Menu główne

Kalendarz spotkań z rodzicami Zajęcia pozalekcyjne klasy 1 - 3 Zajęcia pozalekcyjne klasy 4 - 6 Zajęcia sportowe Sekretariat Dzwonki Stołówka szkolna Ogłoszenia pedagoga Strój szkolny Wyprawka dla sześciolatka Wyprawka ucznia klasy pierwszej Obwody szkół podstawowych Bemowa Podręczniki dla klas 0 - 3 r. szk. 2017/2018 Podręczniki, klasy 4-7, r. szk. 2017/2018 Harmonogram wprowadzania bezpłatnych podręczników Godziny pracy specjalistów Program Rodzina 500+ Lato w mieście 2017 Zerówki szkolne 2016-2017 Ubezpieczenie szkolne Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych Stołówka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karta Ucznia - ZTM Rowerowy Maj

Informator szkolny

Stołówka szkolna

STOŁÓWKA SZKOLNA       

 

 

Informacje dla Rodziców!  2017/2018

  

 

WYŻYWIENIE  - wrzesień 2017r. DLA KLAS „0” i I a, b, 

      

Opłata obejmuje miesiąc wrzesień 2017r. (od 5 do 29 września)

 

                      Obiad: 19 dni  x   5,50 zł  = 104,50 zł

Dla chętnych sześciolatków śniadanie: 19 dni   x  2,20 zł  = 41,80 zł

Łączna opłata za dwa posiłki wynosi: 146,30 zł

   

Opłaty będą pobierane w sali za szatniami - nr 10, w dniach:

31 sierpnia 2017r.  - 8.00 - 11.00

1 września 2017r.  - 8.00 - 11.00  i  13.00  –  18.00

4 września 2017 r. - 9.00 - 13.00


 

OBIADY – WRZESIEŃ  2017r.    KLASY 1c, 1d, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

   

21 dni  x  5,50 zł  =  115,50 zł + identyfikator 2, 50 zł

Opłata obejmuje okres od 5 września do 3 października 2017r. 

Płatność we wrześniu wyłącznie gotówką!

 

Opłaty za obiady przyjmowane będą w dniach:

31 sierpnia 2017r.   →  8:00 -  11:00

    1 września 2017r.  →  8.00 - 11.00 i 13:00 - 18:00       

4 września 2017r.  →  9:00 - 13:00

           Opłaty będą zbierane w pierwszej sali za szatniami - nr 10.                                                                                                                                          

    W miarę możliwości prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty

 


 

 

Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia pracy sekretariatu szkolnego oraz zapewnienia bezpośredniego przepływu informacji,

wszystkie sprawy związane z żywieniem, szczególnie odpisy obiadów, należy kierować bezpośrednio do Intendentów żywienia.

  1. Pani Marii Artman – przedszkole i dzieci 6 – letnie stolowka345@zsp2.pl  lub tel. (22) 664 92 46 wew. 23
  2. Pani Doroty Lubańskiej – szkoła  stolowka301@zsp2.pl   lub tel. (22) 664 92 46 wew. 24

        Rezygnację i nieobecność na posiłkach należy zgłosić na wyżej podane adresy lub telefony.

W przypadku korzystania z drogi e-mailowej, w tytule należy wpisać: określony termin nieobecności, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

(Uchwała nr XXI/737/2007 Rady Miasta St. Warszawy).

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH W ROKU 2017/2018
 

Do odbioru posiłku upoważnia identyfikator imienny, za który płaci się jednorazowo (jeśli dziecko nie zniszczy).

W roku szkolnym 2017/18 identyfikator dotyczy klas 1c, 1d, 2, 3, 4, 5, 6, 7..

Opłaty za obiady przyjmowane są w pierwszych dwóch dniach roboczych danego miesiąca.

Informacja o terminach płatności umieszczana jest na tablicy ogłoszeń w holu szkoły i na stronie internetowej placówki.

Istnieje możliwość płatności przelewem lub w kasie Dzielnicy Bemowo, po uprzednim podpisaniu deklaracji u intendenta żywienia.

Płatności przelewem należy dokonać do 10-ego każdego miesiąca (wyłącznie w danym miesiącu, za który dokonuje się wpłaty) i dostarczyć potwierdzenie przelewu (bezpośrednio lub drogą e-mailową) do intendenta żywienia.

Rezygnację i nieobecność na obiedzie należy zgłosić telefonicznie (22 664-92-46 wew. 23, 24)  lub drogą e-mailową.

Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

(Uchwała nr XXI/737/2007 Rady Miasta St. Warszawy) "Zwrot pieniędzy za pierwszy dzień nieobecności jest możliwy w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja z obiadu zostanie zgłoszona nie później  niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację"


 


PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć