• Informacja Dyrektora ZSP nr 2

     • Warszawa, dnia 5 maja 2020 r.

      Szanowni Państwo, Rodzice, Dzieci,
      uprzejmie informuję, że z uwagi na konieczność dostosowania Szkoły  do
      wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny
      pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora
      Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, zajęcia w oddziale
      przedszkolnym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im.
      Janusza Korczaka zostały zawieszone w okresie od 6 maja 2020 r.
      do 15 maja 2020 r.
      Nauczyciele, tak jak do tej pory, prowadzić będą zajęcia przy wykorzystaniu metod
      i technik kształcenia na odległość.

      Z poważaniem
      Emilia Wojdyła
      Dyrektor ZSP nr 2

     • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

     • Szanowni Państwo,

       

      GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowaniaprzedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia idezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałachzostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzeniazakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółoweinstrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowaniamaseczek i rękawiczek.

       

      Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

       

      Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

     • List Prezydenta m. st. Warszawy do Rodziców warszawskich przedszkolaków

     • Szanowni Państwo,

      prosimy o zapoznanie się z listem Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

      SC_MF311-1200430153500.pdf

     • Akcja #kartkadlamedyka

     • Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. M. Jaśkiewicz i p. M. Szarwas-Stabińskiej postanowili dołączyć do Akcji #kartkadlamedyka, przez co okazali wdzięczność przedstawicielom służby zdrowia za ich ciężką pracę w dobie pandemii.

     • Nasza uczennica Zuzia z kl. 1 c szyje maseczki. Brawo Zuzia!

     • Nasi siatkarze nie próżnują w czasie kwarantanny.

     • ŻYCZENIA DLA UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     • Aby był to czas uroczy,

      życzymy miłej Wielkanocy.

      Aby zdrowie dopisałoi jajeczko smakowało.

      Aby szynka nie tuczyła,atmosfera była miła.

      Niech tradycja wodę leje,a zajączek niech się śmieje!

       

      Nauczycielki klasy 0a

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     • W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

     • Zmiany w pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20

     • Informujemy naszych Klientów, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jednak w znacznie ograniczonym zakresie:

      1. Wstrzymane zostały wszystkie spotkania indywidualne. Specjaliści świadczą pomoc w formie konsultacji i porad udzielanych on-line oraz telefonicznie.

      2. Zgodnie z harmonogramem wszyscy pracujący specjaliści Poradni udzielają porad on-line (Skype, Facebook).

      3. Wyznaczeni psychoterapeuci pełnią dyżury on-line (za pośrednictwem Skypea):* poniedziałek w godz. 12:00-16:00,* piątek w godz. 8:00-12:00.

      4. Do dyspozycji Klientów pozostaje sekretariat i recepcja (pracownicy mają wyznaczone dyżury) poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.

      W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość kontaktu bezpośredniegow wyznaczonej w Poradni Strefie Bezpieczeństwa. Istnieje możliwość złożenia wniosku o przesłanie dokumentacji dziecka w recepcji lub przesłanie na adres mailowy Poradni.

      5. Klient może także złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego za pośrednictwem ePUAP-u.

      6. Do kontaktu z Klientem w sprawach trudnych, kryzysowych zostaje wyznaczony numer: 723-244-778 oraz adres mailowy: ppp20@vp.pl

      Numer wraz z adresem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00.

      Zachęcamy rodziców do korzystania z naszego Facebooka, gdzie także zamieszczane są bieżące informacje.

      Obecna organizacja obowiązuje do odwołania.

     • Szanowni Państwo,

     • na stronie Biura Edukacji 

      http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22138_ostatni-dzien-na-skladanie-wnioskow-o-przyjecie

      został opublikowany komunikat:

      Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

      Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

      Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

       

      Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę "Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem(scan lub zdjęcie).

      Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja", wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

       

      Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

       

     • Szanowni Rodzice,

     • w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

      Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

      W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

      W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

      Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie) do dnia 25 marca.

      UWAGA!

      Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

      Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
      Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

      Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian

      * Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły

      harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020_wersja_2.pdf

      Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4.pdf


     • Apel do rodziców/opiekunów prawnych

     • Pismo Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych

      Woj._Inspekt._Sanit..PDF​​​​​​​