Menu główne

Konkursy przedmiotowe 2018/2019 Konkursy szkolne 2018/2019 Certyfikat WARS I SAWA ODKRYWCY TALENTÓW Mistrzowie Kodowania Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Matematyka w naszej szkole... Język polski dodaj do ulubionych Szkolne zespoły taneczne Trening twórczości zajęcia dla dzieci Konkursy szkolne - kronika Konkursy szkolne - kronika Nasze sukcesy - kronika Wojewódzki Konkurs na plakat wywołujący radość dzieci pt. "O uśmiech dziecka’’

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Konkursy szkolne 2018/2019

 

Regulamin konkursu szkolnego „Nieznany bohater niepodległości”

„Bez nieznanych bohaterów - kobiet i mężczyzn - nie byłoby niepodległej Polski.”

I. Organizator i czas trwania konkursu
1) Konkurs „Nieznany bohater niepodległości” organizowany jest w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej nr 301. 
2) Konkurs trwa od 11.10.2018 r. do 7.11.2018 r.

II. Cele konkursu
1) Popularyzacja wiedzy o polskiej drodze do niepodległości.
2) Pobudzenie kreatywności, zachęcenie dzieci do rozwijania i prezentowania własnych
umiejętności artystycznych i historycznych.
3) Propagowanie osiągnięć artystycznych dzieci.
4) Popularyzacja wiedzy o wybitnych Polakach z różnych dziedzin życia:
 twórców literatury i sztuki 
 naukowców
 sportowców
 działaczy społecznych
 powstańców i żołnierzy
 obywateli Warszawy.
5) Promocja wybitnych a zapomnianych współcześnie mieszkańców Warszawy.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1) Konkurs jest organizowany dla uczniów klas III –VI.
2) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/rodziców albo
opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu regulaminu w całości
oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Zasady konkursu
1) Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu wraz z portretem bohatera żyjącego w okresie 100 lat niepodległości. 
2) Technika wykonania portretu jest dowolna.
3) Wielkość pracy formatu A3-A0.
4) Pracę powinna zostać wykonana przez jednego ucznia własnoręcznie. 
5) Na odwrocie pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora pracy oraz tytuł. 
6) Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzoną przez siebie pracę złożyć u nauczycieli historii . Uczniowie klas III u wychowawcy klasy.
9) Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich
i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

V. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody
1) Wyboru najlepszych prac dokona komisja, w której skład zostaną zaproszeni przedstawiciele uczniów klas ósmych.
2) Komisja przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
3) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 9 listopada 2018 r.

Organizatorzy konkursu: 
Barbara Zadrożna 
Anulka Ziąbek
Maria Herbet

 


Harmonogram Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2018 


17 września, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na próbę konkursu.
16 października, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na próbę konkursu.
16-19 października 2018 r. – próbny Konkurs Bóbr (test próbny jest okazją dla uczniów, nauczycieli i szkół do sprawdzenia przygotowań do konkursu pod kątem technicznym i organizacyjnym).
22 października, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na konkurs właściwy.
13 listopada, godzi. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy.
13-16 listopada 2018 r. – trwa Konkurs Bóbr 2018! W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystępują do wykonywania zadań.
grudzień 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu.
marzec 2019 r. – uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom.

 


Zapraszamy uczniów klas VII - VIII do udziału w I edycji Warszawskiego Konkursu Zoologicznego Irbis organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. 
I (szkolny) etap konkursu Organizator zaplanował na 30.11.2018 r. Będzie on miał charakter testu wielokrotnego wyboru i będzie zawierał pytania opisowe. 

Konkurs obejmuje tematyką przyczyny wymierania lub spadku liczebności wielu gatunków zwierząt, sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, ochronę rodzimej fauny. 

Regulamin konkursu oraz wszelkie szczegóły znajdują sie na stronie www.zoo.waw.pl/edukacja/konkursy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują szkolni koordynatorzy konkursu p. M. Sulkiewicz i p. G. Kurek do 18 października

 


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów pasjonujących się sztuką origami do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Origami

„Barwy biało-czerwone ukryte w papierze"

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORIGAMI
„Barwy biało-czerwone ukryte w papierze”

 

I. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Bohaterów Westerplatte (w ZS nr 32 w Bydgoszczy),
ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

 

II. CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozbudzanie szacunku do barw narodowych poprzez promowanie ich w sztuce.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji uczniów.
 4. Kształtowanie zamiłowania do sztuki składania papieru.
 5. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami.
 6. Kształtowanie umiejętności planowania i wykonywania prac techniką origami.
 7. Doskonalenie sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości.
 8. Propagowanie origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów całej Polski w grupach wiekowych:

- klasy 1-3,

- klasy 4-8,

- klasy gimnazjalne i licealne.

 1. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.
 2. Praca powinna być wykonana techniką origami płaskie lub przestrzenne w barwach biało-czerwonych.
 3. Praca może być wykonana z kół, kwadratów oraz innych wielokątów z uwzględnieniem zasady jednorodności stosowanych figur.
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi informacjami:

- imię i nazwisko uczestnika – autora pracy

- klasa

- nazwa, adres i telefon szkoły

- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

- mile widziana również nazwa modelu oraz imię i nazwisko kreatora

 

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie 31 października 2018r. (środa) na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy pod adresem: http://www.zs32.bydgoszcz.pl/

Wystawa nadesłanych prac, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 8 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 1730.

 

Jury konkursu oceniać będzie:

- zgodność z tematem konkursu
- atrakcyjność wizualną
- estetykę wykonanej pracy
- poziom trudności złożeń
- dobór koloru i papieru

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie specjalne podziękowania. Osoby, które nie będą obecne na wręczaniu nagród, otrzymają je drogą pocztową.

 

Rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowanych konkursem uczniów zobowiązani są do wypełnienia poniższych dokumentów:

karta_zgloszenia_oswiadczenie__1_.doc

 

Prace konkursowe należy składać do p. Anny Kukawskiej (sala 103) do 20 października br.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć