• Szkolny Konkurs Plastyczny

    •  

     "PODSUMOWANIE KONKURSU "CO WARTO WIEDZIEĆ O JANUSZU KORCZAKU?"

     W maju w naszej szkole odbył się konkurs poświęcony naszemu nowemu patronowi Januszowi Korczakowi. Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia trzem najciekawszym pracom. Ich autorami byli:
     - z klas 1-3 - Natalia Krzemińska z kl. 2b
     - z klas 4 - 6 - Luiza Orzechowska z kl. 5e
                          - Adam Stachelek z kl. 6a
                          - Natalia Brewczuk, Wiktoria Chisman i Katarzyna Świłło z kl. 6b

     Wybrane prace konkursowe można podziwiać na II piętrze.

            
      

     Uczniom wyróżnionym w konkursie gratulujemy!"

      


     REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

     „CO WARTO WIEDZIEĆ O JANUSZU KORCZAKU"?

      

     Wychowawca, pedagog, lekarz, pisarz, publicysta, działacz społeczny, obywatel, Polak, Żyd. Korczak to nie tylko autor książek o Maciusiu i Kajtusiu, opiekun dzieci.

     Kim naprawdę był Janusz Korczak?

     Konkurs plastyczny przeprowadzony jest w ramach działań związanych ze zmianą patrona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie.

     1. ORGANIZATOR

     Organizatorem konkursu są nauczyciele plastyki ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie.

      

     2. CELE KONKURSU

     • popularyzacja postaci  Janusza Korczaka w środowisku szkolnym
     • zachęcenie dzieci do zapoznania się z niezwykłą biografią pedagoga
     • uczczenie pamięci Janusza Korczaka
     • zapoznanie uczniów z twórczością pisarza
     • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci

      

     3.WARUNKI UCZESTNICTWA

     1. konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI SP 301
     2. prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach
     3. praca musi oryginalna i estetyczna
     4. wyróżnione prace przechodzą na własność Szkoły
     5. złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu

      

     4. ZADANIE KONKURSOWE

     Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej – plakatu informacyjnego, prezentującego w ciekawy i oryginalny sposób postać Janusza Korczaka -  jego życie oraz całokształt dorobku pedagogiczno – literackiego.

      

     5. FORMA PRACY

     • format pracy –  wyłącznie A2
     • techniki płaskie (kolaż, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki)

      

     6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC

     Termin dostarczania prac upływa dnia 31 maja 2017 r. Opisane (imieniem, nazwiskiem i klasą) prace konkursowe należy przekazać swojemu nauczycielowi języka polskiego lub plastyki,

      lub (w przypadku klas I – III) swojemu wychowawcy.

      

     7. KRYTERIA OCENY

     Komisja konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

     • poprawność prezentowanych informacji
     • czytelność i estetyka pracy
     • walory artystyczne