• Matematyka Innego Wymiaru

    •  

      

      

         

      

     Kolejna edycja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka Innego Wymiaru"

     odbędzie się już 15 kwietnia 2014 roku.

     Rekrutacja szkół i uczniów rozpoczyna się

     z dniem 1 grudnia 2013 roku.


     REWOLUCYJNY SYSTEM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM MATEMATYCZNIE

     ELITMAT – TEAM – LEADER – SPACE

      

     OD TERAZ OTWARTY Z BEZPŁATNYM DOSTĘPEM DLA WSZYSTKICH

      

        18 października 2013 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Elitmat Space – nowoczesne narzędzie pracy z uczniem zdolnym”, kończąca trzyletni okres realizacji projektu obejmującego ponad 2 tysiące polskich szkół: „Matematyka Innego Wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

     Do udziału w konferencji zostały zaproszone szkoły, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i osiągnięciami w realizacji projektu.

     Wśród nich znalazła się nasza szkoła, która otrzymała prestiżowy tytuł „Szkoły Matematycznych Innowacji”. Natomiast najbardziej zaangażowanych w działania projektowe nauczycieli, uhonorowano tytułem „Innowacyjny Nauczyciel Matematyki”. Wśród nich znalazła się p. Anna Galbarczyk – Kołpak.

        Z uwagi na zainteresowanie i korzyści płynące z realizacji projektu, portal edukacyjny ELITMAT SPACE, wraz z najnowszymi funkcjami ułatwiającymi nauczycielom pracę on-line, został obecnie udostępniony nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym użytkownikom, którzy zostali zaproszeni do udziału w kolejnej edycji Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży, zaplanowanych na 15 kwietnia 2014 roku.

      

      


     W roku szkolnym 2013 - 2014 kontynuujemy udział

     w projekcie.

      


     OTO UCZNIOWIE, KTÓRZY UZYSKALI NAJLEPSZE WYNIKI

      W MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI - 2012 - 2013

      

      

     STACHELEK ADAM kl. 2a

     złoty medal,

      I miejsce w Polsce

     ZIĘMBORSKA MAJA, kl. 2d

     dyplom

     GRZYBEK STANISŁAW, kl. 2b

     dyplom

     SAWICKI PIOTR, kl. 2d

     dyplom

      

     DYGAS DOMINIK, kl. 3b

     dyplom

     DZIAK JAKUB, kl. 3b

     dyplom

      

     BASZCZAK MIESZKO, kl. 4a

     nagroda

     TOMALA MICHAŁ, kl. 4b

     dyplom

     DEMUS HUBERT, kl. 4d

     dyplom

     KOZAK JAKUB, kl. 4a

     dyplom

     AGATA WALCZYKOWSKA,. kl. 4d dyplom
      

      GRATULUJEMY UCZNIOM, DZIĘKUJEMY OPIEKUNOM GRUP

      

     Od r. szk. 2012 - 2013 nasza szkoła  realizuje projekt "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU".

      

     PRZYPOMNIENIE!

     WSZYSTKICH UCZNIÓW, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH

     PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY (dostępna na platformie po zalogowaniu się ucznia).

     TERMIN - DO 25 KWIETNIA


     18 kwietnia 2013 roku, w godz. 11.00 - 12.00 uczniowie naszej szkoły, objęci Projektem Unijnym

     "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU",

     brali udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży.

     ŻYCZYMY POWODZENIA!


     Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży - 18 kwietnia 2013, godzina 11:00

      

     CEL PROJEKTU

     Celem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce.

     Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele będą mogli łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną.

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:


     1.) Opracowanie innowacyjnego programu nauczania-nowych materiałów dydaktycznych, technik skutecznego uczenia matematyki.
     W ciągu 3 lat powstanie ponad 440 zadań konkursowych, 2 komplety materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli z każdej edycji konkursu (zbiory zadań, filmy, prezentacje multimedialne, ciekawostki matematyczne, metody szybkiego liczenia, itp.)
     Całość materiałów zostanie przekazana uczestnikom Projektu - nauczycielom i uczniom, którzy otrzymają również darmowe konto na naszym portalu ELITMAT SPACE.

     2.) Zorganizowanie Ogólnopolskich Mistrzostw Matematycznych
     Posiadając kilkuletnie doświadczenie z realizacji ogólnopolskich konkursów matematycznych pod nazwą: "Kwadratura Koła" będziemy realizować Matematyczne Mistrzostwa Polski, które wyłonią najzdolniejszych uczniów (na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym).


     3.) Stworzenie internetowego portalu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli
     Portal będzie zrzeszał całą społeczność Projektu (zdolnych uczniów z kilkuset szkół) dzięki czemu będzie nieocenionym medium wymiany wiedzy, doświadczeń i materiałów związanych z matematyką. Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymają darmowe konto.

     4.) Zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli środowiska edukacji matematycznej na zakończenie Projektu
     Spotkanie matematyków będzie miało na celu upowszechnienie stworzonego programu nauczania.

     5.) Zorganizowanie warsztatów dydaktyczno-metodycznych dla nauczycieli-liderów najbardziej zaangażowanych w realizację projektu
     Warsztaty będą nie tylko atrakcyjną formą poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych - pozwolą również spotkać się i spędzić czas w towarzystwie osób dzielących ze sobą wspólną pasję jaką jest matematyka.

     6.) Podwyższenie pozycji zawodowej nauczycieli poprzez nabycie nowych kwalifikacji w ciągu 3 lat.
     Zakładamy, że nauczyciele biorący udział w Projekcie będą wykorzystywali w swojej pracy innowacyjny program nauczania oraz elementy psychologii poznawczej.

     7.) Wzbudzenie zainteresowania przyjazną matematyką


     8.) Osiągnięcie przez uczestników projektu większej pewności siebie w kontekście rozwoju przyszłej kariery zawodowej


     9.) Poszerzenie umiejętności uczniów biorących udział w projekcie poprzez wprowadzenie do programu nowych zagadnień z matematyki


     10.) Stworzenie w każdej szkole biorącej udział w projekcie grup ELITMAT, w której wprowadzony będzie innowacyjny program nauczania