• STOP dla hałasu w SP nr 301

    •  

     szk. 2017 - 2018

      

     Stop_halasowi.pdf 

     - prezentacja projektu edukacyjnego

      

     Cicho_prezentacja.pdf

      


             

      

      

     Apel podsumowujący projekt Stop dla hałasu w SP 301

     przygotowany przez uczniów i wychowawców klasy 3a.


      

      

     „Ograniczaj decybele w dni powszednie i w niedziele”

     W ramach akcji „MÓWIMY STOP  HAŁASOWI W SP nr 301”, uczniowie klas 1-3 propagowali walkę z nadmiernym hałasem organizując „Marsz w ciszy”. Plakaty przygotowane przez uczniów świadczą, że dzieci są świadome negatywnych dla zdrowia skutków hałasu.

     Poniżej prezentujemy przygotowane przez uczniów hasła dotyczące szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie:

      

     Hałas męczy, hałas boli,

     hałas myśleć nie pozwoli!

     Kto głośno hałasuje,

     Temu później słuch szwankuje!

     Nie bądź przyjacielem hałasu,

     bo stracisz słuch z biegiem czasu!

     Hałas to nasz wróg, bo niszczy słuch!

     Cisza lepsza jest – pozwala skupić się!

     Głowa pracuje, a głos się nie marnuje!

     Hałasujesz???? Źle się poczujesz!!!

     Głośna muzyka uszy zatyka

     i dostajesz bzika.

     Drogi kolego,

     chroń nas od hałasu złego!

     Cisza jest jak plaster dla naszych uszu.

     Hałas niszczy Twoje zdrowie,

     Nie hałasuj radzę Tobie!

     W tym hałasie żyć się nie da!

     Nam ciszy i spokoju potrzeba!

     Hałasu mniej, uszom lżej!

     Jeśli nie masz super słuchu,

     Noś aparat w swoim uchu!

     „Słuchajcie więc Ciszy, Ciszy się uczcie,

     Niej doświadczajcie, Ją rozwijajcie”

                                                                /podsumowanie - M. Kwiatkowska/

      


     Hałas towarzyszy społeczności szkolnej cały czas, zwłaszcza w czasie przerw. Mając na uwadze szkodliwy wpływ hałasu na zdrowie dzieci i pracowników Szkoły, postanowiliśmy w ramach działań Samorządu Uczniowskiego podjąć działania profilaktyczne. Projekt ten ma propagować walkę z nadmiernym hałasem.

     Zapraszamy do udziału w zajęciach i warsztatach, które będą realizowane w kwietniu. Zachęcamy również do czytania zamieszczanych informacji w tym temacie na stronie internetowej Szkoły.

     STOP DLA HAŁASU – USŁYSZ SWOJE MYŚLI  

     Na początku dekoncentruje i męczy, potem drażni i powoduje wybuchy złości. A w konsekwencji jest efektem gorszych wyników w nauce. Hałas jest jednym z największych problemów w polskich szkołach, który doskwiera zarówno uczniom jak i nauczycielom. Na przerwach między lekcjami jego poziom wynosi nawet 110 dB, czyli zdecydowanie przekracza dopuszczalną normę.

     Z badań przeprowadzonych przez Wydział Inżynierii i Badań Budownictwa Uniwersytetu Herriot-Watt w Edynburgu wynika, że z powodu nadmiernego hałasu uczniowie nie słyszą nawet 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli. Jego poziom w polskich szkołach wyraźnie przekracza ustaloną w przepisach normę akustyczną (PN-87-B/02151/02), wynoszącą 45 decybeli (natężenie powyżej 85 dB uważa się za niebezpieczne). Podczas przerw stopień natężenia dźwięku dochodzi nawet do 110 dB – informują naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. To tyle, ile emituje pracujący młot pneumatyczny.

     Pod wpływem hałasu wyraźnie spada koncentracja uczniów i nawet do prawidłowo słyszących dzieci nie dociera część informacji, przekazywanych przez nauczyciela. Dodatkowo gorzej się uczą i mają uboższe słownictwo. Badania audiologiczne potwierdziły także, że szkolny „jazgot „podnosi ciśnienie krwi, co wywołuje u niektórych dzieci niepokój i płacz, u innych zaś wyzwala agresję. Dodatkowo częste przebywanie w nadmiernym hałasie wpływa także na stan zdrowia – może trwale uszkodzić słuch. Po spędzeniu godziny w takich warunkach, aparat słuchu potrzebuje blisko ośmiu godzin odpoczynku, by wrócić do normy.

     „Słyszę - program badań słuchu u dzieci. Informator o słuchu”  -  Partnerski projekt Instytutu Fizjologii

     i Patologii Słuchu oraz Fundacji Ronalda McDonalda  

     Samorząd Uczniowski /M. Kwiatkowska/