwać się coraz większym zasobem słów. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń językowych nauka języka podczas zajęć wychowania fizycznego staje się po prostu przyjemnością.

     Maria Wojsław

     - dwujęzyczny nauczyciel wychowania fizycznego

     i nauczyciel języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej