Menu główne

Kalendarz spotkań z rodzicami Zajęcia pozalekcyjne klasy 1 - 3 Zajęcia pozalekcyjne klasy 4 - 7 Sekretariat Dzwonki Stołówka szkolna Ogłoszenia pedagoga Strój szkolny Obwody szkół podstawowych Bemowa Podręczniki dla klas 1 - 3 r. szk. 2017/2018 Podręczniki, klasy 4-7, r. szk. 2017/2018 Harmonogram wprowadzania bezpłatnych podręczników Godziny pracy specjalistów Ubezpieczenie szkolne Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Stołówka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karta Ucznia - ZTM Rowerowy Maj Zajęcia organizowane w szkole przez instytucje z zewnątrz Zima w mieście 2018 Informacje pielęgniarka Reforma edukacji - prezentacja Lato w mieście 2018 Dyżury wakacyjne - oddziały przedszkolne

Informator szkolny

Ogłoszenia pedagoga


 

OGŁOSZENIA PEDAGOGA

 

 


 

Pomoc materialna

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

 • Wyprawka szkolna
 • Stypendium szkolne
 • Zasiłek szkolny
 • Obiady szkolne

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji – zakładka „Dla rodzica i ucznia” – „Pomoc socjalna dla ucznia” lub u pedagoga szkolnego, pokój109a.

Składanie wniosków u pedagoga szkolnego p. Doroty Marciniak, pokój nr 109a.

 1. Stypendium szkolne – miesięczny dochód na osobę uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego2016r.o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. Program „ Rodzina 500 +”

  Termin składania wniosków do 15 września 2016 roku.
 2. Zasiłek szkolny – może być przyznany w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, w terminie nie dłuższym, niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Wyprawka szkolna – Pomocą finansową mogą zostać objęci uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej.

Składanie wniosków o Dofinansowanie zakupu podręczników do 9 września 2016 roku u pedagoga szkolnego p. Doroty Marciniak, pokój 109a.

 

Obiady szkolne – w sprawie dofinansowania kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rozłogi 10.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO

KONTAKT

Godziny pracy: 800-1600

Punkt Obsługi Klienta:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO

KONTAKT

Godziny pracy: 800-1600

Punkt Obsługi Klienta:

tel. 22 487 13 00

Sekretariat:

tel. 22 487 13 01

fax: 22 487 13 02

http://www.opsbemowo.waw.pl/

 

 

 

Pedagog szkolny

Dorota Marciniak  

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć