• Wojewódzki Konkurs na plakat wywołujący radość dzieci pt. „O uśmiech dziecka” – II edycja

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przedłuża się termin nadsyłania prac na konkurs "O uśmiech dziecka" do 4 maja 2020 r.

      Z poważaniem

      Organizatorzy


      Serdecznie zapraszamy uczniów klas  IV – VIII szkół podstawowych na terenie
      województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
      pt. „O uśmiech dziecka”.

      Uczestnicy konkursu mają wykonać plakat o humorystycznej treści, który podobałby się dzieciom i wywoływał uśmiech na ich twarzach.

     • Tale Time- angielskie czytanie na dywanie

     • Z okazji obchodów Tygodnia Języków Obcych w naszej szkole
      w dniach 27-31.01 uczniowie klas starszych będą czytać dzieciom z klas I-III baśnie i utwory literackie w języku angielskim.
      Czytanie będzie odbywać się podczas długich przerw w sali 109 na pierwszym piętrze.
      Harmonogram wygląda następująco:
      pon.27.01- There was an old lady who swallowed a fly.
      wt. 28.01- Goldilocks and the three bears
      śr. 29.01- Little Red Riding Hood
      czw.30.01- The Ugly Duckling

      Serdecznie zapraszamy!

      Nauczyciele języka angielskiego

     • XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku

     • Zarządzeniem 1475/2019 z dnia 19 września 2019 roku ogłoszone zostały formularze zgłoszeniowe dla poszczególnych kategorii oraz niezbędne oświadczenia, które należy składać razem z formularzami zgłoszeniowymi.
      Zgłoszeń w Plebiscycie mogą dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy (zgodnie z zapisami regulaminu Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, stanowiącego zał. nr 2 do uchwały LXI/1640/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku).

      Zgłoszenia kandydatów do poszczególnych kategorii (Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Drużyna Klubowa Roku, Sportowa Impreza Roku, Sportowa Osobowość Roku) wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: plebiscyt@um.warszawa.pl lub papierowej na adres siedziby Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa, z dopiskiem „PLEBISCYT” (decyduje data wpływu do Biura).

      Formularze niezbędne do zgłoszeń, dostępne są na stronie Plebiscytu pod adresem: http://plebiscyt.um.warszawa.pl/ w zakładce zgłoszenia.

      Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.11.2019 r.