• Aktualności - harmonogram działań ucznia w ramach elektronicznej rekrutacji

    • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

     22 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 upływa termin składania wniosków do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego,  przygotowania wojskowego. Po 22 czerwca  br. nie będzie można wybierać ww. oddziałów na liście preferencji.


     Od 15 czerwca br.  zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem: 

     https://warszawa.edu.com.pl.

     Na stronach Biura Edukacji zostały zamieszczone następujące komunikaty:

     - Jak wypełnić i złożyć wniosek,  

     - Liczba szkół do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym,

     - Wnioski – oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego i ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych,

     - Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

     Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną:

     • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
     • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek".

      


     Poniżej zamieściłam link do "Harmonogramu działań ucznia w ramach elektronicznej rekrutacji".  Proszę o zapoznanie się z nimi i dopilnowanie kolejnych terminów

     http://www.edukacja.warszawa.pl/rekrutacja/harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej.pdf

      

     Na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji "po szkole podstawowej"

     http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

     Iwona Malarowska

     zastępca Dyrektora Szkoły