• Projekt Cyfrowa Warszawa

    • Projekt „Cyfrowa Warszawa 2” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

     Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli, wynikające z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wielu uczniów warszawskich placówek oświatowych jak również nauczycieli nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

     W czerwcu bieżącego roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę, na mocy której otrzymało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 165 000,00 zł na zakup 100 laptopów wspierających nauczanie zdalne w trakcie pandemii.

     Całkowita wartość zakupu 100 laptopów wyniosła 196 185,00 zł.

     SP 301 otrzymała 1 laptop z przeznaczeniem do pracy dla nauczyciela.

      

      

     Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
     ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020