• Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła

    •  

      

      

     "Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła" 

      

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     i realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

     w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa

     oraz innymi partnerami: Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Didasko SP.J.J. Białobrzescy,

     Edukacja Pro Futuro Sp.z.o.o.,

     Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych,

     warszawskim Kołem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - obszar realizacji: miasto stołeczne Warszawa.

      

     Cele szczegółowe projektu:

      

      przeprowadzenie praktyk studenckich dla 800 studentów studiów

     I stopnia na kierunkach nauczycielskich w 61 placówkach edukacyjnych,

      

     utworzenie i wykorzystanie platformy internetowej do konsultacji między metodykami, studentami i koordynatorami praktyk w placówkach;

     - zakup dla placówek laptopów, tablic interaktywnych wraz

     z oprogramowaniem, kamer do rejestracji i późniejszej analizy praktyk;

     - organizacja Uczelnianego Biura Dobrych Praktyk i Punktów Dobrych Praktyk w placówkach;

     - powołanie Zespołów Merytorycznych dla wszystkich specjalności (metodycy, przedstawiciele placówek, przedstawiciele studentów danej specjalności)

     w celu systematycznego opiniowania dokonywanych zmian.