• Terapia psychologiczna

    •  

       

           W naszej szkole psycholog najwięcej pracy oraz czasu poświęca na stymulowanie rozwoju sfery emocjonalno – społecznej uczniów poprzez realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP naszych uczniów, a także udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej. Z naszymi uczniami pracujemy nad:

     - odczytywaniem i rozumieniem komunikatów werbalnych,

     - rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć,

     - rozumieniem czytanych tekstów,

     -wykonywaniem ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi,

     - umiejętnym odreagowywaniem nagromadzonego napięcia emocjonalnego,

     - modelowaniem satysfakcjonujących relacji interpersonalnych (koleżeńskich),

     - rozwijaniem myślenia przyczynowo skutkowego,

     -a także, co najważniejsze - nad rozwijaniem poczucia własnej wartości.
                Praca psychologa szkolnego to tylko część sukcesu. Żeby osiągnąć go w pełni, prosimy Rodziców o współpracę z nami. Od Rodziców oczekujemy:

     - motywowania swoich dzieci do uczestniczenia w zajęciach; 

     -  chwalenia dziecka za poczynione postępy, nawet jeśli są one minimalne i błahe;

     - kontaktowania się z nami i korzystania z konsultacji, przynajmniej jeden raz  na dwa miesiące.

              W naszej szkole psycholog szkolny pracuje także z dziećmi uzdolnionymi. Prowadzone są diagnozy uczniów zdolnych, a także zajęcia – treningi twórczości, których podstawowym zadaniem jest stymulowanie rozwoju wyobraźni twórczej oraz kreatywność.