• Korczakowskie prawa dziecka - na wesoło - konkurs

    •  

     "PODSUMOWANIE KONKURSU "KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA NA WESOŁO"

     W maju w naszej szkole odbył się konkurs związany z nowym patronem placówki - Januszem Korczakiem.
      Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia trzem najciekawszym pracom.

     Ich autorami byli:
     - Bartosz Langowicz, Jakub Kulik z kl. 4e
      - Wiktor Fabisiak i Michał Kruk z kl. 4e
     - Jakub Knych, Kacper Rola, Krzysztof Rynda z kl. 4e

      

     Wybrane prace konkursowe można oglądać na II piętrze.     Gratulujemy uczniom wyróżnionym w konkursie
     !"


     Korczakowskie prawa dziecka to 10 idei filozoficzno – wychowawczych Janusza Korczaka,

     które postulują podmiotowe traktowanie dziecka z poszanowaniem jego godności i potrzeb.

      

     1. ORGANIZATOR

     Organizatorem konkursu są nauczyciele z zespołu humanistycznego ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie.

      

     2. CELE KONKURSU

     • zachęcenie dzieci do zapoznania się z korczakowskimi prawami dziecka
     • popularyzacja postaci  Janusza Korczaka w środowisku szkolnym
     • uczczenie pamięci Janusza Korczaka
     • zapoznanie uczniów z twórczością Janusza Korczaka
     • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci

      

     3.WARUNKI UCZESTNICTWA

     1. konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI SP 301
     2. praca musi oryginalna i estetyczna
     3. wyróżnione prace przechodzą na własność Szkoły
     4. złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu

      

     4. ZADANIE KONKURSOWE

     Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej, przedstawiającej jedno z 10 korczakowskich praw dziecka, wylosowanego przez daną klasę. Losowanie odbyło  się 27 kwietnia 2017 r. podczas pierwszej długiej przerwy (12:25-12:45)  w sali 208. W losowaniu wzięły udział 2 osoby – reprezentanci wytypowani wcześniej przez swoją klasę.

     Uczniowie w poszczególnych klasach łączą się w zespoły, w których przygotowują swoją interpretację prawa dziecka. Praca plastyczna powinna w humorystyczny i wesoły sposób obrazować wylosowane przez przedstawicieli hasło.

      

     5. FORMA PRACY

     • format pracy – A3
     • techniki płaskie (kolaż, pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki)
     • dopuszcza się origami półpłaskie lub niewielkie elementy przestrzenne dołączone do pracy

      

     6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC

     Termin dostarczania prac upływa dnia 31 maja 2017 r. Opisane (imieniem, nazwiskiem i klasą) prace konkursowe należy przekazać nauczycielom języka polskiego (p. Dutkiewicz, p. Jankowska, p. Kurek lub p. Mieszczakowska) lub plastyki (p. Szczepek lub p. Szarwas).

      

     7. KRYTERIA OCENY

     Komisja konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

     • humorystyczny, pogodny, wesoły sposób ujęcia tematu
     • zgodność wylosowanego hasła z jego przedstawieniem w pracy
     • czytelność pracy
     • walory artystyczne