• Szkolny Konkurs Fotograficzny

    •  

     Regulamin konkursu fotograficznego

     pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

     ku czci Janusza Korczaka

      

     Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 w ZSP Nr 2

     Tematyka konkursu: Szczęśliwe dzieciństwo w oczach dzieci.

     Kryteria oceny:

     1. Poprawność techniczna wykonanych zdjęć,
     2. Artystyczny wyraz fotografii,
     3. Ciekawe i atrakcyjne ujęcie tematu.

      

     Cele konkursu:

     1. Prezentacja radosnego przeżywania dzieciństwa,
     2. Zachowanie szczęśliwych chwil w życiu dziecka,
     3. Zainteresowanie dzieci portretowaniem rówieśników,
     4. Rozwijanie zmysłu obserwacji i wyobraźni twórczej dzieci,
     5. Kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na wyrażanie pozytywnych emocji.

      

     Regulamin konkursu:

     1. Konkurs jest przeznaczony jest dla uczniów klas IV -VI  SP 301.
     2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.
     3. Autorem zgłoszonych  2 fotografii może być tylko jedna osoba.
     4. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie.
     5. Na fotografiach mogą być pojedyncze osoby, kilka lub całe grupy
     6. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, wydrukowane na    papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm.
     7. Z konkursu wyłącza się zdjęcia wykonane przez osoby dorosłe.
     8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia

     tylko jednej fotografii od jednego uczestnika.

     1. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:

     tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęć, klasa.

     1. Termin zgłaszania zdjęć mija 16.05.2017 r.

      

     Ocena prac:

     1. Prace podlegają głosowaniu komisji, utworzonej z nauczycieli SP 301.
     2. Ustalone zostaną trzy pierwsze miejsca, za które zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

      

     Publikowanie zdjęć:

     1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji SP 301. Zdjęcia oddane na konkurs nie będą zwracane przez Organizatora autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych

     szkoły.

     1.   Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną po zakończeniu konkursu umieszczone  na     stałej wystawie fotograficznej w SP 301.

      

      

     Prace należy składać na ręce nauczycieli: Doroty Zawieska lub Emilii Wolskiej