• Międzynarodowy Dzień Muzyki

     • Międzynarodowy Dzień Muzyki został zainicjowany w 1975 roku przez Yehudiego Menuhina - ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki działającej przy UNESCO.

      Celem Międzynarodowego Dnia Muzyki jest upowszechnianie piękna muzyki oraz zachęcanie ludzi do  częstszych kontaktów z tą dziedziną sztuki. Święto to jest okazją do organizowania  wielu koncertów i innych wydarzeń.

      Muzyka łączy ludzi bez względu na ich  pochodzenie, status społeczny, religię oraz wiek. To ona buduje więzi międzyludzkie, zwłaszcza miedzypokoleniowe, a Międzynarodowy Dzień Muzyki staje się okazją do wspólnego uczestniczenia w ważnych wydarzeniach artystycznych.

      Już 1 października w naszej szkole również będziemy obchodzić to wyjątkowe święto. Uczniowie klas V – VIII na 2 swojej przerwie wysłuchają wybranych przez siebie utworów.