Menu główne

Kalendarz spotkań z rodzicami Zajęcia pozalekcyjne klasy 1 - 3 Zajęcia pozalekcyjne klasy 4 - 8 Sekretariat Dzwonki Stołówka szkolna Ogłoszenia pedagoga Strój szkolny Obwody szkół podstawowych Bemowa Podręczniki dla klas 1 - 3 Podręczniki, klasy 4 - 8, r. szk. 2018/2019 Harmonogram wprowadzania bezpłatnych podręczników Godziny pracy specjalistów Ubezpieczenie szkolne Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych Stołówka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karta Ucznia - ZTM Rowerowy Maj Zajęcia organizowane w szkole przez instytucje z zewnątrz Informacje pielęgniarka Reforma edukacji - prezentacja Dyżury wakacyjne - oddziały przedszkolne Oferty pracy

Informator szkolny

Stołówka szkolna

 

STOŁÓWKA SZKOLNA       

 

Opłaty za obiady – październik 2018 klasy „0” – VIII

23 dni x 5,50 zł = 126,50 zł.

Dla chętnych sześciolatków: całodzienne wyżywienie 23 x 9,80 = 225,40

W tym śniadanie 2,20 zł., podwieczorek 2,10 zł., obiad 5,50 zł.

 

Opłata obejmuje:  03 października 2018 – 06 listopada 2018

 

Opłaty za obiady przyjmowane będą w dniach:

1 października 2018   14:00 – 18:00 / punkt xero

2 października 2018   8:00 – 10:00 i 14:00 – 17:00 / punkt xero

 

Prosimy o terminowe wpłaty i przygotowanie odliczonej kwoty.


 

 

Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia pracy sekretariatu szkolnego oraz zapewnienia bezpośredniego przepływu informacji, wszystkie sprawy związane z żywieniem, szczególnie odpisy obiadów, należy kierować bezpośrednio do Intendentów żywienia.

  1. Pani Marii Artman –  stolowka@zsp2.pl  lub tel. (22) 664 92 46 wew. 23

        Rezygnację i nieobecność na posiłkach należy zgłosić na wyżej podany adres lub telefon.

W przypadku korzystania z drogi e-mailowej, w tytule należy wpisać: określony termin nieobecności, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków, gdy nieobecność lub rezygnacja zostały zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH W ROKU 2018/2019
 

Do odbioru posiłku upoważnia identyfikator imienny, za który płaci się jednorazowo (jeśli dziecko nie zniszczy).

W roku szkolnym 2018/19 identyfikator dotyczy klas  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..

Opłaty za obiady przyjmowane są w pierwszych dwóch dniach roboczych danego miesiąca.

Informacja o terminach płatności umieszczana jest na tablicy ogłoszeń w holu szkoły i na stronie internetowej placówki.

Istnieje możliwość płatności przelewem po uprzednim podpisaniu deklaracji u intendenta żywienia.

Opłaty za obiady szkolne dokonywane przelewem

prosimy realizwoać w dniach od 1 do 5-ego każdego miesiąca (wyłącznie w danym miesiącu,

za który dokonuje się wpłaty. Nie wcześniej!) i dostarczyć potwierdzenie przelewu (bezpośrednio lub drogą e-mailową) do intendenta żywienia.

Jeśli są odpisy za zgłoszone nieobecności dzicka, w celu uzgodnienia wielkości przelewu, proszę kontaktować się z:

  1. Panią Marią Artman – stolowka@zsp2.pl  lub tel. (22) 664 92 46 wew. 23
  2.  

Rezygnację i nieobecność na obiedzie należy zgłosić telefonicznie (22 664-92-46 wew. 23)  lub drogą e-mailową.

"Zwrot dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za pierwszy dzień nieobecności lub rezygnacji z posiłku dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00".

 ZARZĄDZENIE NR 1302/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 3 sierpnia 2017 r. PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć